Innlegg

Informasjonssikkerhet og cybersikkerhet er to separate felt, men med altfor mye overlapping til å skape forvirring når det gjelder å forstå konseptene til hvert. Dette innlegget tar et dypdykk i en oversikt over informasjonssikkerhet vs cybersikkerhet, slik at du kan ta en informert beslutning angående kunnskapen din og beskyttelsesnivåene for din private eller offentlige sektor.

Hva er informasjonssikkerhet?

Informasjonssikkerhet (også kjent som InfoSec) er prosessen med å beskytte informasjonsressurser mot uautorisert tilgang, bruk, modifikasjon, avsløring og ødeleggelse. Den omfatter alle aspekter ved å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til informasjonen.

Formålet med informasjonssikkerhet er å hjelpe organisasjoner med å beskytte deres immaterielle rettigheter, kundedata, forretningshemmeligheter, proprietær informasjon og andre eiendeler – for eksempel verdifulle ressurser – fra å bli tilgang til, brukt eller avslørt av uautoriserte parter med ondsinnet hensikt.

I dagens teknologidrevne verden, hvor folk hele tiden deler informasjon på nettet via e-post, sosiale mediekontoer og mer, må bedrifter implementere sterke informasjonssikkerhetsprogrammer slik at de kan beskytte dataene deres og forhindre at de blir hacket. Derfor reduserer du risikoen for å miste kunder og merkevareintegritet.

Informasjonssikkerhet kan oppnås gjennom bruk av sikkerhetstiltak som krypteringsnøkler, tilgangskontroll og e-postautentisering .

For eksempel kan et selskap ha en nettbutikk som selger produktene sine, men den må beskytte dataene som identifiserer kunder og deres bestillinger. Selskapets informasjonssikkerhetstiltak inkluderer kryptering av all overført informasjon, utvikling og håndheving av retningslinjer rundt passordbruk og fildeling, og overvåking av all tilgang til nettverksressurser.

Hva er Cyber Security?

Cybersikkerhet er prosessen med å beskytte nettverk, systemer og data fra uautorisert tilgang, modifikasjon og ødeleggelse. Det er en paraplybetegnelse for en gruppe relaterte teknologier og disipliner som bidrar til å forhindre uautorisert tilgang til nettverk, systemer og data.

Cybersikkerhet kan deles inn i tre hovedkategorier; risikoanalyse, deteksjon og respons, og beskyttelse.

 • Risikoanalyse innebærer å identifisere potensielle risikoer for organisasjonens nettverk og systemer, slik at du kan prioritere hvor du skal bruke nettsikkerhetsbudsjettet.
 • Deteksjon innebærer overvåking av aktivitet på nettverket ditt for å oppdage uautorisert aktivitet eller aktivitet som kan indikere at et brudd har skjedd.
 • Beskyttelse innebærer å beskytte informasjonssystemene dine mot å bli angrepet av hackere ved hjelp av ulike metoder som brannmurer og inntrengningsdeteksjonssystemer (IDS).

For at organisasjoner skal lykkes i en stadig mer digital verden, må de sikre at deres cybersikkerhetspraksis er robust nok til å forhindre, identifisere og svare på cybertrusler for å opprettholde sikkerheten til data og nettverk.

Cybersikkerhet kan også bidra til å forhindre bedriftsspionasje på andre måter. For eksempel, hvis noen i bedriften din prøver å få tilgang til en annen ansatts konto på nettverket ditt, vil de bli blokkert av brannmuren til de har blitt autentisert og autorisert av de rette myndighetene.

Informasjonssikkerhet vs cybersikkerhet: forskjellene

Informasjonssikkerhet og cybersikkerhet er to forskjellige felt innen informasjonsteknologi som utfyller hverandre.

Disse to disiplinene overlapper ofte hverandre i deres praksis ettersom teknologier utvikler seg, men hver av dem bør vurderes individuelt for sitt formål eller anvendelser.

La oss lese hvordan de skiller seg fra hverandre i sammenligningen informasjonssikkerhet vs cybersikkerhet delt nedenfor:

Beskyttelsesparametere

Cybersikkerhet beskytter cyberspace mot trusler, mens informasjonssikkerhet er beskyttelse av overordnede data mot trusler.

Cybersikkerhet fokuserer på beskyttelse av nettverk, enheter og systemer mot cyberangrep. Det tar også sikte på å beskytte enkeltpersoner mot identitetstyveri, svindel og andre online forbrytelser. Cybersikkerhet er opptatt av å beskytte brukernes personvern gjennom kryptering i deres kommunikasjon og data. Dette betyr at cybersikkerhet ikke beskytter bedrifters åndsverk eller sørger for ansattes personvern.

Informasjonssikkerhet fokuserer på å beskytte organisasjoners data mot uautorisert tilgang fra ansatte eller utenforstående. Den er opptatt av å sikre at konfidensiell informasjon lagres sikkert uten å komme i hendene på tredjeparter som kan bruke den på upassende måte eller til og med skade eieren. Informasjonssikkerhet kan deles inn i tre kategorier: fysisk (f.eks. låsing av dokumenter), logisk (f.eks. kryptering av sensitive data) og administrative kontroller (f.eks. endring av passord med jevne mellomrom).

En god måte å tenke på disse to tilnærmingene er å vurdere hvordan de forholder seg til hverandre når det gjelder risiko. Cybersecurity fokuserer på risikostyring og kontroller som brukes for å forhindre at skade oppstår i cyberspace; mens informasjonssikkerhet fokuserer på risikostyring og kontroller for å håndtere trusler mot individuelle systemer (eller organisasjoner).

Sikkerhetsomfang

Cybersikkerhet er prosessen med å beskytte informasjon i cyberspace. Den tar for seg å beskytte data eller informasjon som ligger i et datasystem eller nettverk fra å bli kompromittert av hackere, virus og annen skadelig programvare.

Informasjonssikkerhet på den annen side er det bredere paraplybegrepet som inkluderer alle teknikkene som brukes for å beskytte informasjon mot uautorisert tilgang, bruk, avsløring, modifikasjon eller ødeleggelse i noen form. Den beskytter data og informasjon uavhengig av om de er lagret på en harddisk i et kontorbygg, eller på en ekstern server i et annet land.

Det viktigste her er at Cyber Security tilbyr forsvarsmekanismer innenfor nettområdet, mens informasjonssikkerhet ser på å beskytte data uavhengig av hvor de befinner seg eller hvordan de brukes (dvs. hjemme eller i virksomheten).

Trusselskjerming

Cybersikkerhet er opptatt av beskyttelse av datanettverk og teknologier fra nettangrep, nettterrorisme og andre typer angrep som bruker datamaskiner eller nettverk som midler. På den annen side fokuserer informasjonssikkerhet på å beskytte data uansett format de er lagret.

For eksempel, hvis du prøver å beskytte e-postmeldingene dine fra å bli stjålet av hackere, har du med nettsikkerhet å gjøre. Hvis du prøver å beskytte familiens helsejournaler fra å komme i feil hender, har du å gjøre med informasjonssikkerhet.

Derfor…

Cybersecurity tar for seg disse truslene i cyberspace – de som oppstår når du bruker datamaskinen eller mobilenheten din, eller til og med når du er koblet til Internett. Informasjonssikkerhet omhandler enhver form for trussel knyttet til beskyttelse av alle slags data – enten det er fysiske data som økonomiske poster eller andre typer informasjon som e-postkontoer.

Kamptilnærming

Cybersikkerhet refererer til teknologien som beskytter informasjonssystemer mot cyberangrep. Informasjonssikkerhet refererer til teknikkene som selskaper bruker for å beskytte sine data og systemer mot uautorisert tilgang, avsløring av konfidensiell informasjon eller forstyrrelser fra hackere.

➜ Cybersikkerhetskamper:

Nettkriminalitet – et bredt begrep som beskriver enhver ulovlig aktivitet som skjer på nettet. Noen nettkriminalitet inkluderer hacking , phishing, identitetstyveri og andre forbrytelser.

Cybersvindel – en digital svindel begått via internett eller e-post, for eksempel kredittkortsvindel (der noen stjeler kredittkortinformasjonen din og bruker den til å foreta kjøp på nettet.)

➜ Informasjonssikkerhet bekjemper:

Uautorisert tilgang – når en person eller enhet får tilgang til informasjon uten autorisasjon. Et eksempel på uautorisert tilgang er noen som stjeler data på en server eller et nettverk.

Avsløringsendring – når en angriper med vilje endrer dataene på en slik måte at de kan brukes mot den opprinnelige eieren.

Forstyrrelse – handlingen med å forstyrre normal drift av et system for å nekte tjenester til legitime brukere, noe som forårsaker avbrudd og forsinkelser i bestillinger som oppfylles.

Derfor er forskjellen mellom informasjonssikkerhet og cybersikkerhet som forskjellen mellom å vokte et slott med et sverd versus å bruke en pistol for å forsvare det - begge er nødvendige for å holde slottet ditt trygt, men det ene er mer effektivt enn det andre avhengig av omstendighetene dine . Dette gjør dem begge til et viktig aspekt av enhver organisasjons overordnede beskyttelsesstrategi.

Forsvarsaktivering

Cybersikkerhet er den første forsvarslinjen mot cybertrusler. Det er det vi kaller "de gode gutta" når de prøver å forhindre hackere i å infiltrere datamaskinen din eller stjele din personlige informasjon.

Informasjonssikkerhet er det som skjer når cybersikkerhet svikter – når den brytes og ondsinnet kode kommer forbi brannmuren og inn i systemet ditt. Informasjonssikkerhet hjelper deg med å forhindre brudd og komme deg raskt fra dem, slik at du kan fortsette å bruke systemet uten avbrudd.

Fordi cybersikkerhet omhandler eksterne trusler, blir det ofte referert til som "utenfor-inn"-beskyttelse, mens informasjonssikkerhet er mer en "innsiden-ut"-tilnærming som fokuserer på både interne og eksterne risikoer.

Informasjonssikkerhet vs cybersikkerhet: overlappingene

Informasjonssikkerhet og cybersikkerhet er to separate, men relaterte, felt. Det er fordi de begge fokuserer på å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til sensitiv informasjon mot uautorisert tilgang eller bruk.

Det er noen viktige overlappende bekymringer i dette området:

 • begge feltene ser på trusler mot datasikkerhet som kan komme fra alle kilder (inkludert menneskelige feil)
 • begge feltene ser på å beskytte data når de strømmer gjennom nettverk eller enheter
 • begge felt ser på å sikre enheter slik at de ikke er sårbare for angrep fra hackere eller andre dårlige aktører

For å oppsummere, gir informasjonssikkerhet de teknologiske komponentene som trengs for å beskytte data, mens cybersikkerhet gir et rammeverk for hvordan disse tekniske komponentene skal brukes av organisasjoner som ønsker dataene deres beskyttet mot angripere.

E-postsikkerhet som en del av informasjonssikkerhet

Et riktig rammeverk for informasjonssikkerhet inkluderer også e-postsikkerhet siden det meste av informasjon i et bedriftsoppsett utveksles via e-post. 

For å sikre e-postene dine mot spoofing og phishing-trusler, er et DMARC-analyseverktøy avgjørende. Implementer e-autentiseringsprotokoller i organisasjonene dine for å beskytte e-postkommunikasjonen din i dag!

Selv det mest erfarne og godt forberedte selskapet kan bli overrumplet av et e-postkompromiss. Det er derfor det er viktig å bygge en effektiv modell for e-postsikkerhet.

Hva er e-postsikkerhetsoverholdelse?

Overholdelse av e-postsikkerhet er prosessen med å overvåke, vedlikeholde og håndheve retningslinjer og kontroller for å sikre konfidensialiteten til elektronisk kommunikasjon. Dette kan gjøres via vanlige e-postrevisjoner eller løpende overvåkingsinnsats.

Hver organisasjon bør ha en dokumentert modell for sikkerhetsoverholdelse (SCM) som skisserer dens retningslinjer, prosedyrer og aktiviteter knyttet til overholdelse av e-postsikkerhet. Dette sikrer at det ikke oppstår kommunikasjonsbrudd i organisasjonen din, og hjelper til med å beholde forretningspartnere som kan være på vakt mot selskaper med dårlig sikkerhetspraksis.

Forstå e-postsikkerhetsregelverket for bedrifter

Lov om overholdelse av e-postsikkerhet fungerer som et juridisk rammeverk for å sikre sikkerheten og personvernet til informasjonen som er lagret i e-post. Disse lovene håndheves av ulike nasjonale myndigheter og er en økende bekymring for virksomheter i alle former og størrelser.

Nedenfor har vi gitt en kort oversikt over kravene som stilles til virksomheter som håndterer e-postkommunikasjon, sammen med en generell oversikt over de ulike juridiske rammeverkene som gjelder å overholde for å bygge en skikkelig e-postsikkerhetssamsvar for virksomheten din.

en. HIPAA/SOC 2/FedRAMP/PCI DSS

Health Insurance Portability and Accountability Act ( HIPAA ) og sikkerhetsstandardene for føderale informasjonssystemer, 2nd Edition (SOC 2), FedRAMP og PCI DSS er alle forskrifter som krever at organisasjoner beskytter personvernet og sikkerheten til elektronisk beskyttet helseinformasjon (ePHI) ). ePHI er all informasjon som overføres elektronisk mellom dekkede enheter eller forretningsforbindelser.

Lovene krever at dekkede enhetene implementerer retningslinjer, prosedyrer og tekniske kontroller som er tilpasset arten av dataene de behandler, samt andre sikkerhetstiltak som er nødvendige for å utføre deres ansvar i henhold til HIPAA og SOC 2. Disse forskriftene gjelder for alle enheter som overfører eller motta PHI i elektronisk form på vegne av en annen enhet; de gjelder imidlertid også for alle forretningsforbindelser og andre enheter som mottar PHI fra en dekket enhet.

Hvilken virksomhet gjelder denne forskriften?

Denne forskriften gjelder for enhver virksomhet som samler inn, lagrer eller overfører PHI (Protected Health Information) elektronisk. Det gjelder også for enhver virksomhet som er involvert i levering av en dekket elektronisk helsejournal (e-helsejournal) eller andre dekkede helsetjenester elektronisk. Disse forskriftene er utformet for å beskytte både pasientens personvern og sikkerheten til pasientdata mot uautorisert tilgang fra tredjeparter.

b. GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) er en forordning implementert av EU. Den er designet for å beskytte personopplysningene til EU-borgere, og den har blitt kalt «den viktigste personvernloven på en generasjon».

GDPR krever at virksomheter er transparente om hvordan de bruker kundedata, samt gir klare retningslinjer for hvordan de håndterer disse dataene. Det krever også at virksomheter avslører hvilken informasjon de samler inn og lagrer om kunder, og tilbyr enkle måter for enkeltpersoner å få tilgang til denne informasjonen. I tillegg forbyr GDPR virksomheter å bruke personopplysninger til andre formål enn de de ble samlet inn for.

Hvilken virksomhet gjelder denne forskriften?

Den gjelder for alle selskaper som samler inn data i EU, og den krever at selskaper har uttrykkelig samtykke fra de hvis personopplysninger de samler inn. GDPR kommer også med bøter for manglende overholdelse, så du må få ender på rekke og rad før du begynner å samle inn personlig informasjon.

c. KAN-SPAM

CAN-SPAM er en føderal lov vedtatt av kongressen i 2003 som krever at kommersielle forretningse-poster skal inneholde viss informasjon om deres opprinnelse, inkludert avsenderens fysiske adresse og telefonnummer. Loven krever også at kommersielle meldinger inkluderer en returadresse, som må være en adresse innenfor avsenderens domene.

CAN-SPAM-loven ble senere oppdatert for å inkludere strengere krav til kommersielle e-poster. De nye reglene krever at e-postavsendere identifiserer seg tydelig og nøyaktig, oppgir en legitim returadresse og inkluderer en avmeldingslenke nederst i hver e-post.

Hvilken virksomhet gjelder denne forskriften?

CAN-SPAM-loven gjelder for alle kommersielle meldinger, inkludert de som sendes av bedrifter til forbrukere og omvendt, så lenge de oppfyller visse krav. Regelverket er ment å beskytte virksomheter mot spamming, som er når noen sender en melding med den hensikt å få deg til å klikke på en lenke eller åpne et vedlegg. Loven beskytter også forbrukere mot spam som sendes av selskaper som prøver å selge dem noe.

Hvordan bygge en modell for overholdelse av e-postsikkerhet for bedriften din

E-postsikkerhetsoverholdelsesmodellen er utviklet for å bekrefte at en organisasjons servere og e-postapplikasjoner overholder gjeldende lover, bransjestandarder og direktiver. Modellen hjelper organisasjoner med å etablere retningslinjer og prosedyrer som sørger for innsamling og beskyttelse av kundedata gjennom oppdagelse, forebygging, etterforskning og utbedring av potensielle sikkerhetshendelser.

Nedenfor vil du lære hvordan du bygger en modell som hjelper med e-postsikkerhet samt tips og avanserte teknologier for å gå utover samsvar.

1. Bruk sikker e-postgateway

En e-postsikkerhetsport er en viktig forsvarslinje for å beskytte bedriftens e-postkommunikasjon. Det bidrar til å sikre at bare den tiltenkte mottakeren mottar e-posten, og det blokkerer også spam og phishing-forsøk.

Du kan bruke gatewayen til å administrere informasjonsflyten mellom organisasjonen og dens kunder. I tillegg til å dra nytte av funksjoner som kryptering, som bidrar til å beskytte sensitiv informasjon sendt over e-post ved å kryptere den før den forlater en datamaskin og dekryptere den på vei til en annen datamaskin. Dette kan bidra til å forhindre at nettkriminelle kan lese innholdet i e-poster eller vedlegg som sendes mellom forskjellige datamaskiner eller brukere.

En sikker e-postgateway kan også tilby funksjoner som spamfiltrering og arkivering – som alle er avgjørende for å opprettholde en organisert og kompatibel atmosfære i bedriften din.

2. Tren beskyttelse etter levering

Det er flere måter å bygge en modell for overholdelse av e-postsikkerhet for bedriften din. Den vanligste metoden er å bruke modellen til å identifisere potensielle risikoer, og deretter bruke Post-Delivery Protection (PDP) på disse risikoene.

Beskyttelse etter levering er prosessen med å bekrefte at en e-post har blitt levert til den tiltenkte mottakeren. Dette inkluderer å sikre at mottakeren kan logge på sin e-postklientprogramvare og se etter meldingen, samt bekrefte at e-posten ikke er filtrert av spamfiltre.

Beskyttelse etter levering kan oppnås ved å ha et sikkert nettverk eller server der e-postene dine lagres og deretter kryptere dem før de leveres til de tiltenkte mottakerne. Det er viktig å merke seg at bare en autorisert person skal ha tilgang til disse filene, slik at de kun kan dekrypteres av dem.

3. Implementer isolasjonsteknologier

En modell for overholdelse av e-postsikkerhet bygges ved å isolere alle endepunktene til brukerne dine og nettrafikken deres. Isolasjonsteknologier fungerer ved å isolere all en brukers nettrafikk i en skybasert sikker nettleser. Dette betyr at e-poster som sendes gjennom isolasjonsteknologi er kryptert på serversiden og dekryptert på klientsiden i en "isolert" stasjon.

Derfor har ingen eksterne datamaskiner tilgang til e-postene deres, og de kan ikke laste ned skadelige programmer eller lenker. På denne måten, selv om noen klikker på en kobling i en e-post som inneholder skadelig programvare, vil ikke skadelig programvare kunne infisere datamaskinen eller nettverket deres (da den skadelige koblingen åpnes i skrivebeskyttet form).

Isolasjonsteknologier gjør det enkelt for selskaper å overholde forskrifter som PCI DSS og HIPAA ved å implementere sikre e-postløsninger som bruker vertsbasert kryptering (HBE).

4. Lag effektive spamfiltre

E-postfiltrering innebærer å sjekke e-postmeldinger mot en liste med regler før de leveres til mottakersystemet. Reglene kan settes opp av brukere eller automatisk basert på visse kriterier. Filtrering brukes vanligvis for å bekrefte at meldinger som sendes fra visse kilder ikke er skadelige eller inneholder noe uventet innhold.

Den beste måten å lage et effektivt spamfilter på er ved å analysere hvordan spammere bruker teknikker som gjør meldingene deres vanskelige å oppdage før de når mottakernes innbokser. Denne analysen skal hjelpe deg med å utvikle filtre som vil identifisere spam og forhindre at den når innboksen.

Heldigvis er det noen løsninger tilgjengelig (som DMARC) som automatiserer mye av denne prosessen ved å la virksomheter definere spesifikke regler for hver melding slik at bare de som samsvarer med disse reglene blir behandlet av filtrene.

5. Implementer e-postautentiseringsprotokoller

DMARC - standarden er et viktig skritt mot å sikre at brukerne dine får meldingene de forventer fra virksomheten din og at sensitiv informasjon aldri når utilsiktede hender.

Det er en e-postautentiseringsprotokoll som gjør at domeneeiere kan avvise meldinger som ikke oppfyller visse kriterier. Dette kan brukes som en måte å forhindre spam og phishing på, men det er også nyttig for å forhindre at villedende e-poster sendes til kundene dine.

Hvis du bygger en modell for overholdelse av e-postsikkerhet for bedriften din, trenger du DMARC for å beskytte merkevaren din mot å bli skjemmet av ondsinnede e-poster sendt fra eksterne kilder som kan forsøke å etterligne bedriftsnavnet eller domenet for å svindle dine lojale kunder. .

Som kunde hos en bedrift med DMARC-aktiverte e-postmeldinger kan du være trygg på at du mottar legitim kommunikasjon fra bedriften.

6. Juster e-postsikkerhet med en overordnet strategi

Den overordnede strategien til programmet for overholdelse av e-postsikkerhet er å sikre at organisasjonen din overholder alle relevante offentlige forskrifter. Disse inkluderer forskrifter knyttet til følgende områder: avsender-IDer, opt-ins, opt-outs og forespørselsbehandlingstid.

For å oppnå dette må du utvikle en plan som tar for seg hvert av disse områdene separat og deretter integrere dem på en slik måte at de støtter hverandre.

Du bør også vurdere å differensiere e-poststrategien din på tvers av forskjellige regioner basert på de forskjellige retningslinjene hver har. For eksempel, i USA, er det mange forskjellige forskrifter angående spamming som krever andre måter å implementere på enn de som kreves i andre land som India eller Kina hvor regelverket for spamming er mindre strenge.

Sjekk ut vår sjekkliste for bedriftens e-postsikkerhet for å sikre bedriftens domener og systemer.

Bygge en modell for overholdelse av e-postsikkerhet for bedriften din: flere trinn

 • Utvikle en datainnsamlingsplan som inkluderer typen informasjon du ønsker å samle inn, hvor ofte du ønsker å samle den og hvor lang tid det bør ta å samle den inn
 • Lær ansatte i hvordan de bruker e-post trygt og sikkert ved å innføre retningslinjer, prosedyrer og opplæringsmoduler om riktig bruk av e-post på arbeidsplassen deres.
 • Evaluer gjeldende sikkerhetstiltak for e-post for å se om de er oppdatert med bransjens beste praksis, og vurder å oppgradere om nødvendig.
 • Bestem hva slags personaldata som må holdes private eller konfidensielle og hvordan de vil bli kommunisert til dine ansatte, partnere og leverandører, inkludert eventuelle tredjeparter som er involvert i å lage innhold for nettstedet ditt eller sosiale mediekanaler.
 • Lag en liste over alle ansatte som har tilgang til sensitiv/konfidensiell informasjon og lag en plan for overvåking av bruken av e-postkommunikasjonsverktøy.

Hvem er ansvarlig for overholdelse av e-postsikkerhet i bedriften din?

IT-ledere – IT-lederen er ansvarlig for den generelle e-postsikkerhetsoverholdelsen til organisasjonen deres. Det er de som sørger for at selskapets sikkerhetspolicyer følges og at alle ansatte har fått opplæring i dem.

sysadmins – Sysadmins er ansvarlige for å installere og konfigurere e-postservere så vel som annen IT-infrastruktur som kan være nødvendig for å kjøre et vellykket e-postsystem. De må forstå hvilken type data som lagres, hvem som har tilgang til dem og hvordan de skal brukes.

Overholdelsesansvarlige – De er ansvarlige for å sikre at selskapet overholder alle lover angående overholdelse av e-postsikkerhet.

Ansatte – Ansatte er ansvarlige for å følge selskapets retningslinjer og prosedyrer for e-postsikkerhet, samt eventuelle tilleggsinstruksjoner eller veiledninger fra deres leder eller overordnet.

Tredjeparts tjenesteleverandører – Du kan sette ut e-postens sikkerhet til tredjeparter som vil spare deg for både tid og penger. For eksempel kan en tredjeparts DMARC-administrert tjenesteleverandør hjelpe deg med å implementere protokollene dine i løpet av få minutter, administrere og overvåke DMARC-rapportene dine, feilsøke feil og gi ekspertveiledning for å oppnå overholdelse enkelt.

Hvordan kan vi bidra til reisen din med samsvar med e-postsikkerhet?

PowerDMARC tilbyr e-postsikkerhetsløsninger for bedrifter over hele verden, noe som gjør bedriftens postsystem sikrere mot phishing og spoofing. .

Vi hjelper domeneeiere med å skifte mot en DMARC-kompatibel e-postinfrastruktur med en håndhevet (p=reject) policy uten at leveringsevnen forfaller. Løsningen vår kommer med en gratis prøveperiode (ingen kortdetaljer nødvendig) slik at du kan prøvekjøre den før du tar noen langsiktige beslutninger. Ta DMARC-prøveversjonen nå!

2021 har vært et ganske begivenhetsrikt år når det kommer til e-postsikkerhet og autentisering. Fra store løsepenge-angrep som endte opp med å koste bedrifter milliarder av dollar til covid-19 vaksinasjon phishing lokker i form av falske e-poster, sikkerhetseksperter hadde mye å forholde seg til.

I dag ser vi tilbake på de store e-postsikkerhetsangrepene i 2021, snakker om hva fremtiden bringer, og deler noen nyttige tips for å takle trusler i 2022.

Store e-postsikkerhetsangrep i 2021

1. Forfalskning av direkte domene

Spoofing-angrep fortsetter å øke etter hvert som vi går inn i 2022, med angripere som etterligner merkevarer inkludert, men ikke begrenset til, kjente industrinavn som DHL, Microsoft og Amazon.

2. Phishing-angrep

FBIs Internet Crime Complaint Center mottok flest klager mot phishing-angrep i 2021.

3. Ransomware

Ved å bruke phishing som den vanligste angrepsvektoren, ble flere systemer påvirket av skadelig programvare og løsepengevarefiler i år.

4. Man-in-the-midten-angrep

Smutthull i SMTP-e-postsikkerhet utnyttes enkelt av Man-in-the-middle-angripere for å avskjære og avlytte e-postkommunikasjon.

Hvordan bygge cyberresiliens mot disse angrepene?

Distribuerer SPF, DKIM og DMARC

DMARC kan hjelpe deg med å minimere phishing og spoofing-angrep. Det fungerer også som den første forsvarslinjen mot løsepengevare. Andre fordeler med DMARC inkluderer forbedret e-postlevering, reduserte spam-klager og øker domenets omdømme.

BIMI

Hvis kundens ESP støtter BIMI , er det en god idé å distribuere det i dag. BIMI hjelper kundene dine visuelt å identifisere deg i innboksen deres selv før de begynner å åpne meldingen.

MTA-STS

MTA-STS er en effektiv løsning mot MITM-angrep, som hjelper til med å sikre e-postene dine under transport og overvinne SMTP-sikkerhetsproblemer.

Hva kan du forvente i 2022?

 • Med ulike organiserte kriminalitetsgrupper på internett i nyere tid med oppgraderte taktikker, ville det ikke være en overraskelse for noen om intensiteten og hyppigheten av e-postbaserte angrep øker ytterligere i 2022.
 • Merkeetterligninger og løsepengevareangrep vil fortsette å øke etter hvert som nettkriminelle utnytter eksterne arbeidsmiljøer. For å gjøre situasjonen verre, forventes kostnadene forbundet med disse angrepene også å stige i det påfølgende året.

Siste tanker

Sikkerhetseksperter anbefaler at organisasjoner tar e-postsikkerhet mer seriøst i årene som kommer, på grunn av den alarmerende økningen i nettangrep. En populær myte som sikkerhetseksperter nå avkrefter, er at bare multinasjonale organisasjoner og bedrifter på bedriftsnivå trenger DMARC. Dette er selvfølgelig ikke sant, siden nesten 50 % av organisasjonene som ble rammet av internettangrep det siste året faktisk var startups og små bedrifter. 

En annen viktig ting å vurdere når du implementerer sikkerhetsstandarder, er at en avslappet policy for protokollene dine vil gi domenet ditt svært lite til null beskyttelse.

Mens sosiale ingeniørangrep fortsetter å utvikle seg og blir mer og mer komplekse og uoppdagelige, bør selskaper utvikle seg med dem. E-postautentiseringsprotokoller, selv om det ikke er noen sølvkule, reduserer definitivt sjansene for å bli offer for e-postbaserte angrep og styrker den generelle e-postsikkerhetsstillingen i organisasjonen din. Det gir også dypere innsikt i angrep og sårbarheter, noe som reduserer responstiden på hendelsen.

E -postforfalskning er et økende problem for en organisasjons sikkerhet. Spoofing oppstår når en hacker sender en e -post som ser ut til å ha blitt sendt fra en pålitelig kilde/domene. E -postforfalskning er ikke et nytt konsept. Definert som "forfalskning av en e -postadresseoverskrift for å få meldingen til å bli sendt fra noen eller et annet sted enn den faktiske kilden," har den plaget merker i flere tiår. Når en e -post sendes, viser ikke Fra -adressen hvilken server e -posten faktisk ble sendt fra - i stedet viser det hvilket som helst domene som er angitt under prosessen med opprettelse av adresser, og det skaper ingen mistanke blant e -postmottakere.

Med mengden data som passerer gjennom e -postservere i dag, burde det ikke være noen overraskelse at spoofing er et problem for bedrifter. I slutten av 2020 fant vi ut at phishing -hendelser økte med svimlende 220% sammenlignet med årsgjennomsnittet under høyden av global frykt for pandemi .. Siden ikke alle spoofing -angrep utføres i stor skala, kan det faktiske antallet være mye høyere. Det er 2021, og problemet ser ut til å bare forverres for hvert år som går. Dette er grunnen til at merker bruker sikre protokoller for å autentisere e -postene sine og unngå de ondsinnede intensjonene til trusselaktører.

E -postforfalskning: Hva er det og hvordan fungerer det?

E -postforfalskning brukes i phishing -angrep for å lure brukere til å tro at meldingen kom fra en person eller enhet de enten kjenner eller kan stole på. En nettkriminell bruker et spoofing -angrep for å lure mottakere til å tro at meldingen kom fra noen den ikke gjorde. Dette lar angriperne skade deg uten å la deg spore dem tilbake. Hvis du ser en e -post fra IRS om at de har sendt refusjonen din til en annen bankkonto, kan det være et falsk angrep. Phishing -angrep kan også utføres via e -postforfalskning, som er et uredelig forsøk på å skaffe sensitiv informasjon som brukernavn, passord og kredittkortdetaljer (PIN -numre), ofte for ondsinnede formål. Begrepet kommer fra 'fiske' etter et offer ved å late som om han er troverdig.

I SMTP, når utgående meldinger er tilordnet en avsenderadresse av klientprogrammet; servere for utgående e -post har ingen måte å fortelle om avsenderadressen er legitim eller forfalsket. Derfor er e -postforfalskning mulig fordi e -postsystemet som brukes til å representere e -postadresser, ikke gir utgående servere en måte å bekrefte at avsenderadressen er legitim. Dette er grunnen til at store bransjeaktører velger protokoller som SPF, DKIM og DMARC for å autorisere sine legitime e -postadresser og minimere etterligningsangrep.

Bryte ned anatomien til et e -postforfalskningsangrep

Hver e -postklient bruker et bestemt applikasjonsprogramgrensesnitt (API) for å sende e -post. Noen programmer lar brukerne konfigurere avsenderadressen til en utgående melding fra en rullegardinmeny som inneholder e-postadresser. Imidlertid kan denne evnen også påberopes ved hjelp av skript skrevet på alle språk. Hver åpen e -postmelding har en avsenderadresse som viser adressen til den opprinnelige brukerens e -postprogram eller tjeneste. Ved å konfigurere programmet eller tjenesten på nytt kan en angriper sende e -post på vegne av enhver person.

La oss bare si at nå er det mulig å sende tusenvis av falske meldinger fra et autentisk e -postdomene! Dessuten trenger du ikke å være ekspert på programmering for å bruke dette skriptet. Trusselaktører kan redigere koden i henhold til deres preferanser og begynne å sende en melding ved hjelp av en annen avsenders e -postdomene. Dette er nøyaktig hvordan et e -postforfalskningsangrep utføres.

Spoofing via e -post som en vektor for ransomware

E -postforfalskning baner vei for spredning av skadelig programvare og ransomware. Hvis du ikke vet hva ransomware er, er det en ondsinnet programvare som for alltid blokkerer tilgang til dine sensitive data eller system og krever en mengde penger (løsepenger) i bytte mot å dekryptere dataene dine igjen. Ransomware -angrep får organisasjoner og enkeltpersoner til å tape tonnevis med penger hvert år og føre til enorme databrudd.

DMARC og e -postautentisering fungerer også som den første forsvarslinjen mot ransomware ved å beskytte domenet ditt mot ondsinnede intensjoner fra forfalskere og etterlignere.

Trusler involvert for små, mellomstore og store bedrifter

Merkevareidentitet er avgjørende for en virksomhets suksess. Kunder trekkes til gjenkjennelige merker og stoler på dem for konsistens. Men nettkriminelle bruker alt de kan for å dra nytte av denne tilliten, noe som setter dine kunders sikkerhet i fare med phishing -e -post, malware og e -postforfalskning. Den gjennomsnittlige organisasjonen taper mellom 20 og 70 millioner dollar i året på grunn av svindel via e -post. Det er viktig å merke seg at forfalskning også kan innebære brudd på varemerker og andre immaterielle rettigheter, og kan påføre et selskap et godt omdømme og troverdighet på følgende to måter:

 • Dine partnere eller anerkjente kunder kan åpne en forfalsket e -post og ende opp med å kompromittere deres konfidensielle data. Nettkriminelle kan injisere ransomware i systemet sitt, noe som kan føre til økonomiske tap, gjennom forfalskede e -poster som utgjør seg for å være deg. Derfor kan de neste gang være motvillige til å åpne selv din legitime e -post, slik at de mister troen på merkevaren din.
 • Mottakerens e -postservere kan flagge din legitime e -post som søppelpost og legge dem i søppelmappen på grunn av deflasjon i serverens omdømme, og derved påvirke leveringsgraden for e -post drastisk.

Uansett, uten et gram av tvil, vil ditt kundevendte merke være på mottakerenden av alle komplikasjoner. Til tross for innsatsen til IT -fagfolk, begynner 72% av alle cyberangrep med en ondsinnet e -post, og 70% av alle databrudd innebærer sosial ingeniør -taktikk for å forfalske selskapets domener - noe som gjør e -postautentisering som DMARC til en kritisk prioritet.

DMARC: Din one-stop-løsning mot e-postforfalskning

Domenebasert meldingsautentisering, rapportering og samsvar (DMARC) er en e-postgodkjenningsprotokoll som ved korrekt implementering kan minimere e-postforfalskning, BEC og etterligningsangrep. DMARC fungerer i fellesskap med to standard godkjenningspraksis- SPF og DKIM, for å autentisere utgående meldinger, og gir en måte å spesifisere for mottakende servere hvordan de skal svare på e-post som ikke godkjenner kontroller.

Les mer om hva som er DMARC ?

Hvis du vil beskytte domenet ditt mot ondsinnede intensjoner fra forfalskere, er det første trinnet å implementere DMARC riktig. Men før du gjør det, må du konfigurere SPF og DKIM for domenet ditt. PowerDMARCs gratis SPF- og DKIM -postgeneratorer kan hjelpe deg med å generere disse postene for å bli publisert i DNS, med et enkelt klikk. Etter å ha konfigurert disse protokollene, går du gjennom følgende trinn for å implementere DMARC:

 • Generer en feilfri DMARC-post ved hjelp av PowerDMARCs gratis DMARC-registreringsgenerator
 • Publiser posten i domenets DNS
 • Gå gradvis til en DMARC -håndhevelsespolicy for p = avvis
 • Overvåk e -postøkosystemet ditt og motta detaljerte autentiseringsaggregat og rettsmedisinske (RUA/RUF) rapporter med vårt DMARC -analyseverktøy

Begrensninger for å overvinne mens DMARC -håndhevelse oppnås

Du har publisert en feilfri DMARC-post og gått over til en håndhevelsespolicy, og likevel står du overfor problemer med levering av e-post? Problemet kan være langt mer komplisert enn du tror. Hvis du ikke allerede visste det, har SPF -godkjenningsprotokollen en grense på 10 DNS -oppslag. Men hvis du brukte skybaserte e-postleverandører og forskjellige tredjepartsleverandører, kan du enkelt overskride denne grensen. Så snart du gjør det, går SPF i stykker og til og med legitime e -poster mislykkes i autentisering, noe som fører til at e -postene dine havner i søppelmappen eller ikke blir levert i det hele tatt.

Ettersom SPF -posten din blir ugyldig på grunn av for mange DNS -oppslag, blir domenet ditt igjen sårbart for e -postforfalskningsangrep og BEC. Derfor er det viktig å holde seg under oppslagsgrensen for SPF 10 for å sikre levering av e -post. Dette er grunnen til at vi anbefaler PowerSPF, din automatiske SPF flatenner, som krymper SPF -posten din til en enkelt setning, som fjerner overflødige og nestede IP -adresser. Vi utfører også periodiske kontroller for å overvåke endringer som er gjort av tjenesteleverandørene i deres respektive IP-adresser, og sikre at SPF-posten din alltid er oppdatert.

PowerDMARC samler en rekke e-postgodkjenningsprotokoller som SPF, DKIM, DMARC, MTA-STS, TLS-RPT og BIMI for å gi domenet ditt et rykte og løft i leveransen. Registrer deg i dag for å få din gratis DMARC -analysator .

Å vite hvordan man implementerer DMARC er avgjørende for en organisasjons vekst, omdømme og sikkerhet.