Stanowiska

Czy wiesz, że średni koszt ataku ransomware z powodu wycieku danych wynosi 4,62 mln dolarów, czyli nieco więcej niż średni koszt naruszenia danych wynoszący 4,24 mln dolarów? To przerażające, gdy natkniemy się na takie statystyki jak np. wycieki danych nie tylko przynoszą straty pieniężne, ale również szkodzą wizerunkowi marki.

Dlatego firmy muszą edukować swoich pracowników o tym, czym jest wyciek danych i jak mu zapobiegać. Jest to bowiem zdarzenie, w którym ktoś w sposób niezamierzony i nieświadomy naraża wrażliwe i poufne dane.

Tak więc, przeczytaj blog do końca, aby poznać znaczenie wycieku danych i sposoby na powstrzymanie hakerów przed ich nadużywaniem.

Co to jest wyciek danych?

Czym zatem jest wyciek danych? Może się zdarzyć, gdy wrażliwe lub poufne informacje są narażone na działanie nieautoryzowanych podmiotów z powodu wewnętrznych błędów lub nieostrożnego zachowania użytkowników. Typowe przyczyny to słabe zabezpieczenie i sanityzacja danych, niezałatane oprogramowanie, stare i niezabezpieczone urządzenia lub brak szkolenia pracowników.

Wycieki danych prowadzą do różnego rodzaju cyberprzestępstw, m.in. narażenie na szwank biznesowej poczty elektronicznej. Wczesne wykrycie i remediacja może znacznie zmniejszyć jego ryzyko i wpływ. Dzieje się tak, ponieważ trudno jest wiedzieć, czy dane zostały udostępnione, co oznacza, że wszystkie wrażliwe szczegóły, kody źródłowe, dane konsumentów, strategie marketingowe itp. mogą zostać wykorzystane z zamiarem szpiegowania korporacji.

Jaka jest różnica między wyciekiem danych a naruszeniem danych

Ludzie często używają terminów wyciek danych i naruszenie danych, jednak nie są one tożsame. Chociaż oba incydenty wiążą się z ujawnieniem poufnych danych nieupoważnionym podmiotom, to jednak przyczyna ujawnienia danych jest inna.

Zgodnie ze znaczeniem data leak, ma on miejsce, gdy wrażliwe dane są nieświadomie i nieumyślnie wystawione na widok publiczny. Natomiast z naruszeniem danych mamy do czynienia, gdy w wyniku cyberataku dochodzi do próby ich ujawnienia.

Zdarza się, że informacje ujawnione w wyniku wycieku danych są nadużywane w celu przeprowadzenia skutecznego ataku na dane. Wyciek danych o hasłach jest jednym z takich przykładów, gdzie ujawnione hasło pomaga hakerom zalogować się do kont i urządzeń w celu kradzieży i przechwycenia danych. Jednakże, wdrożenie silnej polityki bezpieczeństwa informacji może zapobiec tym incydentom.

Jak dochodzi do wycieku danych?

Jak stwierdzono powyżej, wycieki danych występują z powodu wewnętrznych podatności, a nie cyberataków. Przeanalizujmy więc, jakie są przyczyny.

Słaba infrastruktura

Możesz nie zwracać uwagi na źle skonfigurowaną infrastrukturę, niewłaściwe ustawienia lub uprawnienia, przestarzałe wersje oprogramowania itp., ale mogą one potencjalnie spowodować wyciek danych. Upewnij się, że Twój zespół IT zajmuje się tym, aby zapobiec wszelkim nieszczęściom.

Oszustwa socjotechniczne

Inżynieria społeczna to technika cyberataku polegająca na manipulacji i podstępie w celu uzyskania dostępu do systemu lub danych. Aktorzy zagrożeń używają podobnych metod, aby stworzyć wyciek danych w celu przeprowadzenia większych cyberataków na organizację.

Zła higiena haseł

Ustalanie łatwych do odgadnięcia haseł i używanie ich do wielu kont zwiększa ryzyko wycieku danych dotyczących haseł. Dlatego zawsze ustalaj silne hasło, które jest długie i zawiera wielkie litery, małe litery, cyfry i cechy specjalne (takie jak @,#,$,%,&, itp.).

Zagubione urządzenia

Utrata firmowego urządzenia kwalifikuje się jako potencjalne naruszenie danych. Złośliwe podmioty mogą uzyskać dostęp do poufnych danych i sprzedać je na czarnym rynku lub konkurencji. Może to również prowadzić do kradzieży tożsamości.

Niedopracowane i przestarzałe oprogramowanie

Niezatwierdzone i przestarzałe oprogramowanie często prowadzi do wycieków danych haseł, które mogą stać się dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa cybernetycznego Twojej firmy. Źli aktorzy mogą zaplanować i przeprowadzić atak zero-day, aby zakłócić całą infrastrukturę IT lub wstrzyknąć złośliwe oprogramowanie.

Stare dane

Wraz z rozwojem firmy, firmy mają tendencję do bycia mniej zorganizowanymi w obsłudze danych (chyba, że umieściliście zautomatyzowane systemy) i tracą kontrolę nad nimi. Aktualizacje systemów i rozwój infrastruktury mogą ujawnić te stare dane.  

Jak Twoje hasło pojawia się w wycieku danych?

Istnieją miliardy kont, z których każde jest zabezpieczone hasłami. Gdy hasła zostają skradzione lub wyciekają, są publikowane w Internecie, aby inni cyberprzestępcy mogli je wykorzystać. W odpowiedzi na ten problem z bezpieczeństwem cybernetycznym niektóre bazy danych skanują obecnie przypadki naruszenia danych, dzięki czemu osoby i firmy mogą zostać w porę poinformowane. 

Jak zapobiegać wyciekom danych?

Rodzaj danych i sposób postępowania z nimi różni się w zależności od firmy; możesz jednak wdrożyć środki zapobiegawcze, aby zminimalizować potencjał wycieku danych w Twojej organizacji. Musisz pamiętać, że hakerzy nie powodują wycieku danych, ale na pewno je wykorzystują, ponosząc szkody finansowe i reputacyjne dla Twojej firmy. Zobaczmy więc, jak możesz im zapobiec.

Sprawdź ustawienia przechowywania w chmurze

Przechowywanie danych w chmurze staje się coraz bardziej powszechne. Niewłaściwy i niezabezpieczony transfer danych może prowadzić do ich wycieku. Dlatego, jeśli jesteś użytkownikiem magazynu w chmurze, musisz sprawdzić jego konfigurację przy wdrożeniu i podczas hostowania wrażliwych danych. Regularne monitorowanie zmniejsza ryzyko cyberbezpieczeństwa poprzez powiadamianie o publicznym dostępie.

Pozbądź się starych danych

Regularnie sanityzuj pliki, aby pozbyć się danych, które są stare lub nie są już potrzebne. Dzięki temu zmniejsza się ilość danych, którymi trzeba zarządzać w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

Kształć swoich pracowników

Edukuj swoich pracowników na temat zachowania ostrożności podczas pracy z danymi i odczytywania znaków złośliwych e-maili. Nakładaj również kary, aby byli ostrożni.

Stosuj uwierzytelnianie wieloczynnikowe

Multifactor authentication dodaje dodatkowe warstwy bezpieczeństwa do Twoich kont. Oznacza to, że oprócz nazwy użytkownika i hasła, musisz zweryfikować swoją tożsamość za pomocą OTP, biometrii, odpowiedzieć na osobiste pytanie bezpieczeństwa itp. Tak więc, nawet jeśli padniesz ofiarą wycieku danych "haseł, uwierzytelnianie wieloczynnikowe ograniczy hakerom dostęp do Twojego konta.

Automatyzacja kontroli procesów

Oprogramowanie jest lepsze w utrzymaniu jednolitości niż człowiek. Należy więc przyjąć zautomatyzowane kontrole procesów, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie wszystkich danych. 

Monitorowanie ryzyka osób trzecich

Dostawcy zewnętrzni mogą źle traktować wrażliwe dane, co prowadzi do wycieków danych. Tak więc, nawet jeśli to nie Ty lub Twój pracownik był odpowiedzialny za incydent, Twoja firma zostanie za niego pociągnięta do odpowiedzialności. To może zniszczyć Twój wizerunek, a nawet wpędzić Cię w kłopoty prawne.

Kiedy wycieki danych się zdarzają...

Żadna firma nie chciała, aby ich dane wyciekły, ale tak się dzieje. W zeszłym roku do sieci trafiło ok. 15 milionów poufnych zapisów zostało wyciekniętych. A kiedy to się dzieje, narażasz zasoby swojej firmy i reputację swoich klientów.

Zapobieganie jest kluczowe, ale wiedza o tym, jak zarządzać naruszeniami danych, może pomóc zmniejszyć ich wpływ na Twoją firmę. W końcu skuteczna strategia cyberbezpieczeństwa obejmuje zarówno zapobieganie, jak i łagodzenie skutków naruszeń danych.

Podczas gdy Ty odzyskujesz siły po stratach finansowych, agencja agencja marketingowa B2B opracuje plan komunikacji kryzysowej. Będą komunikować się z klientami, interesariuszami i opinią publiczną o krokach, które podejmujesz, aby złagodzić skutki naruszenia. W skrócie, pomogą Ci utrzymać reputację Twojej marki i przywrócić zaufanie do poszkodowanych stron.

Przemyślenia końcowe

Wyciek danychwystępuje wtedy, gdy poufne dane są narażone na kontakt z nieuprawnionymi podmiotami z powodu błędów wewnętrznych lub nieostrożnego zachowania użytkowników. Słaba infrastruktura IT, przestarzałe i niezałatane oprogramowanie, stare urządzenia, zagubione urządzenia, oszustwa socjotechniczne itp. to niektóre sposoby wycieku danych.

Można temu zapobiec, wprowadzając rygorystyczne polityki dotyczące nieostrożnego obchodzenia się z danymi, stosując dwuskładnikowe uwierzytelnianie i automatyzując procesy kontroli.