Stanowiska

Phishing vs Spoofing zawsze był tematem budzącym niepokój. Phishing i Spoofing to dwa różne rodzaje cyberprzestępczości, które dla niewprawnego oka mogą wyglądać bardzo podobnie. Istnieją jednak między nimi różnice i jak powinieneś je traktować jako konsument.

Gdy ktoś próbuje użyć tożsamości ważnego użytkownika, nazywa się to spoofingiem. Z kolei phishing to sytuacja, w której przestępca wykorzystuje zwodnicze techniki inżynierii społecznej, aby wykraść prywatne i wrażliwe dane użytkownika.

Czy kiedykolwiek byłeś zdezorientowany co do jednego i drugiego? Być może chcesz wiedzieć, jakie są różnice między Phishingiem a Spoofingiem. Przyjrzyjmy się obu tym zjawiskom!

Spoofing a Phishing: przegląd

Dzięki postępowi technologicznemu i powszechnemu dostępowi do Internetu cyberprzestępcy są obecnie często wykorzystywani do popełniania takich przestępstw, jak kradzież tożsamości, wyciek danych i oszustwa związane z kartami kredytowymi. Najpopularniejszymi technikami, za pomocą których przestępcy internetowi lub oszuści mogą uszkodzić, zmanipulować lub zniszczyć system komputerowy lub sieć i spowodować straty finansowe, są phishing i spoofing e-maili. 

Zarówno spoofing, jak i phishing dotyczą dokumentów wyprodukowanych lub podrobionych elektronicznie. Stąd też są to w pewnym sensie terminy zamienne. Chociaż metody spoofingu są często wykorzystywane w phishingu, Spoofing nie zawsze jest uznawany za phishing.

Co to jest Phishing?

Phishing to próba wyłudzenia przez nieupoważnioną osobę informacji osobistych. Zwykle dzieje się tak, gdy otrzymujesz wiadomość e-mail, która wydaje się być uzasadniona, ale zawiera linki lub załączniki, które kierują Cię na fałszywą stronę internetową, której celem jest kradzież Twoich danych osobowych, takich jak hasła i numery kart kredytowych. 

Około 25% wszystkich naruszeń danych wiąże się z phishingiem, a 85% naruszeń danych ma komponent ludzki, według Verizon's 2021 DBIR.

Wiadomości phishingowe mogą wyglądać jak oficjalne wiadomości z banków, sklepów internetowych lub innych zaufanych firm, w których prosi się o aktualizację danych osobowych - takich jak nazwy użytkownika konta, hasła lub pytania bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby przed kliknięciem na linki zawarte w takich wiadomościach, sprawdzić je dwukrotnie.

Co to jest Spoofing?

Spoofing to metoda wykorzystywana przez cyberprzestępców do podawania się za renomowane lub znane źródła. Atakujący wykorzystują fałszywe domeny e-mail jako legalne źródła. Spoofing może przybierać wiele form, w tym fałszywych wiadomości e-mail, połączeń, DNS spoofing, GPS spoofing, stron internetowych i e-maili.

W ten sposób adwersarz może wejść w interakcję z celem i uzyskać dostęp do jego systemów lub urządzeń w celu kradzieży danych, zażądać pieniędzy lub zainfekować urządzenie złośliwym oprogramowaniem.

Atak spoofingowy ma na celu uzyskanie dostępu do wrażliwych informacji, takich jak nazwa użytkownika i hasło, numer karty kredytowej lub dane konta bankowego. Spoofing jest również powszechnie wykorzystywany w atakach phishingowych. I prawie 90% działań cybernetycznych wiąże się ze spoofingiem.

Phishing Vs Spoofing: Kluczowe różnice

Techniki

Spoofing i phishing to dwa rodzaje ataków, które mogą być wykorzystywane do wydobywania poufnych informacji od użytkowników. Oba wykorzystują fałszywe wiadomości e-mail w celu nakłonienia użytkowników do ujawnienia informacji osobistych lub pobrania złośliwego oprogramowania, ale różnią się sposobem działania.

  • Spoofing, znany również jako kradzież tożsamości, polega na wysyłaniu fałszywych wiadomości e-mail, które wydają się pochodzić z legalnego źródła. Celem jest skłonienie odbiorcy do ujawnienia informacji osobistych, takich jak hasła czy numery kart kredytowych. Phishing jest jedną z form Spoofingu; polega na wysyłaniu fałszywych wiadomości e-mail, które proszą odbiorców o kliknięcie na linki lub pobranie załączników w celu uzyskania dodatkowych informacji o sobie.
  • Phishing zazwyczaj polega na wykorzystaniu technik socjotechnicznych i skupieniu się na wywołaniu emocjonalnej reakcji ofiary poprzez wywołanie nagłej potrzeby lub litości. Spoofing jest bardziej techniczny i często polega na stworzeniu identycznie wyglądającej skrzynki odbiorczej dla ofiary, tak aby nie mogła ona odróżnić, który e-mail jest prawdziwy, a który nie.

Cel

  • Spoofing jest wykonywany w celu uzyskania nowej tożsamości: Ideą tego jest oszukanie ofiary, aby uwierzyła, że komunikuje się z kimś, kogo zna i komu ufa. Można to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych lub mediów społecznościowych, takich jak Facebook.
  • Phishing jest wykonywany w celu uzyskania poufnych informacji: Celem jest nakłonienie użytkownika do podania swoich danych osobowych. Mogą to być hasła i dane karty kredytowej, co sprawia, że wierzysz, że otrzymana wiadomość pochodzi z banku lub innej zaufanej instytucji lub usługodawcy.

Sposoby zapobiegania Spoofingowi

Istnieje kilka sposobów, aby zapobiec atakom spoofingowym w Twojej organizacji, w tym:

Sender Policy Framework (SPF)

SPF jest metodą walki z spoofingu poczty elektronicznej. Służy do weryfikacji, czy nadawca wiadomości e-mail jest upoważniony do wysyłania wiadomości w imieniu domeny. Jeśli nie jest, serwer odbierający może natychmiast odrzucić wiadomość.

Rekord SPF zawiera listę adresów IP uprawnionych do wysyłania poczty dla danej domeny. Rekord ten jest umieszczany w pliku strefy DNS dla każdej domeny. Możesz skorzystać z darmowe narzędzie SPF checker firmy PowerDMARC.

Poczta identyfikowana za pomocą kluczy domenowych (DKIM)

DKIM weryfikuje, czy email jest legalny i czy nie został naruszony podczas transmisji. Robi to za pomocą cyfrowych podpisów dodawanych do wiadomości podczas transportu, które mogą być zweryfikowane przez rekordy DNS serwera odbierającego.

Uwierzytelnianie, zgłaszanie i zgodność wiadomości opartych na domenie (DMARC)

DMARC pozwala na ustalenie zasad postępowania z fałszywymi wiadomościami e-mail, które podają się za pochodzące z firmy, ale nie pochodzą z jej serwerów. Zasady te obejmują takie rzeczy, jak ustanowienie procedur obsługi skarg i instrukcji dotyczących tego, jak dostawcy usług internetowych powinni obsługiwać podejrzane spoofed e-maile z Twojej domeny.

Sposoby na zapobieganie Phishingowi

Ataki phishingowe mogą być bardzo przekonujące. Często pochodzą z oficjalnie wyglądających adresów e-mail, zawierają znajome logo i obrazy, a nawet brzmią jak prawdziwe. Aby nie dać się nabrać na tę taktykę:

  • Nie otwieraj załączników ani nie klikaj na linki w wiadomościach e-mail, jeśli nie wiesz, kto je wysłał.
  • Szukaj błędów ortograficznych, gramatycznych i formatowania w e-mailach, które twierdzą, że pochodzą od renomowanych firm.
  • Regularnie sprawdzaj wyciągi z kart kredytowych, aby upewnić się, że nic nie jest nie na miejscu. Jeśli zauważysz coś podejrzanego, natychmiast skontaktuj się z bankiem.
  • Nie korzystaj z publicznego Wi-Fi w kawiarniach lub hotelach, ponieważ hakerzy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych, siedząc obok Ciebie w tej samej sieci.

Słowa końcowe

Mówiąc zwięźle, phishing polega na próbie pozyskania poufnych informacji od celu poprzez podszywanie się pod godnego zaufania agenta. Spoofing to sytuacja, w której celowo próbujesz oszukać odbiorcę wiadomości, aby myślał, że pochodzi ona od kogoś lub gdzieś indziej. Jak widać, istnieje wyraźna różnica między tymi terminami, ale oba mogą spowodować poważne szkody dla Twoich danych osobowych i wiarygodności.

Najlepszym sposobem zapobiegania jest rozmowa z ekspertami z PowerDMARC i korzystanie z ich rozwiązań, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.