Analysdatum: 2021-12-12

Varför bör Kanada överväga att förbättra sin DMARC-adoptionsgrad?

Sedan början av pandemin har onlinebedrägerier blåst ur proportion med cyberbrottslingar som tillgriper olika metoder för att lura organisationer och ta bort dem från sina data, tillgångar och kunder. Kanadensiska organisationer har också bevittnat en ökning av antalet phishing-attacker, BEC, ransomware-attacker och domänförfalskningsförsök sedan virusutbrottet, med fler och fler företag som antar avlägsna arbetsmiljöer.

Nu är inte rätt tid att sitta sysslolös, snarare kräver situationen att förbättra ditt försvar mot hotande attacker som börjar omedelbart!