Berichten

Spear Phishing vs Phishing: laten we het verschil zien. Phishing is een frauduleuze operatie waarbij een hacker een massa e-mails verstuurt naar consumenten of zakelijke gebruikers terwijl hij zich voordoet als een legitieme organisatie of partij om het vertrouwen van de ontvanger te winnen, een gevoel van urgentie op te wekken en hem over te halen zijn gegevens te onthullen of geld te geven. Anderzijds wordt spear phishing omschreven als een frauduleuze campagne waarbij een hacker of iemand anders met slechte bedoelingen de contactgegevens van een persoon of een groep mensen met geprivilegieerde toegang bemachtigt.

Als u de laatste tijd op internet bent geweest, hebt u waarschijnlijk gehoord over twee nieuwe cyberaanvallen: spear phishing en phishing. Het blijkt dat er een verschil is tussen deze twee aanvallen. Deze blog is bedoeld om Spear Phishing vs. Phishing diepgaand uit te leggen, zodat u weet voor welke aanval u moet oppassen.

Spear Phishing VS Phishing: Definities

Spear Phishing

Spear phishing is een gerichte vorm van phishing waarbij persoonlijke informatie wordt gebruikt om de ontvanger ervan te overtuigen een specifieke actie te ondernemen. Het doel van spear phishing-aanvallen is om toegang te krijgen tot vertrouwelijke of gevoelige informatie, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden, creditcardnummers en sofinummers. Bij deze aanvallen worden doorgaans e-mailberichten gebruikt die afkomstig lijken te zijn van legitieme bronnen, zoals banken en andere financiële instellingen, salarisafdelingen en webwinkeliers.

Aanvallers kunnen e-mailspoofing, dynamische URL's en drive-by downloads gebruiken om beveiligingsmaatregelen te omzeilen en een spear-phishingaanval uit te voeren. Geavanceerde aanvallen kunnen profiteren van 'zero-day'-fouten in plug-ins, programma's of browsers. De spear phishing-aanval kan de eerste fase zijn van een meerfasenaanval met geavanceerde aanhoudende bedreiging (APT), waarbij uiteindelijk binaire downloads, uitgaande malwarecommunicatie en exfiltratie van gegevens plaatsvinden.

Phishing

Phishing is een vorm van social engineering waarbij meestal massaal e-mails worden gestuurd naar een grote groep mensen om hen ertoe te bewegen persoonlijke informatie, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en creditcardnummers, vrij te geven door op links te klikken of bijlagen in het e-mailbericht te openen. Phishers doen zich ook voor als betrouwbare organisaties zoals banken of werkgevers in een poging identiteiten te stelen.

Phishing-aanvallen zijn bekend bij iedereen met een inbox. Een moderne phishing-poging zal waarschijnlijk lijken op een echte e-mail van een gerenommeerd bedrijf of bank. Een oplettende gebruiker die met zijn muis over het adres van de afzender beweegt om de juistheid ervan te bevestigen voordat hij op een link klikt of een bijlage downloadt, zal de enige zijn die deze als kwaadaardig herkent.

Phishing-aanvallen spelen met aantallen: in plaats van zich op één persoon te richten, richten ze zich op veel mensen in de hoop er een paar te pakken te krijgen.

Phishing & Spear Phishing: belangrijke statistieken

Elk jaar verspreiden phishing-aanvallen zich meer en meer. Hier onderzoeken we enkele significante cijfers:

 • Volgens Verizonwerd 96% van de phishing-aanvallen via e-mail verstuurd.
 • Tessian beweert dat werknemers jaarlijks gemiddeld 14 frauduleuze e-mails ontvangen.
 • Volgens CISCOwerd in 86% van de bedrijven door ten minste één werknemer op een phishing-link geklikt.

Spear Phishing VS Phishing: samenvatting van de verschillen

Een overzicht van spear phishing vs. phishing is als volgt:

 

Spear Phishing Phishing
Levering Specifiek Willekeurige
Ontvanger Eén persoon of groep Honderd of duizenden mensen
Toon Vertrouwd Formeel
Persoonlijk adres Persoonlijk  Onpersoonlijk
Inspanning Hoog Laag

Spear Phishing VS Phishing: Belangrijkste verschillen

Hier zijn enkele andere belangrijke verschillen tussen spear phishing en phishing:

Oorsprong: Phishing is ouder dan Spear Phishing

Phishing bestaat al langer dan spear phishing. Spear phishing is een meer recente aanval die opkwam in 2003 toen criminelen zich begonnen te richten op individuen in plaats van op bedrijven of grote groepen mensen.

Targeting: Spear phishing steunt op social engineering, niet op geluk

Spear phishers richten zich op personen of organisaties met persoonlijke informatie die zij kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot gevoelige informatie, geld of andere activa. Phishers richten zich op veel mensen tegelijk met algemene berichten die legitiem lijken, maar niet afkomstig zijn van de bron waar ze beweren vandaan te komen.

Technologie: Phishing steunt op kwaadaardige links vs. zero payload spear phishing

Phishing-e-mails worden vaak in bulk verstuurd door fraudeurs, die ze gebruiken om mensen te verleiden tot het verstrekken van persoonlijke informatie, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden of creditcardnummers. Deze e-mails bevatten meestal een bijlage of link die leidt naar een valse website die is ontworpen om uw gevoelige gegevens te verzamelen. Spear phishing-e-mails daarentegen zijn gerichter dan massamails, maar berusten nog steeds op social engineering-trucs om u op een link te laten klikken of een bijlage te laten openen. Omdat ze minder snel door spamfilters worden gedetecteerd, kunnen spear phishers hun berichten zelfs rechtstreeks vanuit de inbox van de doelgroep versturen.

Beschermingsmethoden voor phishing en spear-phishing

Hier zijn enkele manieren om u tegen beide aanvallen te beschermen:

Uw e-mail authenticeren met DMARC

DMARC (Domain-based Message Authentication Reporting & Conformance) is een e-mailvalidatiesysteem dat spoofing helpt voorkomen door de legitimiteit van de domeinnamen van afzenders in berichten te verifiëren. Het doet dit door te controleren of de mailserver die het bericht verzendt, gemachtigd is door de eigenaar van de domeinnaam die in het veld Van staat vermeld.

De e-mailverificatieprotocollen SPF en DKIM worden gecombineerd en gebruikt in DMARC. Als eigenaar van een website of bedrijf wilt u ervoor zorgen dat alle gebruikers of ontvangers alleen door u verzonden of goedgekeurde e-mails te zien krijgen. De beste aanpak om uw e-mail volledig te beveiligen en ervoor te zorgen dat elk bericht weloverwogen, veilig en vrij van cybercriminele activiteiten is, is het gebruik van DMARC.

Versleutel uw gegevens

Als je gevoelige informatie op je computer of mobiele apparaat hebt staan, moet je die versleutelen met een wachtwoord. Als iemand uw apparaat steelt, kan hij niet bij uw gegevens zonder het wachtwoord te kennen.

Gebruik een anti-spamfilter

Een anti-spamfilter is de eerste verdediging tegen phishingpogingen en andere spamberichten. Het blokkeert inkomende e-mails voordat ze uw inbox bereiken en voorkomt dat ze überhaupt in uw inbox worden afgeleverd. Als u Microsoft Office 365, Gmail of een andere e-mailprovider met ingebouwde filtering gebruikt, zou u al beschermd moeten zijn tegen sommige soorten phishingaanvallen.

Phishing-simulaties uitvoeren

Phishing-simulaties testen het vermogen van werknemers om frauduleuze berichten in de inbox van hun organisatie te herkennen. Bij deze tests worden vaak echte e-mails verstuurd van bekende bronnen zoals banken, luchtvaartmaatschappijen of nutsbedrijven (maar soms zijn ze verzonnen) en wordt werknemers gevraagd te melden wanneer een e-mail niet klopt.

Conclusie

Het spear vs. phishing debat zal waarschijnlijk eeuwig voortduren zonder duidelijke winnaar. Maar er is iets waar beide partijen het over eens zijn: beide zijn slecht, en we moeten doen wat we kunnen om ze te vermijden. In de tussentijd hebt u de middelen om u te beschermen tegen mogelijke spear phishing-pogingen.

Ter bescherming tegen geavanceerde op e-mail gebaseerde aanvallen zoals Phishing helpt PowerDMARC u een DMARC handhaving strategie zonder afbreuk te doen aan de e-mail deliverability.

Weet u wat spear phishing is? Misschien wel als u internet gebruikt. De meest voorkomende aanvalsmethode onder de verschillende phishing-zwendels is spear phishing, dat nog steeds wordt gebruikt door 65% van alle bekende bedreigers. Helaas vertonen de anti-phishingstrategieën van de meeste bedrijven een zwakke plek.

Weet u niet zeker wat spear phishing is? Je bent op de juiste plaats!

Spear phishing is een gerichte aanval op een persoon of organisatie. Bij deze methode wordt een e-mail gebruikt om de ontvanger over te halen vertrouwelijke informatie prijs te geven. Het lijkt alsof een e-mail afkomstig is van een vertrouwde bron, zoals iemand die het slachtoffer kent en vertrouwt.

Bij een spear phishing-aanval gebruiken criminelen social engineering-technieken om hun aanvallen uit te voeren. Ze verzamelen informatie over het bedrijf en zijn werknemers om een e-mail op te stellen die authentiek lijkt. Cybercriminelen kunnen vertrouwelijke werknemersgegevens uit eerdere inbreuken gebruiken om hun berichten beter te personaliseren.

Spear phishing kan worden gebruikt voor identiteitsdiefstal of fraude en voor het stelen van intellectuele eigendom en andere gevoelige gegevens.

Hoe werkt een Spear Phishing-aanval?

Spear phishing-aanvallen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. Typische technieken zijn:

 • Een spear phisher stuurt een e-mail naar het doelwit. De ontvanger van de e-mail kan worden gevraagd een schadelijke koppeling of bijlage te openen, waardoor zijn machine met malware wordt geïnfecteerd of losgeld wordt geëist.
 • Een spear phisher vraagt toegang tot social media accounts of gebruikersnamen en wachtwoorden terwijl hij zich voordoet als een vriend, collega, leidinggevende of een andere betrouwbare persoon om de informatie te verzamelen die hij zal gebruiken om gegevens elders te exfiltreren.
 • Een spear phisher stuurt een slachtoffer een e-mail met een link naar een valse website waar het doelwit wordt gevraagd persoonlijke of gevoelige gegevens in te voeren, zoals pincodes, inloggegevens of toegangscodes.

Spear phishing-aanvallen zijn moeilijker dan traditionele aanvallen omdat ze meer tijd en moeite van de aanvaller vergen. Ze zijn echter ook effectiever omdat ze gepersonaliseerd zijn en rechtstreeks gericht op iemand binnen een organisatie (of soms zelfs een individu).

De groeiende dreiging van Spear Phishing-aanvallen

Omdat spear phishing moeilijk op te sporen is, er veel personeel op afstand werkt en de technische beveiliging te wensen overlaat, is het het favoriete wapen van cybercriminelen wereldwijd geworden.

Volgens recente gegevens wordt spear phishing een steeds groter gevaar voor mensen en bedrijven.

Volgens een onderzoek gedaan tussen augustus en oktober 2020vond 87% van alle spear-phishing-pogingen wereldwijd plaats op werkdagen, meestal tijdens de werkweek. Aanvallen op zaterdag en zondag waren goed voor slechts 13% van alle aanvallen.

Een spear-phishing aanval kan bestaan uit een e-mail die voor de onoplettende persoon lijkt te komen van de bank van het slachtoffer of een betrouwbaar bedrijf zoals Amazon. Het bericht kan lijken op een verzendbericht of een verzoek om een bevestiging van een transactie, en de lezer verleiden om op een schadelijke link te klikken of gevoelige persoonlijke gegevens te verstrekken.

Cybercriminelen richten zich ook op bedrijven en kiezen vaak slechts enkele werknemers van een bepaald bedrijf uit. Deze consumenten kunnen een overtuigende e-mail ontvangen waarin hen wordt gevraagd geld te sturen, een wachtwoord op te geven of gevoelige bedrijfsinformatie vrij te geven, zogenaamd van hun baas of een andere bedrijfsleider.

Een spear-phishing e-mail brengt in beide situaties vaak een gevoel van urgentie over. Het betekent dat slachtoffers het idee hebben dat zij de ernstigste gevolgen zullen ondervinden als er niet snel actie wordt ondernomen.

Wat helpt beschermen tegen Spear Phishing?

Uw e-mails authenticeren met DMARC

Een universele norm voor e-mailverificatie is DMARC. Hiermee kunnen verzenders bevestigen dat de e-mail afkomstig is van de persoon van wie hij beweert afkomstig te zijn. Dit helpt spam en spear-phishing pogingen, twee van de meest voorkomende cybercriminaliteit, te verminderen. De afgelopen jaren is DMARC ingevoerd en de voordelen ervan zijn geprezen door Gmail, Yahoo en tal van andere grote e-mailproviders.

Hoe houdt DMARC Spear Phishing tegen?

A DMARC-beleid modus p=reject kan een nuttig instrument zijn in de strijd tegen diverse online bedreigingen, zoals e-mail phishing en direct-domain spoofing.

DMARC helpt bij de verificatie van de herkomst van e-mail en voorkomt dat valse e-mails worden ontvangen en geopend. Maar in de praktijk heeft slechts een klein percentage van de bedrijven het protocol gevolgd, en nog minder hebben dat met succes gedaan.

Om implementatie en monitoring voor domeineigenaren een no-brainer te maken, is de aanbevolen praktijk om een DMARC Analyzer. Hiermee krijgt u volledig inzicht in uw e-mailkanalen, een belangrijk voordeel van DMARC. Vroeger konden bedrijven pas kennis nemen van phishing-aanvallen nadat er al een had plaatsgevonden. DMARC maakt het mogelijk om aanvallen te voorkomen voordat ze ontstaan door constante bronverificatie en monitoring. Klanten kunnen worden gewaarschuwd voor deze aanvallen dankzij DMARC-rapporten.

Door uw onderscheidende merklogo toe te voegen aan afzonderlijke uitgaande e-mails die naar uw klanten worden gestuurd terwijl u op p=reject staat, kunt u bovendien profiteren van BIMI visuele identificatiefuncties.

Houd al uw software up-to-date

De beste manier om u te beschermen tegen kwaadaardige software (malware) is het installeren van de laatste beveiligingsupdates voor uw besturingssysteem en toepassingen. Beveiligingspatches herstellen alle bekende beveiligingsfouten in de software, dus u moet ze bijhouden.

Uw werknemers voorlichten over Spear Phishing

Training van uw werknemers over het herkennen en vermijden van spear phishing-aanvallen is essentieel om te voorkomen dat iemand het slachtoffer wordt van een dergelijke aanval. Door hen bijvoorbeeld te leren hoe een legitieme e-mail eruitziet versus een onwettige, kunnen zij potentiële rode vlaggen herkennen. U moet ze ook leren hoe ze verdachte e-mails of telefoontjes kunnen melden, zodat ze weten wat ze moeten doen als ze vermoeden dat er iets mis is.

Gebruik van wachtwoorden tot een minimum beperken

Wachtwoorden worden vaak gebruikt in de eerste aanvalsfase van een spear phishing-campagne, dus het is belangrijk om het gebruik ervan zoveel mogelijk te beperken. Dit kan met behulp van multifactorauthenticatie of beperking van de toegang op basis van apparaattype of locatie.

Een cultuur creëren waarin beveiliging centraal staat

Beveiliging moet in de dagelijkse routine van elke werknemer worden ingebouwd als u hoopt pogingen van spear phishers om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens of bronnen te verijdelen. Werknemers moeten worden aangemoedigd om verdachte e-mails te melden en vragen te stellen over ongebruikelijke verzoeken om informatie van externe partijen. Hoe meer mensen weten op welke tekenen ze moeten letten, hoe beter uw organisatie ze kan vermijden.

Afronding

Dus nu weet u wat spear phishing is, hoe het werkt en welke preventieve maatregelen u kunt nemen om het te vermijden. Kortom, spear phishing is phishing op maat. Het is een zorgvuldig opgezette poging om u te misleiden zodat u informatie opgeeft. Wat het nog gevaarlijker maakt, is dat het lijkt te komen van iemand die u kent en vertrouwt, en niet van een willekeurige spammer.

De beste manier om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt van dit soort cyberaanvallen is op te letten op berichten die er verdacht uitzien. Controleer altijd de afzender voordat u iets vertrouwelijks of persoonlijks met hem deelt. Verifieer ook uw e-mails met hulpmiddelen zoals DMARC.

Marketeers zijn de ontwerpers van het merkimago, daarom moeten ze zich bewust zijn van deze 5 bekende Phishing-termen, die een ravage kunnen aanrichten in de reputatie van een bedrijf. Phishing is een soort aanvalsvector waarbij een website of e-mail wordt gebruikt die eruitziet alsof hij van een gerenommeerde organisatie afkomstig is, maar die in werkelijkheid is gemaakt met de bedoeling gevoelige informatie te verzamelen, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en creditcardgegevens (ook wel bekend als kaartgegevens). Phishing-aanvallen komen vaak voor in de onlinewereld.

Wanneer uw bedrijf het slachtoffer wordt van een phishing-aanval, kan dit uw merknaam schade berokkenen en uw ranking in zoekmachines of conversiepercentage beïnvloeden. Het zou voor marketeers een prioriteit moeten zijn om zich tegen phishing-aanvallen te beschermen, omdat ze een directe weerspiegeling zijn van de consistentie van uw bedrijf. Daarom moeten we als marketeers uiterst voorzichtig te werk gaan als het gaat om phishing-zwendel.

Phishing-zwendel bestaat al vele jaren. Maakt u zich geen zorgen als u er nog niet eerder van gehoord hebt, het is niet uw schuld. Sommigen zeggen dat de cyberzwendel 10 jaar geleden is ontstaan, maar phishing werd officieel een misdrijf in 2004. Omdat phishingtechnieken zich blijven ontwikkelen, kan het tegenkomen van een nieuwe phishing-e-mail al snel verwarrend worden, en soms is het moeilijk te zeggen of het bericht legitiem is of niet. U kunt uzelf en uw organisatie beter beschermen door alert te zijn op deze vijf veelvoorkomende phishingtechnieken.

5 gebruikelijke phishingtermen die u moet kennen

1) Phishing via e-mail 

Phishing-e-mails worden meestal in bulk verzonden vanaf een domein dat een legitiem domein nabootst. Een bedrijf kan het e-mailadres [email protected] hebben, maar een phishingbedrijf kan [email protected] gebruiken. Het doel is u voor de gek te houden door op een schadelijke koppeling te klikken of gevoelige informatie te delen door u voor te doen als een echt bedrijf waarmee u zaken doet. Bij een nepdomein wordt vaak gebruikgemaakt van tekenvervanging, zoals het gebruik van 'r' en 'n' naast elkaar om 'rn' te maken in plaats van 'm'.

Phishing-aanvallen evolueren voortdurend en worden mettertijd steeds ondetecteerbaarder. Bedreigers gebruiken social engineering-tactieken om domeinen te spoofen en frauduleuze e-mails te versturen vanaf een legitiem domein, voor kwaadaardige doeleinden.

2) Spear Phishing 

Een spear phishing-aanval is een nieuwe vorm van cyberaanval waarbij gebruik wordt gemaakt van valse informatie om toegang te krijgen tot accounts die een hoger beveiligingsniveau hebben. Professionele aanvallers hebben als doel één slachtoffer te compromitteren, en om dit idee uit te voeren, onderzoeken ze het sociale profiel van het bedrijf en de namen en rollen van werknemers binnen dat bedrijf. In tegenstelling tot phishing is Spear phishing een gerichte campagne tegen één organisatie of individu. Deze campagnes worden zorgvuldig opgebouwd door dreigingsactoren met als enige doel een specifieke persoon of specifieke personen te viseren om toegang te krijgen tot een organisatie.

3) Walvisvangst

Whaling is een zeer gerichte techniek die de e-mails van medewerkers van een hoger niveau kan compromitteren. Het doel, dat vergelijkbaar is met andere phishingmethoden, is om medewerkers te verleiden op een schadelijke koppeling te klikken. Een van de meest verwoestende e-mailaanvallen die bedrijfsnetwerken hebben gepasseerd, is de whaling-zwendel. Bij deze pogingen tot persoonlijk gewin wordt gebruik gemaakt van overredingskracht om de weerstand van de slachtoffers te verlagen, zodat ze worden overgehaald om bedrijfsgelden af te staan. Whaling staat ook bekend als CEO-fraude, omdat aanvallers zich vaak voordoen als mensen in autoritaire posities, zoals de CEO van een bedrijf.

4) Compromittering van zakelijke e-mail 

Business Email Compromise (BEC) is een vorm van cybercriminaliteit die bedrijven veel geld kan kosten. Dit type cyberaanval maakt gebruik van e-mailfraude om organisatiedomeinen te beïnvloeden tot deelname aan frauduleuze activiteiten met compromittering en diefstal van gevoelige gegevens tot gevolg. Voorbeelden van BEC zijn factuurfraude, domeinspoofing en andere vormen van impersonatieaanvallen. Elk jaar kan een gemiddelde organisatie tot 70 miljoen dollar verliezen door BEC-fraude. Lees meer over de statistieken van BEC-aanvallen in 2020. Bij een typische aanval richten fraudeurs zich op specifieke werknemersrollen binnen een organisatie door een reeks frauduleuze e-mails te verzenden die beweren afkomstig te zijn van een senior collega, klant of zakenpartner. Ze kunnen ontvangers opdragen betalingen te verrichten of vertrouwelijke gegevens vrij te geven.

5) Phishing van hengelaars 

Veel bedrijven hebben duizenden klanten en ontvangen dagelijks honderden klachten. Via sociale media kunnen bedrijven ontsnappen aan de beperkingen van hun beperkingen en hun klanten bereiken. Dit stelt een bedrijf in staat flexibel te zijn en zich aan te passen aan de eisen van zijn klanten. Angler phishing is het benaderen van ontevreden klanten via sociale media en zich voordoen als onderdeel van een bedrijf. Angler phishing is een eenvoudige truc die wordt gebruikt om gewone gebruikers van sociale media wijs te maken dat een bedrijf probeert hun problemen op te lossen, terwijl de persoon aan de andere kant in werkelijkheid misbruik van hen maakt.

Hoe beschermt u uw organisatie tegen phishing en e-mailfraude

Uw e-mail service provider kan geïntegreerde beveiligingspakketten leveren als onderdeel van hun service. Deze fungeren echter als spamfilters die bescherming bieden tegen inkomende phishing-pogingen. Wanneer een e-mail echter door oplichters met gebruikmaking van uw domeinnaam naar de inbox van de ontvanger wordt gestuurd, zoals in het geval van BEC, whaling en andere vormen van impersonatieaanvallen die hierboven zijn genoemd, zullen deze filters hun doel niet dienen. Daarom moet u onmiddellijk gebruik maken van e-mailverificatieoplossingen zoals DMARC en overschakelen op een beleid van handhaving.

 • DMARC verifieert uw e-mails door ze af te stemmen op de SPF- en DKIM-verificatiestandaarden.
 • Het specificeert aan ontvangende servers hoe zij moeten reageren op e-mails die de authenticatiecontroles niet doorstaan.
 • DMARC aggregate (RUA) rapporten geven u een beter inzicht in uw e-mail ecosysteem en verificatie resultaten en helpt u uw domeinen eenvoudig te monitoren.
 • DMARC forensische (RUF) rapporten geven u een diepgaande analyse van uw DMARC faalresultaten, waardoor u sneller kunt reageren op impersonatie aanvallen.

Hoe kan PowerDMARC uw merk helpen?

PowerDMARC is meer dan alleen uw DMARC service provider, het is een multi-tenant SaaS platform dat een breed scala aan authenticatie oplossingen en DMARC MSSP programma's biedt. Wij maken e-mailauthenticatie eenvoudig en toegankelijk voor elke organisatie, van kleine bedrijven tot multinationale ondernemingen.

 • Wij helpen u in een mum van tijd van p=none naar p=reject, om uw merk te beschermen tegen impersonatie aanvallen, domain spoofing en phishing.
 • Wij helpen u DMARC-rapportage eenvoudig te configureren voor uw met uitgebreide grafieken en tabellen en RUA-rapportweergaven in 6 verschillende formaten voor gebruiksgemak en versterkte zichtbaarheid
 • Wij geven om uw privacy, dus u kunt uw DMARC RUF-rapporten versleutelen met uw privésleutel
 • Wij helpen u geplande PDF-rapporten over uw verificatieresultaten te genereren
 • Wij bieden dynamische SPF flattening oplossing zoals PowerSPF zodat u nooit de 10 DNS lookup limiet overschrijdt
 • Wij helpen u TLS-encryptie verplicht te stellen in SMTP, met MTA-STS om uw domein te beschermen tegen alomtegenwoordige bewakingsaanvallen
 • Wij helpen u uw merk visueel herkenbaar te maken in de inbox van uw ontvangers met BIMI

Meld u vandaag nog aan bij PowerDMARC en ontvang uw gratis proefversie van de DMARC-analyser, en stap over van een beleid van monitoring op handhaving om uw domein maximale bescherming te bieden tegen BEC-, phishing- en spoofingaanvallen.