Integritetspolicy

Vi förstår att din integritet är viktig för dig och att du bryr dig om hur dina personuppgifter används. Vi respekterar och värdesätter integriteten för alla våra kunder och kommer endast att samla in och använda personuppgifter på sätt som beskrivs här, i vår cookiespolicy och i våra användarvillkor, och på ett sätt som är förenligt med våra skyldigheter och dina rättigheter enligt lagen.

Denna policy tillsammans med våra användarvillkor och alla andra avtal mellan dig och oss och anger grunden för hur alla personuppgifter vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss, kommer att behandlas.