informationssikkerhed vs. cybersikkerhed

Informationssikkerhed og cybersikkerhed er to separate områder, men de overlapper hinanden alt for meget til at skabe forvirring i forståelsen af begreberne i hvert af dem. Dette indlæg tager et dybt dyk ind i et overblik over informationssikkerhed vs. cybersikkerhed, så du kan træffe en informeret beslutning om din viden og beskyttelsesniveauet for din private eller offentlige organisation.

Hvad er informationssikkerhed?

Informationssikkerhed (også kendt som InfoSec) er processen med at beskytte informationsaktiver mod uautoriseret adgang, brug, ændring, videregivelse og ødelæggelse. Den omfatter alle facetter af beskyttelsen af oplysningernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Formålet med informationssikkerhed er at hjælpe organisationer med at beskytte deres intellektuelle ejendomsret, kundedata, forretningshemmeligheder, proprietære oplysninger og andre aktiver - f.eks. ressourcer af værdi - mod at uautoriserede parter med ondsindet hensigt får adgang til dem, bruger dem eller afslører dem.

I den teknologidrevne verden af i dag, hvor folk konstant deler oplysninger online via e-mail, sociale medier og meget andet, skal virksomheder implementere stærke informationssikkerhedsprogrammer, så de kan beskytte deres data og forhindre, at de bliver hacket. Derfor mindsker de risikoen for at miste kunder og brandintegritet.

Informationssikkerhed kan opnås ved hjælp af sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. krypteringsnøgler, adgangskontrol og e-mail-autentificering.

En virksomhed kan f.eks. have en onlinebutik, der sælger sine produkter, men den skal beskytte de data, der identificerer kunderne og deres ordrer. Virksomhedens informationssikkerhedsforanstaltninger omfatter kryptering af alle overførte oplysninger, udvikling og håndhævelse af politikker vedrørende brug af adgangskoder og fildeling samt overvågning af al adgang til netværksressourcer.

Hvad er cybersikkerhed?

Cybersikkerhed er processen med at beskytte netværk, systemer og data mod uautoriseret adgang, ændring og ødelæggelse. Det er en paraplybetegnelse for en gruppe af beslægtede teknologier og discipliner, der bidrager til at forhindre uautoriseret adgang til netværk, systemer og data.

Cybersikkerhed kan opdeles i tre hovedkategorier: risikoanalyse, detektion og reaktion samt beskyttelse.

  • Risikoanalyse indebærer identifikation af potentielle risici for din virksomheds netværk og systemer, så du kan prioritere, hvor du skal bruge dit cybersikkerhedsbudget.
  • Opsporing omfatter overvågning af aktiviteten på dit netværk for at opdage uautoriseret aktivitet eller aktivitet, der kan indikere, at der er sket et brud.
  • Beskyttelse omfatter beskyttelse af dine informationssystemer mod angreb fra hackere ved hjælp af forskellige metoder som f.eks. firewalls og IDS-systemer (Intrusion Detection Systems).

Hvis organisationer skal have succes i en stadig mere digital verden, skal de sikre, at deres cybersikkerhedspraksis er robust nok til at forebygge, identificere og reagere på cybertrusler for at opretholde sikkerheden for data og netværk.

Cybersikkerhed kan også hjælpe med at forhindre virksomhedsspionage på andre måder. Hvis en person i din virksomhed f.eks. forsøger at få adgang til en anden medarbejders konto på dit netværk, vil vedkommende blive blokeret af firewallen, indtil de er blevet godkendt og autoriseret af de rette myndigheder.

Informationssikkerhed vs. cybersikkerhed: Forskellene

Informationssikkerhed og cybersikkerhed er to forskellige områder inden for informationsteknologi, som supplerer hinanden.

Disse to discipliner overlapper ofte hinanden i deres praksis, efterhånden som teknologierne udvikler sig, men hver disciplin bør overvejes individuelt med henblik på dens formål eller anvendelsesmuligheder.

Lad os læse, hvordan de adskiller sig fra hinanden i sammenligningen mellem informationssikkerhed og cybersikkerhed, som vi deler nedenfor:

Beskyttelsesparametre

Cybersikkerhed beskytter cyberspace mod trusler, mens informationssikkerhed er beskyttelsen af alle data mod trusler.

Cybersikkerhed fokuserer på beskyttelse af netværk, enheder og systemer mod cyberangreb. Den har også til formål at beskytte enkeltpersoner mod identitetstyveri, svindel og andre onlineforbrydelser. Cybersikkerhed beskæftiger sig med at beskytte brugernes privatliv gennem kryptering af deres kommunikation og data. Det betyder, at cybersikkerhed ikke beskytter virksomheders intellektuelle ejendomsret eller sikrer medarbejdernes privatliv.

Informationssikkerhed fokuserer på at beskytte organisationers data mod uautoriseret adgang fra medarbejdere eller udefrakommende. Det drejer sig om at sikre, at fortrolige oplysninger opbevares sikkert uden at falde i hænderne på tredjeparter, som kan bruge dem uhensigtsmæssigt eller endda skade ejeren. Informationssikkerhed kan opdeles i tre kategorier: fysisk (f.eks. at låse dokumenter inde), logisk (f.eks. at kryptere følsomme data) og administrativ kontrol (f.eks. at ændre adgangskoder regelmæssigt).

En god måde at tænke på disse to tilgange på er at overveje, hvordan de hænger sammen med hinanden med hensyn til risici. Cybersikkerhed fokuserer på risikostyring og kontrolforanstaltninger, der anvendes til at forhindre, at der sker skade i cyberspace, mens informationssikkerhed fokuserer på risikostyring og kontrolforanstaltninger til håndtering af trusler mod individuelle systemer (eller organisationer).

Sikkerhed Omfang

Cybersikkerhed er processen med at beskytte oplysninger i cyberspace. Det drejer sig om at beskytte de data eller oplysninger, der befinder sig i et computersystem eller netværk, mod at blive kompromitteret af hackere, vira og anden skadelig software. Da cyberkriminalitet er en global trussel, vælger virksomheder ofte cybersikkerhedslokalisering for at styrke sikkerheden på deres webegenskaber.

Informationssikkerhed er på den anden side det bredere paraplybegreb, der omfatter alle de teknikker, der anvendes til at beskytte oplysninger mod uautoriseret adgang, brug, videregivelse, ændring eller ødelæggelse i enhver form. Det beskytter data og oplysninger, uanset om de er gemt på en harddisk i en kontorbygning eller på en ekstern server i et andet land.

Den vigtigste pointe her er, at cybersikkerhed kun giver forsvarsmekanismer inden for cyberområdet, mens informationssikkerhed ser på at beskytte data, uanset hvor de befinder sig, eller hvordan de bruges (dvs. hjemme eller i virksomheden).

Beskyttelse mod trusler

Cybersikkerhed drejer sig om beskyttelse af computernetværk og -teknologier mod cyberangreb, cyberterrorisme og andre former for angreb, der anvender computere eller netværk som middel. På den anden side fokuserer informationssikkerhed på at beskytte data, uanset hvilket format de er lagret i.

Hvis du f.eks. forsøger at beskytte dine e-mails mod at blive stjålet af hackere, har du at gøre med cybersikkerhed. Hvis du forsøger at beskytte din families helbredsoplysninger mod at komme i de forkerte hænder, er der tale om informationssikkerhed.

Derfor...

Cybersikkerhed beskæftiger sig med trusler i cyberspace - trusler, der opstår, når du bruger din computer eller mobilenhed, eller endda når du er forbundet til internettet. Informationssikkerhed omhandler enhver form for trussel i forbindelse med beskyttelse af enhver form for data - uanset om der er tale om fysiske data som f.eks. finansielle optegnelser eller andre typer oplysninger som f.eks. e-mail-konti.

Kampstrategi

Cybersikkerhed henviser til den teknologi, der beskytter informationssystemer mod cyberangreb. Informationssikkerhed henviser til de teknikker, som virksomheder bruger til at beskytte deres data og systemer mod uautoriseret adgang, videregivelse af fortrolige oplysninger eller forstyrrelser fra hackere.

➜ Cybersikkerhed bekæmper:

Cyberkriminalitet - et bredt begreb, der beskriver enhver ulovlig aktivitet, der finder sted online. Nogle cyberkriminalitet omfatter hacking, phishing, identitetstyveri og andre forbrydelser.

Cyber-svindel - et digitalt svindelnummer, der begås via internettet eller e-mail, f.eks. kreditkortsvindel (hvor nogen stjæler dine kreditkortoplysninger og bruger dem til at foretage køb online).

➜ Bekæmpelse af informationssikkerhed:

Uautoriseret adgang - når en person eller enhed får adgang til oplysninger uden tilladelse. Et eksempel på uautoriseret adgang er en person, der stjæler data på en server eller et netværk.

Modifikation af afsløring - når en angriber bevidst ændrer dataene på en sådan måde, at de kan bruges mod den oprindelige ejer.

Afbrydelse - den handling, der består i at forstyrre et systems normale drift for at forhindre lovlige brugere i at få adgang til tjenesten, hvilket medfører afbrydelser og forsinkelser i udførelsen af ordrer.

Derfor er forskellen mellem informationssikkerhed og cybersikkerhed som forskellen mellem at bevogte et slot med et sværd og at bruge en pistol til at forsvare det - begge dele er nødvendige for at holde dit slot sikkert, men det ene er mere effektivt end det andet afhængigt af dine omstændigheder. Det gør begge dele til et vigtigt aspekt af enhver organisations overordnede beskyttelsesstrategi.

Aktivering af forsvaret

Cybersikkerhed er den første forsvarslinje mod cybertrusler. Det er det, vi kalder "de gode fyre", når de forsøger at forhindre hackere i at infiltrere din computer eller stjæle dine personlige oplysninger.

Informationssikkerhed er det, der sker, når cybersikkerheden svigter - når den bliver brudt, og skadelig kode kommer forbi firewallen og ind i dit system. Informationssikkerhed hjælper dig med at forebygge brud og med at komme hurtigt tilbage efter dem, så du kan fortsætte med at bruge dit system uden afbrydelser.

Da cybersikkerhed omhandler eksterne trusler, kaldes det ofte for "udefra og ind"-beskyttelse, mens informationssikkerhed er mere en "indefra og ud"-tilgang, der fokuserer på både interne og eksterne risici.

Informationssikkerhed vs. cybersikkerhed: Overlapningerne

Informationssikkerhed og cybersikkerhed er to forskellige, men beslægtede områder. Det skyldes, at de begge fokuserer på at beskytte følsomme oplysningers fortrolighed, integritet og tilgængelighed mod uautoriseret adgang eller brug.

Der er nogle vigtige overlappende problemer på dette område:

  • begge områder ser på trusler mod datasikkerheden, der kan komme fra enhver kilde (herunder menneskelige fejl)
  • begge områder beskæftiger sig med beskyttelse af data, når de strømmer gennem netværk eller enheder
  • begge områder beskæftiger sig med sikring af enheder, så de ikke er sårbare over for angreb fra hackere eller andre ondsindede aktører

Kort sagt leverer informationssikkerhed de teknologiske komponenter, der er nødvendige for at beskytte data, mens cybersikkerhed danner rammen for, hvordan disse tekniske komponenter skal anvendes af organisationer, der ønsker at beskytte deres data mod angribere.

E-mail-sikkerhed som en del af informationssikkerheden

En ordentlig informationssikkerhedsramme omfatter også e-mailsikkerhed, da de fleste oplysninger i en virksomhed udveksles via e-mails. 

Hvis du vil sikre dine e-mails mod spoofing og phishing-trusler, skal du A DMARC-analyse værktøj er absolut nødvendigt. Implementer e-mail-godkendelsesprotokoller i din organisation for at beskytte din e-mail-kommunikation i dag!

Nyeste indlæg af Ahona Rudra (se alle)