PowerDMARC MSSP är annorlunda

Uppnå DMARC-efterlevnad snabbt

Bekämpa e-postförfalskning, nätfiskeattacker och mer med DMARC-efterlevnad

PowerDMARC hjälper din organisation att uppnå DMARC-efterlevnad genom att skydda din e-postdomän mot förfalskning av e-postattacker, personifiering eller missbruk av obehöriga användare!

Vad är DMARC-efterlevnad?

DMARC-kompatibilitet är processen för att skicka e-post i enlighet med specifikationerna i DMARC protokollet. Ett e-postmeddelande anses uppfylla DMARC endast om det överensstämmer med SPF och/eller DKIM autentiseringsprotokoll för e-post, för att avgöra om ett e-postmeddelande som skickas från en etablerad domän är auktoriserat och autentiskt eller inte.

Genom att autentisera ett e-postmeddelande mot DKIM och SPF standarderna ger DMARC (Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance) e-postmottagare och domänägare möjlighet att vidta policybaserade åtgärder mot bedrägliga e-postmeddelanden och förhindra förfalskning av e-postmeddelanden. Åtgärderna kan omfatta att e-postmeddelandena läggs i mottagarens skräppostmapp för ytterligare granskning eller till och med direkt avvisas.

PowerDMARC MSSP-funktioner

Vikten av att uppnå DMARC-efterlevnad

Säkerhetsundersökningar bekräftar att 90% av dataintrången i dagens värld är ett resultat av direkt domänförfalskning och phishing-attacker. DMARC Compliance förbättrar proaktivt e-postleveransen och hjälper organisationer att förhindra att cyberbrottslingar missbrukar deras e-postdomän för att skicka ut bedrägliga meddelanden eller phishing-e-post till anställda, partners och kunder, och fungerar därmed som ett skyddslager för dem och upprätthåller deras förtroende och rykte på marknaden.

Vi har sammanfattat fördelarna nedan:

Förhindra spoofing och phishing-attacker

DMARC-efterlevnad

E-post som skickas i enlighet med säkerhetsprotokollet DMARC minimerar riskerna för spoofing- och phishing-attacker genom att skydda ditt domännamn mot imitation.

Förbättra postutdelningen
Priser

DMARC-efterlevnad

Det är mycket mer sannolikt att kompatibla e-postmeddelanden hamnar i din kunds inkorg än icke-kompatibla, eftersom allt fler e-postleverantörer gör DMARC-kompatibilitet obligatorisk för e-postavsändare. Detta bidrar till att förbättra leveransförmågan för dina legitima meddelanden som skickas från auktoriserade IP-adresser.

Uppnå PCI-DSS-överensstämmelse

DMARC-efterlevnad

PCI Security Standards Council har gjort DMARC obligatoriskt för efterlevnad av version 4, vilket ytterligare förstärker behovet för organisationer att uppnå efterlevnad före 2025.

Uppfyll Googles och Yahoos krav på avsändare av e-post

DMARC-efterlevnad

Om du är en massmeddelandesändare, vilket de flesta organisationer är, behöver du DMARC-kompatibilitet nu! Från och med februari 2024 kommer Google och Yahoo att kräva att avsändare av massmeddelanden skickar DMARC-kompatibla e-postmeddelanden till sina användare för att främja en mindre spammig inkorg.

Få Gmails blå verifierade bock

DMARC-efterlevnad

Vem skulle inte vilja få en verifieringsbock varje gång man skickar ett e-postmeddelande? För alla domäner som har uppnått DMARC-kompatibilitet och har BIMI aktiverat, bifogar Gmail en blå bock för att visa förtroende för källan.

Kontroll av DMARC-efterlevnad - Lär dig om din domän är ett klagomål

Det är viktigt att genomföra en DMARC-efterlevnadskontroll för att säkerställa att dina e-postmeddelanden har DMARC aktiverat korrekt. Oftast gör domänägare fel när de konfigurerar protokollet, vilket leder till efterlevnadsproblem. På PowerDMARC erbjuder vi några sätt för dig att kontrollera dina efterlevnader:

DMARC-efterlevnad

Använd vår kostnadsfria PowerAnalyzer verktyg

Ange ditt domännamn och analysera din DMARC-, SPF- och DKIM-kompatibilitet på några sekunder med en detaljerad rapport som också innehåller din domäns säkerhetspoäng!

DMARC-efterlevnad

Använd vår kostnadsfria DMARC-kontroll verktyg

Kontrollera DMARC-efterlevnaden direkt med det här verktyget, granska statusen för din posts giltighet och felsök fel snabbare.

Krav för efterlevnad av DMARC 

DMARC-kompatibilitet uppnås när ett e-postmeddelande autentiseras och anpassas till e-postautentiseringsstandarderna Sender Policy Framework (SPF) och/eller DomainKeys Identified Mail (DKIM). Ett e-postmeddelande anses vara DMARC-kompatibelt om det överensstämmer med antingen en eller båda standarderna för autentisering. Här är några förutsättningar för att uppnå DMARC-kompatibilitet för dina utgående e-postmeddelanden:

 • Aktivera SPF med en aktuell lista över auktoriserade avsändare, inklusive dina tredjepartsleverantörer

 • Eller konfigurera din DKIM-signatur för att ställa in DKIM-justering för dina e-postmeddelanden

 • Aktivera DMARC med en policy för ingen, avvisad eller karantän

Även om DMARC-överensstämmelse kan vara effektivt för att förhindra direkt domänförfalskning, tar det inte itu med look-alike-domäner, förfalskning av visningsnamn, nyregistrerade domäner och "svar-till" missmatchningar. Att välja ett flerskiktat försvar mot dataintrång via e-post kan vara effektivt under sådana omständigheter.

DMARC-efterlevnad

Steg för att göra din e-post DMARC-kompatibel

Följ stegen nedan för att skapa DMARC-kompatibla e-postmeddelanden som enkelt klarar leveranskontroller:

 • Registrera dig med PowerDMARC för att få tillgång till din DMARC-analysinstrumentpanel

 • Använd vår enkla installationsguide för att skapa och konfigurera SPF- och/eller DKIM-poster

 • Skapa din DMARC DNS-post och ange en DMARC-policy

 • Publicera posten på din DNS för att aktivera protokollet

 • Börja skicka DMARC-kompatibla e-postmeddelanden från din domän!

Och det är allt - oautentiserade meddelanden som kan utnyttjas av dåliga aktörer hör nu till det förflutna!

Utnyttja DMARC-efterlevnad för att förhindra förfalskning

En DMARC verkställighet policy för p = avvisa är vad du bör gå efter för att förhindra spoofing. Policyn bör vara ett av slutmålen för din efterlevnadsresa eftersom en lägre policy inte erbjuder tillräckligt domänskydd mot personifieringsattacker. Även om en karantänpolicy ger ett partiellt skydd som gör det möjligt för mottagarservern att lägga misstänkta e-postmeddelanden i karantänmappar för granskning, finns det fortfarande utrymme för risker.

Policyer för mottagarhantering, tillsammans med rapporteringsmekanismer som kriminaltekniska rapporter, gör det möjligt för domänägare att ta ansvar för sina utgående meddelanden, minska förfalskning av exakta domäner och vidta nödvändiga åtgärder mot e-postmeddelanden som inte autentiseras.

Uppnå DMARC-överensstämmelse på 10 dagar eller mindre med PowerDMARC

PowerDMARC ger din organisation ett komplett DMARC-baserat autentiseringsverktyg som inte bara innehåller SPF- och DKIM-poster för att säkerställa e-postsäkerhet genom att göra din domän DMARC-kompatibel utan också utökar sina tjänster till att omfatta DMARC-övervakning, rapportering och domänsäkerhetsteknik.

 • Kontrollpanel med flera protokoll och flera språk

  PowerDMARCs SaaS-baserade flerskiktade strategi för e-postsäkerhet inkluderar ett DMARC-analysverktyg som garanterar säkerheten för din e-postdomän genom att förhindra e-postförfalskningsattacker och se till att alla e-postmeddelanden som skickas med ditt domännamn är äkta.

 • Övervakning av DMARC-efterlevnad

  DMARC-övervakning i realtid hjälper dig att få tillgång till en organiserad och omfattande instrumentpanel som markerar procentandelen e-postmeddelanden som är DMARC-kompatibla, avgränsar separat de som överensstämmer med SPF respektive DKIM och markerar de 5 bästa IP-adresserna som utgör det största hotet mot din e-postdomän.

 • Förenklad och intelligent rapportering

  Med PowerDMARC kan du ta emot aggregerade rapporter och krypterade kriminaltekniska RUF-rapporter för att få bättre insyn i de e-postmeddelanden som inte verifieras, i vilket skede och varför. Aggregerade rapporter kan filtreras i 7 olika läsbara och förenklade visningsformat, som belyser dina sändningskällor, rapporterande organisationer, IP-adresser, geografiska platser och mycket mer!

 • AI och varningar

  AI-driven hotinformation kartlägger och hjälper dig att visualisera de geografiska platser där de som missbrukar ditt domännamn är verksamma och deras tidigare domänmissbruk, medan anpassade e-postaviseringar som skickas till din adress hjälper dig att hålla koll på varje incident eller attack mot ditt domännamn.

 • Felfria hostade SPF-tjänster

  Låt inte SPF-problem hindra dig från att uppfylla kraven. PowerSPF gör det möjligt att hålla SPF-posten under gränsen på 10 DNS-uppslagningar genom att eliminera "permerror" med avancerad SPF Macros-integration - bäst rustad för att enkelt hantera komplexa autentiseringsuppsättningar och infrastrukturer för e-post och förhindra autentiseringsfel.

säker e-post powerdmarc

Få 100% DMARC-efterlevnad på dina företags e-postmeddelanden idag med PowerDMARC!