SPF-policy

Kampen mot skräppost och e-postbedrägerier är oändlig, och därför har olika branschstandarder utvecklats för att hjälpa till att stävja översvämningen. En av dessa standarder är SPF-posten ("Sender Policy Framework"), som gör det möjligt för en domän att ange vilka servrar som får skicka e-post på dess vägnar.

Läs ett utdrag ur RFC 7208.

För att använda en SPF-post behöver du inte förstå alla detaljer, men om du har en bättre förståelse kan det hjälpa dig att se helheten.

Låt oss titta på hur du kan förbättra leveransbarheten för e-post och skydda din domäns rykte med SPF-policyn.

Vad är en SPF-policy?

SPFSender Policy Framework är en metod för att kontrollera en e-postavsändares legitimitet. SPF kan förhindra att spammare skickar skräppost eller nätfiske via din domän. Det är också ett verktyg mot nätfiske som hjälper till att bekämpa bedrägliga e-postmeddelanden som ser ut att komma från legitima källor.

En SPF-policy är en lista över e-postservrar som har tillstånd att skicka meddelanden för din domäns räkning. När någon försöker skicka ett e-postmeddelande till dig kontrollerar deras server SPF-posten för din domän och avgör om meddelandet ska accepteras eller inte.

Vad är en SPF-princippost?

En SPF-post är en TXT-post som definierar vilka servrar som får skicka e-post för ditt domännamns räkning. Om någon försöker skicka ett e-postmeddelande från en av dessa servrar men inte klarar testet kommer de inte att få något e-postmeddelande från oss eftersom de inte har tillstånd att skicka det för ditt domännamns räkning.

Hur fungerar SPF-policyn?

SPF Policy är en tjänst som hjälper dig att förhindra att e-postmeddelanden förfalskas. Med hjälp av API:et kan du verifiera avsändare av e-post och se till att dina e-postservrar inte används för phishing eller skräppost.

Det är ett ramverk som gör att du kan konfigurera din domäns SPF-, DKIM- och DMARC-poster.

Följande steg beskriver hur det fungerar:

  1. Du skapar en SPF-post som talar om för andra e-postservrar vilka servrar som får skicka e-post från din domän. Detta förhindrar att personer skickar falska e-postmeddelanden med din domän i fältet "Från" i meddelandet.
  2. Du skapar en DKIM-post som lägger till en digital signatur till varje meddelande som skickas från din domän så att mottagarna kan kontrollera att meddelanden som påstås vara från dig kommer från dig. När någon skickar ett e-postmeddelande med din domäns identitet kan mottagaren kontrollera den digitala signaturen mot hashkoder av offentliga nycklar som finns lagrade i dess e-postsystem. Detta säkerställer att endast auktoriserade användare kan skicka meddelanden för din domäns räkning och hjälper till att förhindra spoofing-attacker där någon utger sig för att vara en annan användares identitet genom att skicka meddelanden med förfalskade rubriker som påstås komma från dem.

Vilka är fördelarna med att implementera en SPF-policy?

1. Förbättrar leveransförmågan

Om din SPF-post är korrekt konfigurerad minskar risken för klagomål om skräppost från mottagare eller skräppostfilter avsevärt.

2. Förbättrar domänens rykte

Använd SPF för att ange vilka servrar som får skicka e-post för domänens räkning. Den som får ett e-postmeddelande som påstås komma från ditt företag kan kontrollera avsändarens IP-adress mot SPF-policyn i meddelandehuvudet. Om det inte finns någon matchning vet de att det inte kom från dig. Om någon försöker utge sig för att vara din person genom att skicka falska meddelanden med förfalskade rubriker kommer deras försök inte att lyckas om din domän har en giltig SPF-post.

3. Minskar klagomål på skräppost

Genom att använda SPF når legitima e-postmeddelanden från dina användare sina inboxar på ett säkrare sätt, vilket minskar antalet klagomål om skräppost som ditt företag får.

4. Skyddar mot nätfiskeattacker

Phishing-attacker bygger på förfalskade e-postadresser för att lura människor att klicka på länkar eller ladda ner skadlig kod. Genom att använda SPF (eller en annan metod) kan du informera mottagarna om att de endast ska lita på e-postmeddelanden som kommer från auktoriserade källor.

5. Bekämpa spoofing av e-post

Med SPF kan du förhindra att din e-post skickas från obehöriga källor. Detta bidrar till att skydda ditt varumärkes rykte, särskilt om en illvillig part skickar ut ett phishing-e-postmeddelande med ditt företags logotyp eller namn.

6. Minska avvisningsfrekvensen

En SPF-policy hjälper dig att undvika att skicka e-post till blockerade domäner och förhindrar att avvisningsfrekvensen ökar på grund av problem med skräppostfiltrering.

Hur skapar du en SPF-policy?

SPF-poster lagras i DNS-poster (Domain Name System), som e-postsystem använder för att mappa domännamn till IP-adresser som 192.0.2.1 som identifierar servrar inom domänen.

Så här skapar du en SPF-princip:

  • Samla in IP-adresser som används för att skicka ett e-postmeddelande.
  • Gör en lista över dina sändningsdomäner.
  • Skapa en kostnadsfri policy i din DNS-post med hjälp av vår SPF-postgeneratorn verktyg.

Vad ska du tänka på när du skapar en SPF-policy?

SPF-policyer är ett utmärkt sätt att skydda ditt varumärke. Men vad bör du tänka på när du skapar en SPF-policy?

Följande riktlinjer kan hjälpa dig att skapa en solid policy:

1. Ha en fullständig lista över alla dina e-postavsändare i din DNS:s SPF-policy.

Detta är den viktigaste aspekten av en SPF-post. Om du inte har alla e-postavsändare i listan kan du inte förhindra spoofing-attacker. Det betyder att om du har en tredje part som skickar på företagets vägnar eller en anställd som skickar från sitt personliga konto, bör dessa e-postmeddelanden ingå i SPF-policyn.

2. Se till att din TXT-post ligger under gränsen på 10 DNS-sökningar. 

För många DNS-uppslag för SPF är ett problem eftersom det bara tillåter upp till 10. Organisationer som arbetar via olika tredjepartsleverantörer riskerar att ganska lätt överskrida denna gräns och misslyckas med SPF för autentiska e-postmeddelanden. 

En SPF-utjämning verktyg gör det möjligt att kombinera flera DNS-uppslagsbegäranden till en enda begäran, vilket innebär att du kan få mer gjort med färre begäranden.

3. Se till att din TXT-post ligger inom gränsen för SPF-längd på 255 tecken.

Detta innebär att all text på en rad måste rymmas inom 255 tecken utan att det läggs till mellanslag mellan ord eller skiljetecken (t.ex. punkter). Detta gör det möjligt för internetleverantörer att behandla register snabbare och effektivare. Om du överskrider gränsen för tecken i SPF-strängen bryter du SPF och din post blir ogiltig. 

Slutsats

I slutändan är SPF-policyn ett extra skyddslager för organisationer som uppmuntrar andra att verifiera och lita på din domän. I det långa loppet kommer detta att gynna både ditt varumärke och framgången för dina e-postmarknadsföringsinsatser. Det är inte något som du behöver implementera direkt, men det bör vara en del av en långsiktig e-poststrategi.

Senaste inlägg av Ahona Rudra (se alla)