Berichten

Een inbreuk op e-mailgegevens kan de koers van uw bedrijf veranderen in plaats van slechts een kortstondige tegenslag te veroorzaken. Blootstelling aan gevoelige informatie kan ernstige gevolgen hebben voor mensen, bedrijven en overheden. 

Hackers kunnen toegang tot u krijgen via het internet, Bluetooth, sms-berichten, e-mails of de onlinediensten die u gebruikt. 

Zonder de nodige zorgvuldigheid kan een klein foutje resulteren in een aanzienlijke inbreuk op e-mailgegevens.

Wanneer een e-mailaccount wordt gekraakt, kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Hackers doen zich voor als e-mail header-informatie (zoals adressen en domeinnamen) om phishing-e-mails te versturen die leiden tot het verlies van bedrijfsgegevens. Soms zijn deze aanvallen eenvoudig en kunnen ze snel worden opgespoord en gestopt, terwijl ze andere keren verstrekkende gevolgen hebben. 

Als uw bedrijf e-mail gebruikt als een primair kanaal voor communicatie met klanten, klanten en werknemers, dan moet u weten hoe u actie kunt ondernemen om een inbreuk op e-mailgegevens te voorkomen.

Wat is een inbraak in een e-mail?

Een e-mailinbreuk is een term die wordt gebruikt om elke actie te beschrijven waarbij onbevoegden toegang krijgen tot een e-mailaccount. Een e-mailaccount kan een virtuele mailbox zijn waar u uw persoonlijke en zakelijke correspondentie opslaat.

Als iemand inbreekt op uw e-mailaccount, kan hij uw e-mails lezen of zelfs doorsturen zonder uw toestemming. In sommige gevallen wijzigen hackers uw wachtwoord zodat ze toegang hebben tot al uw accounts op dezelfde server. Dat betekent dat je door het gewijzigde wachtwoord weer moeite hebt om in te loggen bij je e-mail.

Hoe te controleren of een e-mailaccount is gecompromitteerd?

Als u denkt dat uw e-mail account gecompromitteerd is, dan zijn er een paar dingen die u moet overwegen.

Als u een e-mail ontvangt van uw bank of een andere financiële instelling, maar het lijkt nep, dan moet u niet op de link in het bericht klikken. Als de e-mail niet afkomstig is van het bedrijf waar u gewoonlijk bankiert en het afzenderadres verschilt van het adres dat u gebruikt om te bankieren, dan kan het een phishing-zwendel zijn die afkomstig is van een spoofed domein. Dit betekent dat het domein van uw bank door aanvallers is overgenomen en vervalst. 

Een teken dat uw account gecompromitteerd kan zijn, is als iemand toegang heeft tot uw account en e-mails verstuurt vanaf uw eigen domein. 

Als u twijfelt of iemand toegang heeft tot uw account, maar niet kunt achterhalen hoe hij dat heeft gedaan, neem dan onmiddellijk contact op met het bedrijf, zodat zij u kunnen helpen beschermen tegen verdere aanvallen.

Hoe stop je een e-mail datalek?

Identiteitsdiefstal of andere misdrijven kunnen worden gepleegd met uw persoonlijke gegevens als u niet oppast. Met de volgende tips kunt u een inbreuk op uw e-mailgegevens voorkomen:

Bewaak het netwerk

Wanneer u een e-mailserver hebt, is het essentieel om deze regelmatig te controleren. Veel organisaties spenderen nu veel tijd en geld aan beveiligingsoplossingen die bedoeld zijn om zich tegen aanvallen te beschermen. Maar als je je netwerk niet controleert, wat heb je er dan aan?

Bewaar alle gegevens op één plek

Het gaat niet alleen om monitoring; het is ook heel belangrijk om al uw gegevens op één plaats te bewaren. Sommige organisaties staan werknemers toe e-mails te versturen vanaf hun eigen accounts en deze vervolgens door te sturen naar de e-mailserver van het bedrijf voor distributie. Hoewel dit voor sommige bedrijven kan werken, willen andere dat hun werknemers alleen de bedrijfse-mailserver gebruiken voor het verzenden van e-mails. Een gegevensinbreuk op uw e-mailaccount kan alleen worden voorkomen als al uw gegevens op één plaats worden bewaard.

Verander uw wachtwoorden met regelmatige tussenpozen

De hackers zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om toegang te krijgen tot uw accounts en deze te gebruiken voor hun eigen voordeel. Daarom proberen ze zwakke of gemakkelijk te raden wachtwoorden te vinden die u gebruikt wanneer u zich aanmeldt bij verschillende websites en diensten. Hier kan het regelmatig veranderen van uw wachtwoorden helpen om uw accounts te beschermen.

Gebruik twee-factorauthenticatie

Het is een extra beveiligingslaag die zowel iets vereist wat je weet (wachtwoord) als iets wat je hebt (iets als een authenticator app of hardware token). Dit maakt het voor hackers veel moeilijker om toegang te krijgen tot accounts door gebruik te maken van gestolen inloggegevens zonder toegang tot andere factoren.

Bewaar wachtwoorden niet in gewone tekst

Als u e-maildiensten gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gevoelige informatie, moet u stappen ondernemen om een inbreuk op de gegevens te voorkomen. Een inbreuk kan leiden tot identiteitsdiefstal, fraude en meer toezicht van de regelgevende instanties.

U kunt overwegen een encryptieprogramma of -toepassing te gebruiken waarmee gevoelige gegevens worden gecodeerd voordat ze over het internet worden verzonden. Als u wachtwoorden veilig moet opslaan, kunnen tools als 1Password of LastPass helpen voorkomen dat hackers toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie.

Gebruik DMARC rapporten om op de hoogte te blijven van mislukte verificaties

DMARC vertelt u of een aanvaller zich probeert voor te doen als uw domein. De authenticiteit van elke e-mail afkomstig van uw eigen domein wordt geverifieerd met behulp van de DMARC e-mailverificatiestandaard. Het is een betrouwbare, veilige technologie die onderscheid kan maken tussen eerlijke afzenders en frauduleuze phishingpogingen, waarbij DMARC-rapporten naar u worden verzonden zodat u de resultaten van uw verificatie kunt controleren. 

U kunt ervoor zorgen dat alle legitieme e-mails worden afgeleverd en voorkomen dat er valse e-mails van uw domein worden verzonden door gebruik te maken van de DMARC analyzer tool. U doet meer dan alleen uw merk beschermen wanneer u stopt met spoofing. U zorgt ervoor dat

Hoe begin je eraan?

Om DMARC Analyzer te implementeren meldt u zich aan op het PowerDMARC platform en registreert u uw domeinen:

  • Publiceer een door AI gegenereerd DMARC-record naar uw DNS met een DMARC-beleid, en maak geaggregeerde rapportage mogelijk.
  • U krijgt volledige zichtbaarheid en analyse van uw e-mailverificatie resultaten
  • Door uw rapporten te onderzoeken, kunt u gemakkelijk schadelijke bronnen identificeren en er actie tegen ondernemen, terwijl u de betrouwbare bronnen goedkeurt.
  • U bent beschermd tegen domain spoofing en phishing aanvallen met een DMARC beleid van p=quarantaine of p=afwijzen!

De uitspraak

Hoewel het relatief eenvoudig is om een oplossing te bedenken, kan het voorkomen van inbreuken op e-mailgegevens in realtime behoorlijk lastig zijn. Elke werknemer kan immers onbedoeld gevoelige gegevens van een bedrijf blootleggen door te klikken op een phishing-link die naar een nep-e-mail wordt gestuurd. 

Het implementeren van een goed afgeronde e-mailbeveiligingsstrategie met de bovenstaande punten in gedachten, waar u op meer dan één manier van profiteert. Stap vandaag nog over op een veiligere e-mailervaring!