Jag använder Google Workspace (tidigare G Suite). Jag behöver inte DMARC för Google, eller hur?

Google Workspace DMARC