Berichten

Verwijderbare media zijn niet meer weg te denken uit de gegevensopslag. Maar zijn ze 100% veilig? Nou, nee. Er zijn verschillende risico's aan verbonden, zoals malware-infectie, gegevensbeveiliging, schending van het auteursrecht, fysieke schade, enz. Verwijderbare media bedreigingen kunnen leiden tot lekken van gegevens of gegevensverlies, wat zware reputatieschade en financiële schade kan opleveren.

Wat zijn verwijderbare media?

Verwijderbare media is een type opslagapparaat dat u van een computer of laptop kunt verwijderen terwijl het systeem draait. Enkele veel voorkomende verwijderbare media zijn USB-geheugensticks, externe harde schijven, CD's, DVD's, SD-kaarten, enz. Deze worden gebruikt als back-up opslagmedia om vertrouwelijke en belangrijke gegevens veilig te stellen. Ze worden ook gebruikt als extra opslagruimte omdat de standaard opslagruimte in apparaten beperkt is.

Maar wat zijn bedreigingen voor verwijderbare media? Deze apparaten zijn over het algemeen gemakkelijk en handig in gebruik, maar er zijn enkele risico's aan verbonden. Deze omvatten gegevensbeveiliging, malware, defecte media, verlies van apparaten, enz. In het latere deel van de blog wordt hier dieper op ingegaan.

Wanneer kunt u verwijderbare media op een overheidssysteem gebruiken?

U kunt verwijderbare media gebruiken op het overheidssysteem alleen in noodgevallen, en toestemming wordt verleend op computers van het ministerie van Defensie. Deze computers moeten voldoen aan de vereiste hardware om gegevens uit te wisselen.

Wat moeten gebruikers doen bij het gebruik van verwijderbare media?

Terwijl verwijderbare media nuttig is voor het opslaan en overbrengen van gegevens, komt het met een aantal risico's. Echter, voordat we weten welk risico verbonden is aan verwijderbare media, laten we eens kijken welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen als je er een gebruikt.

 • Alle verwijderbare media en apparaten moeten worden versleuteld. Bij verlies of diefstal door hackers worden de gegevens voor hen onbruikbaar.
 • Installeer een betrouwbaar anti-virus en anti-malware programma om op de hoogte te blijven van geïnfecteerde verwisselbare media.
 • Sluit geen gevonden media of apparaten aan op uw laptop. Overhandig in plaats daarvan een onbekend opslagapparaat aan uw beveiligings- of IT-team.
 • Reset wachtwoorden na uw reizen als u officiële gegevens op verwijderbare media hebt gebruikt.
 • Gebruik altijd een lang wachtwoord met een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens.
 • Deel wachtwoorden op verwijderbare media met niemand.
 • Schakel Autorun en Autoplay uit.
 • Bewaar persoonlijke en officiële gegevens op afzonderlijke apparaten. 
 • Verwijder vertrouwelijke gegevens na het overbrengen naar uw PC of telefoon. 
 • Implementeer indien nodig fysieke beveiliging om uw gegevens te beschermen.
 • Informeer uw werknemers over bedreigingen van verwijderbare media.
 • Zorg voor een back-up van uw gegevens in geval van verloren of gestolen verwijderbare media apparaten.

Wat is een risico van verwijderbare media?

Verwijderbare media zijn efficiënt en helpen bij het beheer van opslagproblemen. Het maakt het gemakkelijk om gegevens over te dragen, maar er zijn ook enkele bedreigingen die over het hoofd kunnen worden gezien. Dus, laten we eens kijken wat een risico is geassocieerd met verwijderbare media.

Gegevensbeveiliging

Wanneer u gevoelige gegevens kopieert naar verwijderbare media zoals een harde schijf of een pen drive, bestaat het risico dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens en deze onderscheppen. Omdat ze klein en gemakkelijk te vervoeren zijn, is de kans groot dat ze verloren gaan of gestolen worden. Zelfs met versleuteling kunt u verloren gegevens niet terughalen.

Malware-infecties

Malware wordt onbedoeld verspreid wanneer u verwijderbare media uitwerpt, omdat deze gemakkelijk op dergelijke apparaten kunnen worden geïnstalleerd. Dit wordt een ketting en treft meerdere apparaten als autorun is ingeschakeld. Daarom wordt aangeraden geloofwaardige antivirussoftware op alle pc's en laptops te installeren en regelmatig bij te werken.

Hoewel deze malware-infecties zich voornamelijk verspreiden door onzorgvuldig gebruikersgedrag, maken hackers soms gebruik van verwijderbare media om computers te infecteren. Zij gebruiken baiting, een vorm van social engineering-techniek waarbij een met malware geïnfecteerd apparaat op een drukke plaats wordt achtergelaten. Dit geldt als een van de veiligheidsrisico's voor telewerkers wanneer zij op openbare plaatsen werken, meestal op reis.

Inbreuk op het auteursrecht

Op de gegevens die zijn opgeslagen op verwisselbare schijven kan auteursrecht rusten. Als je auteursrechtelijk beschermde gegevens hebt opgeslagen zonder toestemming van de eigenaar, kunnen fikse boetes worden opgelegd. 

Media Storing

Een andere bedreiging voor verwijderbare media is de kortere levensduur dan andere media. Ze kunnen beschadigd raken of door malware worden geïnfecteerd, waardoor gegevens verloren gaan.

Hoe een beveiligingsbeleid voor verwijderbare media instellen?

Als bedrijfseigenaar wordt u verantwoordelijk gehouden en wordt u geconfronteerd met de gevolgen van gelekte en gestolen gegevens. Daarom moet u een beleid voor verwisselbare media opstellen dat op alle afdelingen moet worden toegepast, zodat uw werknemers verantwoordelijk met deze apparaten omgaan. Laten we eens kijken hoe u er een kunt maken voor uw organisatie.

Schets

Net als andere beleidslijnen in een bedrijf, moet ook dit beginnen met bepaalde parameters die in een beleidsdocument moeten worden toegelicht. U moet een duidelijk overzicht geven van de huidige en potentiële kwetsbaarheden in het bedrijfsnetwerk. Het moet ook de waargenomen bedreigingen omvatten in verband met het gebruik van verwijderbare media binnen uw officiële grenzen.

Doel

Na het opstellen van een schets, moet je het doel van het creëren en implementeren van een nieuw beleid aangeven. In dit deel moet u werknemers aanmoedigen om contact op te nemen met de IT-afdeling met betrekking tot vragen en zorgen over bedreigingen van verwijderbare media.

Werkingssfeer

Dit gedeelte legt uit wat in de polis wordt gedekt en wat er overblijft. Zorg ervoor dat u alle punten in detail uitlegt om conflicten en twijfels tot een minimum te beperken. 

Beleidsoverzicht

Nu schetst u hier het eigenlijke beleid en specificeert u het volgende:

 • Welke gegevens kunnen worden opgeslagen?
 • Wanneer mogen werknemers verwijderbare media gebruiken?
 • Wie kan verwijderbare media gebruiken?
 • Hoe versleutel je informatie?
 • Hoe gebruikers verwijderbare media moeten scannen alvorens ze te openen.
 • Alle uitzonderingen en uitsluitingen.

Niet-naleving

Geef aan welke repercussies zullen worden opgelegd aan iedereen die zich niet aan het beleid houdt. Dit kunnen boetes zijn, schorsingen, waarschuwingen, enz. 

Woordenlijst

In de woordenlijst moet u de terminologieën uitleggen die in het hele document worden gebruikt om de zaken begrijpelijker en transparanter te maken. 

Laatste gedachten

Als u verwijderbare media gebruikt voor de opslag van informatie die cruciaal is voor uw bedrijf, moet u ervoor zorgen dat deze fysiek beschermd zijn en dat uw werknemers weten hoe ze deze zorgvuldig moeten gebruiken. Onzorgvuldig gebruikersgedrag leidt tot het verspreiden van malware van het ene apparaat naar het andere, waardoor meerdere apparaten in de keten worden geïnfecteerd.