Business Case: Leverer DMARC MSSP -tjenester til sine kunder

Utfordring

Flere domener blir forfalsket med jevne mellomrom

Løsning

Justere alle domener med e-postrelé, SPF, DKIM, MTA-STS TLS-RPT og implementering av DMARC

Resultater

Ny inntektsstrøm med en stor markedsandel sammen med å beskytte kundene sine og seg selv mot spoofing og phishing -angrep