Stanowiska

Hakerzy wykorzystują techniki inżynierii społecznej do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do informacji. Piggybacking zapobiega temu poprzez wykorzystanie połączenia bezprzewodowego. To sytuacja, w której ktoś uzyskuje dostęp do zastrzeżonego obszaru za pozwoleniem uzyskanym dzięki podstępowi osoby upoważnionej.

Kontynuuj czytanie bloga, aby poznać definicję "piggybacking, jego procedurę roboczą, zalety, wady i inne.

Co to jest Piggybacking Attack?

Po pierwsze, czym jest piggybacking? To to używanie połączenia bezprzewodowego w celu uzyskania dostępu do połączenia internetowego bez autoryzacji. Jego celem jest uzyskanie swobodnego dostępu do sieci, który często jest wykorzystywany do prób złośliwych działań, takich jak naruszenie danych i rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania. Może to również prowadzić do zmniejszenia prędkości Internetu dla wszystkich systemów podłączonych do sieci.

Nawet jeśli piggybacking nie jest podejmowana ze złym zamiarem, nadal jest nielegalna, ponieważ użytkownik czerpie nienależne korzyści z usługi, za którą nie zapłacił.

Jak działa Piggybacking?

Ataki typu piggybacking były w przeszłości łatwiejsze i powszechniejsze, ponieważ sieci Wi-Fi były nieszyfrowane. Każda osoba znajdująca się w zasięgu sygnału mogła uzyskać dostęp do sieci bez podawania hasła zabezpieczającego. Hakerzy musieli więc tylko znaleźć się w zasięgu sygnału hotspotu wi-fi i wybrać wybraną sieć z prezentowanych opcji.

Jednak w dzisiejszych czasach większość sieci Wi-Fi jest szyfrowana i zabezpieczona hasłami, co sprawia, że ataki te są trudniejsze i rzadziej spotykane. Nadal możliwe jest uzyskanie przez aktorów zagrożeń dostępu do sieci, jeśli posiadają oni hasło lub potrafią złamać szyfrowanie.

Tailgating i Piggybacking

W cyberświecie, zgodnie z definicją tailgatingu i piggybackingu, są to inżynieria społeczna techniki ataku stosowane przez złośliwe podmioty w celu uzyskania dostępu do zastrzeżonych miejsc fizycznych chronionych przez systemy elektroniczne. Systemy te są zaprojektowane w celu ograniczenia dostępu. Zwykle celem jest uzyskanie dostępu do wrażliwych danych firmy dotyczących finansowania, pracowników, strategii itp. Może być również wykorzystany do wstrzyknięcia do sieci złośliwego oprogramowania.

Zarówno tailgating, jak i piggybacking często atakują organizacje średniej wielkości z wystarczająco licznym personelem, aby wtopić się w tłum, ale bez zaawansowanych procedur bezpieczeństwa, które występują w większych firmach.

Jak wygląda Tailgating i Piggybacking?

Oba są atakami socjotechnicznymi typu in-person. W ataku typu tailgating napastnicy uzyskują dostęp do zastrzeżonego terytorium poprzez nieautoryzowane wejście. Można to sobie wyobrazić jako sytuację, w której pracownik macha swoją kartą identyfikacyjną, a sprawca zakrada się za nim.

Z drugiej strony, w piggybackingosoba upoważniona zdaje sobie sprawę, że wpuściła intruza. Uważają jednak, że intruz miał uzasadniony powód, aby się tam znaleźć. Można to sobie wyobrazić jako sytuację, w której pracownik rozmawia ze sprawcą twierdząc, że ma spotkanie z kimś w biurze, a ten wpuszcza go do środka.

Bezpieczeństwo Piggybacking: Jak zapobiegać Piggybackingowi?

Istnieje kilka sposobów zapobiegania atakom typu piggybacking atakom. Zobaczmy, co można zrobić.

Stosuj wielowarstwowe zabezpieczenia w miejscach o ograniczonym dostępie

Użyj biometrii, aby dodać dodatkową warstwę bezpieczeństwa przed piggybackingiem. Ograniczy to hakerom możliwość szybkiego dostępu do Twojej sieci.

Aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i przeciwzapachowe

Upewnij się, że programy antywirusowe i anty-malware są aktualizowane i łatane. To ochroni Twoje dane nawet jeśli sprawcy uzyskają dostęp do Twojej infrastruktury IT.

Wdrażanie, aktualizacja i przestrzeganie polityk i procedur IT

Jeśli w firmie obowiązują zasady i procedury dotyczące bezpieczeństwa i ochrony technologii, upewnij się, że wszyscy ich przestrzegają. Musisz także co jakiś czas je aktualizować, aby odzwierciedlały najnowsze zagrożenia.

Chroń dane uwierzytelniające do logowania

Dane uwierzytelniające do logowania są korzystne dla hakerów, więc zawsze ich szukają. Aby je zdobyć, stosują różne techniki inżynierii społecznej. Możesz użyć uwierzytelniania wieloczynnikowego dla dodatkowego bezpieczeństwa. 

Kształć swoich pracowników

Zaplanuj szkolenie z zakresu świadomości bezpieczeństwa cybernetycznego dla pracowników wszystkich szczebli. Jest to opłacalny i praktyczny sposób zapobiegania atakom takim jak tailgating i piggybacking. Upewnij się, że każdy pracownik jest dobrze przeszkolony, aby zrozumieć rolę, jaką odgrywa w reagowaniu na zagrożenia i ich zgłaszaniu.

Stosuj szyfrowanie

WPA i WPA 2 to solidne systemy szyfrowania, które można wykorzystać do zminimalizowania prawdopodobieństwa przechwycenia komunikacji przez napastników. 

Użyj hasła

Ustaw silne hasło, które musi być używane, aby uzyskać dostęp do połączenia wifi w miejscu pracy. Zmień również domyślne hasło dołączone do routera i użyj czegoś, co nie jest zbyt oczywiste do złamania. Możesz użyć do tego narzędzi do zarządzania hasłami.

Unikaj rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej

Nie rozgłaszaj swojej sieci bezprzewodowej ani identyfikatora SSID przechodniom. Zamiast tego wybierz nieodgadnioną nazwę SSID, aby utrudnić hakerom złamanie hasła. 

Ograniczenie dostępu do Internetu do określonych godzin

Kupuj routery Wi-Fi, które umożliwiają skonfigurowanie dostępu do internetu tylko do określonych godzin w ciągu dnia. Zminimalizuje to szanse na stanie się ofiarą ataków typu "piggybacking ataków.

Przemyślenia końcowe

Piggybacking to wykorzystanie połączenia bezprzewodowego w celu uzyskania dostępu do połączenia internetowego bez autoryzacji. Celem jest uzyskanie swobodnego dostępu do sieci, który jest często wykorzystywany do podejmowania złośliwych działań, takich jak naruszanie danych i rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania.

Można temu zapobiec, używając zaktualizowanych programów antywirusowych i anty-malware'owych w połączeniu z szyfrowaniem i silnymi zasadami. Piggybacking może również prowadzić do ransomwarei ataki phishingowe w imieniu firmy.