Berichten

Informatiebeveiliging en Cyber Security zijn twee afzonderlijke gebieden, maar met veel te veel overlap er om verwarring te creëren in het begrijpen van de concepten van elk. Deze post neemt een diepe duik in een overzicht van informatiebeveiliging versus cyberbeveiliging, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen met betrekking tot uw kennis en beschermingsniveaus voor uw organisatie in de particuliere of publieke sector.

Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging (ook bekend als InfoSec) is het proces van het beschermen van informatiemiddelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, openbaarmaking en vernietiging. Het omvat alle facetten van de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie.

Het doel van informatiebeveiliging is organisaties te helpen hun intellectuele eigendom, klantengegevens, handelsgeheimen, bedrijfseigen informatie en andere activa - zoals waardevolle hulpbronnen - te beschermen tegen toegang, gebruik of openbaarmaking door onbevoegden met kwade bedoelingen.

In de huidige technologiegedreven wereld, waarin mensen voortdurend informatie online delen via e-mail, social media-accounts en nog veel meer, moeten bedrijven sterke informatiebeveiligingsprogramma's implementeren, zodat ze hun gegevens kunnen beschermen en kunnen voorkomen dat ze worden gehackt. Zo wordt het risico op verlies van klanten en merkintegriteit beperkt.

Informatiebeveiliging kan worden bereikt door het gebruik van beveiligingsmaatregelen zoals encryptiesleutels, toegangscontrole en e-mailverificatie.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld een onlinewinkel hebben waar het zijn producten verkoopt, maar het moet de gegevens beschermen waarmee klanten en hun bestellingen kunnen worden geïdentificeerd. De informatiebeveiligingsmaatregelen van het bedrijf omvatten het versleutelen van alle verzonden informatie, het ontwikkelen en handhaven van beleid voor het gebruik van wachtwoorden en het delen van bestanden, en het bewaken van alle toegang tot netwerkbronnen.

Wat is Cyber Security?

Cyber Security is het proces van het beschermen van netwerken, systemen en gegevens tegen ongeoorloofde toegang, wijziging en vernietiging. Het is een overkoepelende term voor een groep verwante technologieën en disciplines die helpen om ongeoorloofde toegang tot netwerken, systemen en gegevens te voorkomen.

Cyberbeveiliging kan worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: risicoanalyse, detectie en reactie, en bescherming.

  • Risicoanalyse houdt in dat potentiële risico's voor de netwerken en systemen van uw organisatie worden geïdentificeerd, zodat u prioriteiten kunt stellen voor de besteding van uw budget voor cyberbeveiliging.
  • Detectie houdt in dat de activiteit op uw netwerk wordt gemonitord om ongeoorloofde activiteiten of activiteiten die op een inbreuk zouden kunnen wijzen, op te sporen.
  • Bescherming houdt in dat uw informatiesystemen worden beschermd tegen aanvallen door hackers met behulp van verschillende methoden, zoals firewalls en inbraakdetectiesystemen (IDS'en).

Willen organisaties succesvol zijn in een wereld die steeds digitaler wordt, dan moeten zij ervoor zorgen dat hun cyberbeveiligingspraktijken robuust genoeg zijn om cyberdreigingen te voorkomen, te identificeren en erop te reageren om de veiligheid van gegevens en netwerken te handhaven.

Cyberbeveiliging kan ook op andere manieren bedrijfsspionage helpen voorkomen. Als iemand binnen uw bedrijf bijvoorbeeld toegang probeert te krijgen tot de account van een andere werknemer op uw netwerk, wordt hij of zij geblokkeerd door de firewall totdat hij of zij is geverifieerd en geautoriseerd door de juiste autoriteiten.

Informatiebeveiliging versus Cyberbeveiliging: De Verschillen

Informatiebeveiliging en cyberbeveiliging zijn twee verschillende gebieden van de informatietechnologie die elkaar aanvullen.

Deze twee disciplines overlappen elkaar vaak in de praktijk naarmate de technologie evolueert, maar elk moet afzonderlijk worden bekeken voor zijn doel of toepassingen.

Laten we eens lezen hoe ze van elkaar verschillen in de vergelijking tussen informatiebeveiliging en cyberbeveiliging die we hieronder delen:

Bescherming Parameters

Cyberbeveiliging beschermt cyberspace tegen bedreigingen, terwijl informatiebeveiliging de bescherming van algemene gegevens tegen bedreigingen is.

Cyberbeveiliging is gericht op de bescherming van netwerken, apparaten en systemen tegen cyberaanvallen. Het is ook bedoeld om personen te beschermen tegen identiteitsdiefstal, fraude en andere online-misdrijven. Cyberbeveiliging houdt zich bezig met de bescherming van de privacy van gebruikers door middel van encryptie van hun communicatie en gegevens. Dit betekent dat cyber security niet de intellectuele eigendom van bedrijven beschermt of de privacy van werknemers waarborgt.

Informatiebeveiliging is gericht op de bescherming van gegevens van organisaties tegen ongeoorloofde toegang door werknemers of buitenstaanders. Het gaat erom ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie veilig wordt opgeslagen zonder dat deze in handen valt van derden die er ongepast gebruik van zouden kunnen maken of zelfs schade zouden kunnen toebrengen aan de eigenaar ervan. Informatiebeveiliging kan worden onderverdeeld in drie categorieën: fysieke (bv. documenten achter slot en grendel bewaren), logische (bv. gevoelige gegevens versleutelen) en administratieve controles (bv. wachtwoorden periodiek wijzigen).

Een goede manier om over deze twee benaderingen na te denken is na te gaan hoe zij zich tot elkaar verhouden in termen van risico's. Cyberbeveiliging richt zich op risicobeheer en controles die worden gebruikt om te voorkomen dat er in cyberspace schade optreedt; terwijl informatiebeveiliging zich richt op risicobeheer en controles voor het beheer van bedreigingen voor individuele systemen (of organisaties).

Veiligheidsbereik

Cyberbeveiliging is het proces van bescherming van informatie in cyberspace. Het gaat erom de gegevens of informatie die zich in een computersysteem of netwerk bevinden te beschermen tegen aantasting door hackers, virussen en andere kwaadaardige software. Aangezien cybercriminaliteit een wereldwijde bedreiging vormt, kiezen bedrijven vaak voor cyberbeveiligingslokalisatie om de beveiliging van hun webeigendommen te versterken.

Informatiebeveiliging daarentegen is de bredere overkoepelende term die alle technieken omvat die worden gebruikt om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging in welke vorm dan ook. Het beschermt gegevens en informatie, ongeacht of deze zijn opgeslagen op een harde schijf in een kantoorgebouw, of op een externe server in een ander land.

De belangrijkste conclusie is dat cyberbeveiliging alleen verdedigingsmechanismen binnen de cyberwereld biedt, terwijl informatiebeveiliging zich richt op de bescherming van gegevens, ongeacht waar deze zich bevinden of hoe ze worden gebruikt (d.w.z. thuis of in het bedrijf).

Bedreiging Afscherming

Cyberbeveiliging heeft betrekking op de bescherming van computernetwerken en -technologieën tegen cyberaanvallen, cyberterrorisme en andere soorten aanvallen waarbij computers of netwerken als middel worden gebruikt. Anderzijds richt informatiebeveiliging zich op de bescherming van gegevens, ongeacht het formaat waarin ze zijn opgeslagen.

Als u bijvoorbeeld uw e-mailberichten wilt beschermen tegen diefstal door hackers, hebt u te maken met cyberbeveiliging. Als u de gezondheidsdossiers van uw gezin wilt beschermen zodat ze niet in verkeerde handen vallen, hebt u te maken met informatiebeveiliging.

Daarom...

Cyberbeveiliging heeft betrekking op bedreigingen in cyberspace - bedreigingen die zich voordoen wanneer u uw computer of mobiele apparaat gebruikt, of zelfs wanneer u verbinding hebt met internet. Informatiebeveiliging heeft betrekking op elke vorm van bedreiging met betrekking tot de bescherming van alle soorten gegevens, of het nu gaat om fysieke gegevens zoals financiële bescheiden of andere soorten informatie zoals e-mailaccounts.

Gevechtsaanpak

Cyberbeveiliging heeft betrekking op de technologie die informatiesystemen beschermt tegen cyberaanvallen. Informatiebeveiliging heeft betrekking op de technieken die bedrijven gebruiken om hun gegevens en systemen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking van vertrouwelijke informatie of verstoring door hackers.

➜ Cybersecurity bestrijdt:

Cybercriminaliteit - een brede term die elke illegale activiteit beschrijft die online gebeurt. Sommige cyberdelicten zijn hacking, phishing, identiteitsdiefstal en andere misdrijven.

Cyberfraude - digitale oplichting via internet of e-mail, bv. fraude met kredietkaarten (waarbij iemand uw kredietkaartgegevens steelt en gebruikt om online aankopen te doen).

➜ Informatiebeveiliging bestrijdt:

Ongeoorloofde toegang - wanneer een persoon of entiteit zich zonder toestemming toegang verschaft tot informatie. Een voorbeeld van ongeoorloofde toegang is iemand die gegevens op een server of netwerk steelt.

Wijziging van de openbaarmaking - wanneer een aanvaller opzettelijk de gegevens zodanig wijzigt dat zij tegen de oorspronkelijke eigenaar kunnen worden gebruikt.

Verstoring - het verstoren van de normale werking van een systeem om legitieme gebruikers de toegang tot de dienst te ontzeggen, met als gevolg onderbrekingen en vertragingen bij de uitvoering van orders.

Daarom is het verschil tussen informatiebeveiliging en cyberbeveiliging als het verschil tussen het bewaken van een kasteel met een zwaard versus het gebruik van een geweer om het te verdedigen - beide zijn nodig om uw kasteel veilig te houden, maar de ene is effectiever dan de andere, afhankelijk van uw omstandigheden. Daarom zijn ze allebei een belangrijk aspect van de algemene beschermingsstrategie van elke organisatie.

Verdediging Activering

Cyberbeveiliging is de eerste verdedigingslinie tegen cyberdreigingen. Het zijn de "good guys" die proberen te voorkomen dat hackers uw computer binnendringen of uw persoonlijke gegevens stelen.

Informatiebeveiliging is wat er gebeurt wanneer de cyberbeveiliging faalt - wanneer deze wordt doorbroken en kwaadaardige code langs de firewall in uw systeem terechtkomt. Informatiebeveiliging helpt u inbreuken te voorkomen en er snel van te herstellen, zodat u uw systeem zonder onderbreking kunt blijven gebruiken.

Omdat cyberbeveiliging betrekking heeft op externe bedreigingen, wordt het vaak aangeduid als "outside-in"-bescherming, terwijl informatiebeveiliging meer een "inside-out"-benadering is die zich richt op zowel interne als externe risico's.

Informatiebeveiliging versus Cyberbeveiliging: De Overlappingen

Informatiebeveiliging en cyberbeveiliging zijn twee afzonderlijke, maar verwante gebieden. Dat komt omdat ze allebei gericht zijn op de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gevoelige informatie tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik.

Er zijn enkele belangrijke overlappende problemen in deze ruimte:

  • op beide gebieden wordt gekeken naar bedreigingen voor de gegevensbeveiliging die van om het even welke bron afkomstig kunnen zijn (inclusief menselijke fouten)
  • op beide gebieden wordt gekeken naar de bescherming van gegevens terwijl zij door netwerken of apparaten stromen
  • op beide gebieden wordt gekeken naar de beveiliging van apparaten, zodat ze niet kwetsbaar zijn voor aanvallen door hackers of andere slechte actoren

Kortom, informatiebeveiliging levert de technologische componenten die nodig zijn om gegevens te beschermen, terwijl cyberbeveiliging een kader biedt voor de manier waarop die technische componenten moeten worden gebruikt door organisaties die hun gegevens tegen aanvallers willen beschermen.

Beveiliging van e-mail als onderdeel van informatiebeveiliging

Een goed kader voor informatiebeveiliging omvat ook e-mailbeveiliging, aangezien de meeste informatie in een bedrijfsomgeving via e-mail wordt uitgewisseld. 

Om uw e-mails te beveiligen tegen spoofing en phishing bedreigingen, A DMARC analyse noodzakelijk. Implementeer vandaag nog e-mailverificatieprotocollen in uw organisaties om uw e-mailcommunicatie te beveiligen!