Stanowiska

Bezpieczeństwo informacji to proces zapewniający, że informacje są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Jest to istotna część infrastruktury każdej organizacji, która ma do czynienia z wrażliwymi danymi. Jest to również kluczowa usługa dla osób, które chcą chronić swoje dane osobowe. Jest to czynność polegająca na ochronie danych i informacji. Jest to szeroki termin, który może obejmować wszystko, od szyfrowania pliku do ochrony danych osobowych w Internecie.

Czytaj dalej Bezpieczeństwo informacji Vs Cyberbezpieczeństwo.

Definicja bezpieczeństwa informacji

Bezpieczeństwo informacji to praktyka ochrony informacji w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi, wykorzystaniu i ujawnieniu. Obejmuje ono wdrażanie polityk i procedur, które mają na celu ochronę informacji i pomagają zapobiegać utracie lub kradzieży danych.

Bezpieczeństwo informacji to ochrona danych i informacji przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zakłóceniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

Bezpieczeństwo informacji jest poważnym problemem dla osób i organizacji. Ilość wrażliwych danych, które muszą być chronione, wzrosła dramatycznie w ostatnich latach. Mogą to być dane osobowe, takie jak numery ubezpieczenia społecznego, informacje medyczne i dane finansowe.

Oprócz ochrony tego rodzaju danych, organizacje muszą również chronić informacje zastrzeżone, takie jak tajemnice handlowe, informacje finansowe i plany rozwoju nowych produktów.

Strona Polityka bezpieczeństwa informacji jest ważna, ponieważ chroni Twoją prywatność, która jest cenna sama w sobie. Ale w dzisiejszym świecie, chroni również takie rzeczy jak finanse, relacje z przyjaciółmi i członkami rodziny - nawet zdolność do uzyskania pracy lub wynajęcia mieszkania!

Dlaczego bezpieczeństwo informacji jest ważne?

Bezpieczeństwo informacji jest ważne, ponieważ pomaga chronić dane, które są cenne i wrażliwe. Istnieje wiele sposobów ochrony danych, takich jak szyfrowanie lub przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. To może pomóc Ci chronić swoje dane osobowe i zachować bezpieczeństwo danych.

Na przykład, jeśli ktoś ukradnie numer twojej karty kredytowej lub inne informacje finansowe, może użyć tych informacji do zrobienia zakupów w twoim imieniu. Jeśli użyje tych pieniędzy do kupienia czegoś drogiego, np. samochodu lub domu, to spłata należności za te zakupy wraz z odsetkami może zająć Ci lata. Może to wpłynąć na Twoją ocenę kredytową i zdolność do uzyskania pożyczki w przyszłości!

Innym powodem, dla którego bezpieczeństwo informacji jest ważne, jest to, że pomaga zapobiegać hakerom w dostępie do Twoich kont online, aby nikt inny nie mógł zobaczyć, co robisz online. Może to obejmować takie rzeczy jak sprawdzanie poczty elektronicznej lub bankowości online - nie chcesz, aby ktoś inny węszył w tych sprawach! 

Wreszcie (i co najważniejsze), bezpieczeństwo informacji może uchronić nas przed kradzieżą tożsamości. Kradzież tożsamości ma miejsce, gdy ktoś kradnie tożsamość innej osoby udając, że jest nią w Internecie - może to oznaczać kradzież numeru karty kredytowej lub innych danych osobowych, aby móc dokonywać zakupów pod jej nazwiskiem bez autoryzacji!

Jak pomaga bezpieczeństwo informacji?

Aby bezpieczeństwo informacji mogło Ci pomóc, musisz mieć coś, co wymaga ochrony. Jeśli masz dane osobowe innych osób lub tajemnice firmy, to jest to coś, co skorzysta z ochrony.

Jakie rodzaje informacji warto chronić?

Informacja to potęga.

Jeśli masz informacje, które mogą być wykorzystane do manipulowania innymi ludźmi, to warto je chronić. Ale skąd wiesz, jakie informacje są warte ochrony?

Pierwszym krokiem jest określenie rodzaju informacji, które są udostępniane. Istnieją dwa główne typy: prywatne i publiczne. Do informacji prywatnych należą:

 • Dokumentacja finansowa
 • Dane pracowników lub klientów
 • Twoje systemy komputerowe i bazy danych (np. zapobieganie ataki ransomware)
 • Konta e-mail pracowników (np. zapobieganie próbom phishingu)
 • Własność intelektualna firmy (np. zapewnienie, że pracownicy nie wyciekają tajemnic handlowych)
 • Do informacji publicznej zalicza się:
 • Wiadomości o firmie lub organizacji
 • Informacje o produktach lub usługach (w tym o cenach)
 • Uprawnienia korporacyjne 
 • Informacje bankowe
 • Hasła

Jak zabezpieczyć swoje informacje : Metody bezpieczeństwa informacji

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych to proces kodowania lub szyfrowania danych w taki sposób, że są one nieczytelne dla każdego, kto nie posiada klucza do ich odszyfrowania. Szyfrowanie danych zapewnia poufność i integralność, a czasem także uwierzytelnienie, poprzez przekształcenie danych w nieczytelny format.

Najczęstszym zastosowaniem szyfrowania danych jest ochrona wrażliwych informacji przed nieautoryzowanym dostępem lub modyfikacją.

Szyfrowanie danych może być stosowane do ochrony każdego rodzaju danych i w każdym celu. Jednak najczęstsze zastosowania to: poufność (ukrywanie treści), integralność (ochrona przed modyfikacją), uwierzytelnianie (ustalanie tożsamości), niezaprzeczalność (zapobieganie repudiacji / udowadnianie autentyczności). 

Uwierzytelnianie poczty elektronicznej

Uwierzytelnianie wiadomości e-mail to proces, który potwierdza autentyczność wiadomości e-mail. Jest to zabezpieczenie przed phishingiem i spoofingiem, w których przestępcy podszywają się pod firmy lub osoby prywatne, aby oszukać ludzi do klikania linków i podawania swoich danych osobowych.

Uwierzytelnianie poczty elektronicznej wykorzystuje metodę DomainKeys Identified Mail (DKIM) i/lub Sender Policy Framework (SPF). Protokoły te pozwalają właścicielowi domeny dodać podpis cyfrowy do wiadomości e-mail, aby odbiorcy mogli zweryfikować, że wiadomość pochodzi z autoryzowanego źródła.

Wreszcie, możesz użyć DMARC aby powiedzieć swojemu dostawcy poczty elektronicznej, co zrobić, gdy otrzymują e-maile z innych domen, które nie spełniają Twoich standardów autentyczności lub legalności. Na przykład, jeśli jakiś spamer zacznie wysyłać e-maile z nazwy Twojej domeny bez Twojej zgody, możesz użyć DMARC, aby powiedzieć swojemu dostawcy, aby nie akceptował ich jako legalnych e-maili pochodzących z Twojej domeny.

Cyberbezpieczeństwo

Ubezpieczenie cybernetyczne to rodzaj ubezpieczenia, które obejmuje firmy, które padły ofiarą cyberataku. Ubezpieczenie cybernetyczne jest zazwyczaj kupowane jako dodatek do ogólnych polis ubezpieczeniowych dla firm i obejmuje straty spowodowane przez hakerów, złośliwe oprogramowanie, ransomware i inne formy cyberprzestępczości. Polisa pokrywa również wszelkie straty osób trzecich wynikające z tych zdarzeń, takie jak koszty zbadania incydentu i przywrócenia systemów do normalnego działania.

Czytaj dalej Cyberbezpieczeństwo i DMARC.

Firewall

Firewall to oprogramowanie zabezpieczające, które chroni komputer przed atakami z zewnątrz. Może to być urządzenie sprzętowe lub programowe, albo może być wbudowane w system operacyjny komputera.

Zapora ogniowa powstrzymuje złośliwą zawartość przed przedostaniem się do komputera przez Internet. Obejmuje to wirusy, złośliwe oprogramowanie i inne szkodliwe programy. Zapora zapobiega również nieautoryzowanemu dostępowi do komputera ze źródeł zewnętrznych, blokując przychodzące żądania dostępu do plików lub danych.

Filtrowanie pakietów

Filtrowanie pakietów jest metodą zabezpieczenia sieci, w której przychodzące i wychodzące pakiety są analizowane i dopuszczane lub odrzucane na podstawie kryteriów. Jednym z najważniejszych czynników, które należy rozważyć przy wdrażaniu filtrowania pakietów, jest lokalizacja filtra. 

Jeśli filtr pakietów zostanie umieszczony przy bramie, będzie zapobiegał wchodzeniu lub wychodzeniu ruchu z sieci przez ten konkretny punkt. Jeśli w środowisku znajduje się wiele bramek, można skonfigurować różne filtry pakietów dla każdej z nich, aby zapewnić przepuszczanie tylko odpowiedniego ruchu.