Stanowiska

Ustawa o cyfrowej odporności operacyjnej (Digital Operational Resilience Act - DORA), której celem jest zwiększenie odporności na nadchodzące cyberataki w sektorze finansowym, jest propozycją legislacyjną, nad którą wciąż trwają prace. Należy zauważyć, że ustawa ta nie zastępuje istniejących regulacji, ale raczej je uzupełnia, zapewniając ramy dla zarządzania ryzykiem operacyjnym w środowisku cyfrowym. 

Celem DORA jest zapewnienie, że instytucje finansowe są w stanie wytrzymać cyberataki poprzez wdrożenie najlepszych praktyk, takich jak ochrona danych i planowanie reakcji na incydenty. Oznacza to, że firmy muszą mieć przygotowany plan na wypadek ataku, aby mogły utrzymać działalność operacyjną podczas odzyskiwania wszelkich szkód spowodowanych przez atak.

Zobacz: Nowe zasady Deloitte dotyczące zgodności z DORA

Co oznacza Digital Operational Resilience Act (DORA) dla Twojej firmy?

Digital Operational Resilience Act (DORA) wprowadzi znaczące zmiany w tym, jak firmy świadczące usługi finansowe radzą sobie z praktykami dotyczącymi bezpieczeństwa danych. Zgodnie z DORA, wszystkie instytucje finansowe muszą wdrożyć program cyberbezpieczeństwa, który obejmuje polityki, procedury i działania w zakresie zarządzania ryzykiem. Polityki te muszą być poddawane corocznemu przeglądowi przez niezależnego regulatora finansowego, który przedstawi ocenę, czy są one odpowiednie w oparciu o standardy branżowe. 

Instytucje finansowe muszą również wdrożyć plan reagowania na incydenty, który opisuje sposób reagowania w przypadku wystąpienia cybernetycznego naruszenia lub gdy istnieją przesłanki, że może ono wystąpić w najbliższej przyszłości. Plan ten musi zawierać strategię radzenia sobie z różnymi rodzajami ataków (np. oszustwami typu phishing), a także procedury odzyskiwania danych po ataku. 

Program DORA określa pewne scenariusze, w których może mieć zastosowanie: 

Na przykład wszystkie organizacje, które bezpośrednio współpracują z instytucjami finansowymi i firmami jako dostawcy usług, podlegają DORA jako przymusowi i byłyby bezpośrednio nadzorowane przez finansowy organ regulacyjny.

Miałoby to na celu ustalenie, czy protokoły i praktyki bezpieczeństwa dostawcy są zgodne z normami określonymi przez DORA oraz czy są one w stanie zapewnić wolne od ryzyka środowisko do obsługi wrażliwych danych finansowych.

Organizacje, które nie współpracują bezpośrednio z żadną instytucją finansową, mogą dobrowolnie zdecydować się na osiągnięcie zgodności z ustawą DORA za pośrednictwem niezależnego audytora. 

Ustawa DORA: Główne warunki i cele 

Digital Operational Resilience Act (DORA) zapewnia zdolność sektora finansowego do działania w sposób bezpieczny i odporny. Ustawa ma następujące podstawowe wymagania:

  1. Firmy muszą mieć plan reagowania na incydenty, który zawiera szczegółowy opis tego, co stanowi cyberatak, jak pracownicy powinni reagować i jak operacje zostaną przywrócone, jeśli dojdzie do naruszenia.
  2. Firmy muszą prowadzić program bezpieczeństwa cybernetycznego, który obejmuje ocenę ryzyka stwarzanego przez cyberataki oraz plan działań ograniczających to ryzyko.
  3. Firmy muszą utrzymywać odpowiednie kontrole bezpieczeństwa nad swoją infrastrukturą cyfrową. Kontrole te obejmują szyfrowanie, uwierzytelnianie, kontrolę dostępu, ścieżki audytu, systemy monitorowania, systemy zarządzania zdarzeniami oraz plany reagowania na incydenty.
  4. Firmy muszą zgłaszać incydenty w momencie ich wystąpienia, aby organy regulacyjne mogły ocenić ich słabości i wydać zalecenia dotyczące poprawy ich postawy w zakresie bezpieczeństwa.
  5. Firmy powinny posiadać plan zapewniający ciągłość usług podczas wszelkich zakłóceń, które mogą wystąpić.

Krok bliżej w kierunku zgodności z DORA dzięki PowerDMARC

Organizacje zwiększają swoją postawę bezpieczeństwa dzięki ustawie DORA, która wymaga bezpieczeństwa cyfrowego, sieciowego i chmurowego, a także bezpieczeństwa poczty elektronicznej. Ponieważ poczta elektroniczna jest podstawą dzisiejszej komunikacji i stanowi centralną platformę komunikacyjną dla większości firm, zabezpieczenie infrastruktury poczty elektronicznej jest kluczowe dla osiągnięcia zgodności z ustawą DORA. 

PowerDMARC to platforma typu multi-tenant SaaS, która zabezpiecza kanały e-mailowe poprzez wykorzystanie pełnego pakietu uwierzytelniania poczty elektronicznej. Jesteśmy zgodni z ISO 27001, SOC Type 2 oraz GDPR i z powodzeniem współpracowaliśmy z różnymi organizacjami finansowymi, aby chronić ich dane e-mail i domeny przed zagrożeniami bezpieczeństwa. 

Pomagamy: 

  • Chroń swoje e-maile przed spoofingiem i podszywaniem się dzięki DMARC
  • Obroń się przed podsłuchami i atakami typu man-in-the-middle dzięki MTA-STS
  • Monitoruj wyniki uwierzytelniania wiadomości e-mail i rozwiązuj problemy związane z incydentami kryminalistycznymi dzięki Raportowanie DMARC
  • Pozostań poniżej limitu SPF lookup, aby uniknąć Permerrors z spłaszczenie SPF

Skontaktuj się z nami już dziś, aby osiągnąć zgodność z Twoimi e-mailami!