Berichten

Informatiebeveiliging is het proces waarbij ervoor wordt gezorgd dat informatie wordt beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Het is een essentieel onderdeel van de infrastructuur van elke organisatie die gevoelige gegevens verwerkt. Het is ook een belangrijke dienst voor individuen die hun persoonlijke informatie willen beschermen. Het is het beschermen van gegevens en informatie. Het is een brede term die alles kan omvatten van het versleutelen van een bestand tot het online beschermen van uw persoonlijke informatie.

Lees meer over Informatiebeveiliging versus cyberbeveiliging.

Definitie van informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is het beschermen van informatie om ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking te voorkomen. Dit houdt in dat beleid en procedures worden toegepast om informatie te beschermen en verlies of diefstal van gegevens te helpen voorkomen.

Informatiebeveiliging is de bescherming van gegevens en informatie tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, verstoring, wijziging of vernietiging.

Informatiebeveiliging is een grote zorg voor individuen en organisaties. De hoeveelheid gevoelige gegevens die moet worden beschermd, is de laatste jaren enorm toegenomen. Het kan hierbij gaan om persoonlijke informatie zoals sofinummers, medische informatie en financiële gegevens.

Naast de bescherming van dit soort gegevens moeten organisaties ook vertrouwelijke informatie beschermen, zoals handelsgeheimen, financiële informatie en plannen voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

Een Informatiebeveiligingsbeleid is belangrijk omdat het uw privacy beschermt, wat op zich al waardevol is. Maar in de wereld van vandaag beschermt het ook zaken als uw financiën, uw relaties met vrienden en familieleden - zelfs uw vermogen om een baan te krijgen of een appartement te huren!

Waarom is informatiebeveiliging belangrijk?

Informatiebeveiliging is belangrijk omdat het u helpt uw gegevens, die waardevol en gevoelig zijn, te beschermen. Er zijn vele manieren waarop u uw gegevens kunt beschermen, zoals versleuteling of opslag op een veilige locatie. Het kan u helpen uw persoonlijke informatie te beschermen en uw gegevens veilig te houden.

Als iemand bijvoorbeeld uw creditcardnummer of andere financiële informatie steelt, kan hij die informatie gebruiken om namens u aankopen te doen. Als zij het geld gebruiken om iets duurs te kopen, zoals een auto of een huis, dan kan het jaren duren voordat u het verschuldigde bedrag van die aankopen met rente heeft terugbetaald. Dit kan gevolgen hebben voor uw kredietscore en uw vermogen om in de toekomst leningen te krijgen!

Een andere reden waarom informatiebeveiliging belangrijk is, is dat het helpt voorkomen dat hackers toegang krijgen tot uw online accounts, zodat niemand anders kan zien wat u online doet. Dit kan dingen omvatten als het controleren van e-mail of online bankieren - u wilt niet dat iemand anders in die dingen snuffelt! 

Ten slotte (en dat is het belangrijkste) kan informatiebeveiliging ons beschermen tegen identiteitsdiefstal. Identiteitsdiefstal vindt plaats wanneer iemand de identiteit van iemand anders steelt door zich online voor te doen als die persoon - dit kan betekenen dat hij zijn creditcardnummer of andere persoonlijke informatie steelt, zodat hij onder zijn naam aankopen kan doen zonder toestemming!

Hoe helpt informatiebeveiliging u?

Informatiebeveiliging kan u alleen helpen als u iets te beschermen hebt. Heeft u persoonlijke informatie over anderen of bedrijfsgeheimen, dan is dat iets dat baat heeft bij bescherming.

Welke soorten informatie moeten worden beschermd?

Informatie is macht.

Als je informatie hebt die kan worden gebruikt om andere mensen te manipuleren, dan is het de moeite waard om die te beschermen. Maar hoe weet je welke informatie het waard is om te beschermen?

De eerste stap is vaststellen welk type informatie wordt gedeeld. Er zijn twee hoofdtypen: privé en openbaar. Privé-informatie omvat het volgende:

 • Financiële gegevens
 • Gegevens van werknemers of klanten
 • Uw computersystemen en databases (bijv. het voorkomen van ransomware aanvallen)
 • De e-mailaccounts van uw werknemers (bijv. om phishingpogingen te stoppen)
 • De intellectuele eigendom van uw bedrijf (bijv. ervoor zorgen dat werknemers geen handelsgeheimen lekken)
 • Publieke informatie omvat het volgende:
 • Nieuws over een bedrijf of organisatie
 • Informatie over producten of diensten (inclusief prijzen)
 • Zakelijke referenties 
 • Bankgegevens
 • Wachtwoorden

Hoe beveiligt u uw informatie? : Methoden voor informatiebeveiliging

Gegevensencryptie

Gegevensversleuteling is een proces waarbij gegevens worden gecodeerd of vervormd, zodat ze onleesbaar zijn voor iedereen die niet over de sleutel beschikt om ze te ontsleutelen. Gegevensversleuteling biedt vertrouwelijkheid en integriteit, en soms authenticatie, door gegevens om te zetten in een onleesbaar formaat.

Het meest gebruikelijke gebruik voor gegevensversleuteling is de bescherming van gevoelige informatie tegen ongeoorloofde toegang of wijziging.

Gegevensversleuteling kan worden gebruikt om elk soort gegevens en voor elk doel te beschermen. De meest voorkomende toepassingen zijn echter: vertrouwelijkheid (verbergen van inhoud), integriteit (beschermen tegen wijziging), authenticatie (vaststellen van identiteit), onweerlegbaarheid (voorkomen van onweerlegbaarheid / bewijzen van authenticiteit). 

Email Authenticatie

E-mailverificatie is een proces dat de authenticiteit van een e-mailbericht bevestigt. Het is een beveiliging tegen phishing en spoofing, waarbij criminelen zich voordoen als bedrijven of personen om mensen te verleiden op links te klikken en hun persoonlijke informatie te geven.

E-mailverificatie maakt gebruik van DomainKeys Identified Mail (DKIM) en/of het Sender Policy Framework (SPF). Met deze protocollen kan een domeineigenaar een digitale handtekening toevoegen aan een e-mailbericht, zodat de ontvangers kunnen controleren of het bericht afkomstig is van een geautoriseerde bron.

Ten slotte kunt u gebruik maken van DMARC om uw e-mailprovider te vertellen wat hij moet doen wanneer hij e-mails ontvangt van andere domeinen die niet voldoen aan uw normen voor authenticiteit of legitimiteit. Als bijvoorbeeld een spammer zonder uw toestemming e-mails begint te versturen vanaf uw domeinnaam, kunt u DMARC gebruiken om uw provider te vertellen dat deze e-mails niet als legitieme e-mails van uw domein mogen worden geaccepteerd.

Cyberverzekering

Cyberverzekering is een soort verzekering die bedrijven dekt die het slachtoffer zijn geworden van een cyberaanval. Een cyberverzekering wordt meestal gekocht als aanvulling op algemene bedrijfsverzekeringen en dekt verliezen veroorzaakt door hacking, malware, ransomware en andere vormen van cybercriminaliteit. De polis dekt ook eventuele verliezen van derden als gevolg van deze gebeurtenissen, zoals de kosten van het onderzoek naar het incident en het herstel van systemen die weer normaal functioneren.

Lees meer op Cyberverzekering en DMARC.

Firewall

Een firewall is beveiligingssoftware die uw computer beschermt tegen aanvallen van buitenaf. Het kan een hardware- of softwareapparaat zijn, of het kan zijn ingebouwd in het besturingssysteem van uw computer.

Een firewall voorkomt dat schadelijke inhoud via het internet uw computer binnenkomt. Hieronder vallen virussen, malware en andere schadelijke programma's. Een firewall voorkomt ook ongeoorloofde toegang tot uw computer van buitenaf door inkomende verzoeken om toegang tot uw bestanden of gegevens te blokkeren.

Pakketfiltering

Pakketfiltering is een methode van netwerkbeveiliging waarbij de inkomende en uitgaande pakketten worden geanalyseerd en toegestaan of geweigerd op basis van criteria. Een van de belangrijkste factoren bij het toepassen van pakketfiltering is de plaats van de filter. 

Als uw pakketfilter op een gateway is geplaatst, zal hij voorkomen dat verkeer uw netwerk binnenkomt of verlaat via dat specifieke punt. Als u meerdere gateways in uw omgeving hebt, kunt u voor elke gateway verschillende pakketfilters instellen om ervoor te zorgen dat alleen het juiste verkeer wordt doorgelaten.