DMARC SIEM-integrasjon

DMARC SIEM-integrasjon er prosessen med å koble bedriftens eksisterende SIEM-løsning til et annet system, som et hendelseshåndteringssystem eller en trusselinformasjonsplattform, eller en e-postsikkerhetsløsning, som i dette tilfellet: DMARC. Når du kobler dem til, kan de dele data i sanntid slik at hver enkelt har et fullstendig bilde av hva som skjer. Mange selskaper er avhengige av sikkerhetsinformasjon og SIEM-løsninger for å hjelpe dem med å holde oversikt over cybersikkerhetsinnsatsen.

Security Information and Event Management (SIEM) – Forklart

Løsninger for sikkerhetsinformasjon og hendelsesadministrasjon (SIEM) er utviklet for å hjelpe deg med å administrere organisasjonens sikkerhetssystemer. De samler inn data fra alle systemene dine, inkludert brannmuren, antivirusprogramvare, inntrengningsforebyggende system (IPS), anti-malware-programvare og mer. Disse dataene kan brukes til å overvåke nettverket ditt for trusler eller mistenkelig aktivitet.

SIEM-løsninger er fordelaktige fordi de hjelper deg med å identifisere problemer før de oppstår. Hvis en enhet på nettverket ditt begynner å virke, kan den varsle deg slik at du kan iverksette tiltak før noe annet går galt. Dette betyr at når en hendelse inntreffer, kan du umiddelbart reagere og redusere skaden før det er for sent.

Behovet for SIEM-integrasjon

SIEM-integrasjon er en måte for bedrifter å administrere sikkerhetsverktøyene sine ved å koble dem sammen og analysere dataene fra hvert verktøy. Det er som å ha ett dashbord der du kan se alle sikkerhetsverktøyene dine samtidig – og enda bedre enn det fordi det gjør det enklere å raskt identifisere trusler og svare på dem.

Når du integrerer SIEM med andre sikkerhetsverktøy som brannmurer eller endepunktbeskyttelsessystemer, kan du se all aktivitet på tvers av alle enheter – så hvis noe skjer på én enhet eller plassering, vil det dukke opp på ett enkelt sted. Dette betyr at du ikke trenger å sjekke flere dashbord eller rapporter lenger. Du vil kunne se alt på en gang, slik at du vet hva som skjer i sanntid.

SIEM-er kan distribueres på stedet eller i skyen, avhengig av dine behov og budsjett. Å distribuere dem i skyen har noen fordeler, som å redusere kostnadene ved å slippe å kjøpe (og vedlikeholde) maskinvare og programvare, men det kommer med sitt eget sett med utfordringer knyttet til sikkerhet, oppetid og ytelse.

Ting å huske på

Hvis du tenker på å distribuere en SIEM-løsning, må du huske på disse tre tingene:

 • Gjør din research – Det er mange SIEM-produkter tilgjengelig i dag, så sørg for at du forstår hva de tilbyr før du bestemmer deg for hvilken som fungerer best for organisasjonen din.
 • Tenk på hvor mange brukere som trenger tilgang – Hvis det er flere team som jobber sammen om samme prosjekt, vil de trenge tilgang til dataene som samles inn av SIEM-løsningen.
 • Hold det enkelt – Selv om det høres bra ut på papiret å ha all denne informasjonen for hånden, kan det å prøve å analysere alt på en gang føre til overbelastning av informasjon eller til og med lammelse ved analyse!

DMARC SIEM-integrasjon

For de fleste organisasjoner kan implementering og vedlikehold av et robust, skalerbart og effektivt e-postsikkerhetsprogram være en skremmende oppgave. I dagens miljø med økende cybertrusler er det viktig for organisasjoner å ha et effektivt e-postsikkerhetsprogram på plass. Imidlertid sliter mange organisasjoner fortsatt med hvordan de skal gjøre DMARC til en del av deres eksisterende sikkerhetsoperasjoner.

DMARC er et kraftig verktøy for å bekjempe phishing, men det kan være vanskelig å implementere. Her er noen tips for å hjelpe deg med å integrere DMARC i eksisterende sikkerhetsoperasjoner med SIEM-integrasjon:

 1. Forstå det grunnleggende om DMARC:

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) er en e-postautentiseringsprotokoll som er ment å forhindre phishing og uredelige e-poster fra å bli levert til sluttbrukere. Den gjør dette ved å la selskaper spesifisere hva som skal skje hvis en melding mislykkes i DMARC-validering; dette kan være alt fra å avvise meldingen helt til å sende den videre som normalt.

 1. Kontroller at DNS-konfigurasjonen er riktig:

Før du i det hele tatt begynner å konfigurere DMARC, sørg for at DNS-innstillingene dine er riktige – dette betyr å sikre at SPF- og/eller DKIM - poster er riktig konfigurert. Hvis de ikke er det, vil ikke DMARC fungere etter hensikten.

 1. Sett opp SPF-poster:

SPF står for Sender Policy Framework , og det er en e-postautentiseringsmetode som brukes av Internett-leverandører og andre e-postservere for å forhindre forfalskning av avsenderadresser i e-poster (dvs. når en e-post ser ut som om den kom fra noen andre enn den som faktisk sendte meldingen).

 1. Bruk en DMARC-leverandør med API-støtte

For å lykkes med å inkludere DMARC i SIEM-integrasjonsstrategien din, er en API-støttet plattform det beste alternativet! Hos PowerDMARC tilbyr vi sømløs SIEM-integrasjon med alle dine favoritt tredjeparts sikkerhetsverktøy og -tjenester (f.eks. brannmur og antivirus) gjennom DMARC API .

Hvorfor beholde DMARC i SIEM-strategien din?

Å beholde DMARC i SIEM-integrasjonsstrategien din som et lag med e-postsikkerhet kan være fordelaktig på følgende måter: 

 • DMARC hjelper deg med å overvåke e-postkanalene dine via et rapporteringssystem
 • Forhindrer phishing og spoofing-angrep 
 • Fungerer som et defensivt lag mot løsepengevare
 • Forbedrer e-postleveransen og reduserer spam 

For å implementere DMARC i dag anbefaler vi at du konfigurerer en DMARC-analysator for domenene dine. Det gjør protokollkonfigurasjon enkel og feilfri, fjerner komplikasjonene som er involvert i vedlikehold og administrasjon av sikkerhetssystemer, og gir omfattende beskyttelse til e-postene dine.