Transaktioner efter

Varför är DMARC viktigt?

Varför är DMARC viktigt? DMARC när den konfigureras ovanpå befintliga SPF- och DKIM-poster hjälper dig att bekräfta om någon av eller båda autentiseringskontrollerna har misslyckats.