Transaktioner efter

Vad är en DNS-post? | 8 huvudtyper av DNS-poster

DNS-poster, eller Domain Name System-poster, är de uppgifter som du lagrar i domänens databas. Dessa poster definierar hur din webbplats är värd och vad som kan nås på den. De talar om för internet var din webbplats kan hittas och hur den ska interagera med den.