Inlägg

Undervärderad Kontroller av informationssäkerheten är de aktiviteter, förfaranden och mekanismer som du inför för att skydda dig mot cyberhot. Dina informationssäkerhetskontroller kan vara något så enkelt som att använda en VPN för att ansluta till företagets nätverk eller något mer komplicerat som att kryptera dina data med ett nyckelhanteringssystem.

Vad är en kontroll av informationssäkerheten?

Kontroller av informationssäkerheten är de olika sätt på vilka du kan skydda företagets data. De kan vara tekniska, fysiska eller administrativa. De fungerar som ett försvar mot både yttre och inre hot. 

Man kan tänka på informationssäkerhetskontroller som staket runt ett hus. Staketet håller folk borta från din gård och skyddar din egendom från yttre hot som tjuvar som vill stjäla dina saker eller vandaler som vill skada den. I den här analogin skulle "dina saker" vara dina data och deras integritet. 

3 Huvudkategorier av informationssäkerhetskontroller

Det bästa sättet att skydda dina uppgifter är att införa alla tre typerna av informationssäkerhetskontroller: 

  • Fysiska kontroller är saker som lås på dörrar, starka brandväggaroch kameror på kontoren.
  • Tekniska kontroller omfattar kryptering och programvara som övervakar åtkomsten till filer på din dator eller ditt nätverk. 
  • Administrativa kontroller omfattar policyer som krav på att lösenordet ska upphöra att gälla, utbildningsprogram för användare och regelbundna revisioner.
  • Kontroller av efterlevnad Som omfattar standarder, ramar och protokoll för informationssäkerhet.

Lista över de mest underskattade kontrollerna av informationssäkerhet

Kontroll av tillgång till information

Kontroll av informationstillgång är processen för att kontrollera behörig personals tillgång till information. Den kan användas för att skydda känsliga och konfidentiella uppgifter samt för att skydda mot identitetsstöld och obehörigt avslöjande av information.

Kontroll av informationstillgång genomförs vanligtvis med hjälp av en kombination av hård- och mjukvarulösningar. En typ av hårdvarulösning kallas perimetersäkerhet och innebär att man placerar fysiska barriärer mellan organisationens nätverk och Internet. Detta kan innefatta brandväggar, routrar och andra enheter som är utformade för att förhindra obehörig åtkomst från externa källor.

2. Autentisering med flera faktorer 

Multifaktorsautentisering (MFA) är en metod för att bekräfta din identitet när du loggar in på en dator eller ett webbprogram. Det är ett extra säkerhetslager som ger ett bättre skydd mot obehörig åtkomst. Den använder minst två av följande tre element:

  • Något du känner till (som ett lösenord)
  • Något du har (som en fysisk enhet).
  • Något som du är (t.ex. biometri som fingeravtryck, röst eller ansiktsdrag).

3. Autentisering av e-post 

Autentisering av e-post är en process som säkerställer att avsändaren av ett e-postmeddelande är den han eller hon utger sig för att vara. Det är ett sätt att verifiera att e-postmeddelanden inte skickas av någon som låtsas vara från ditt företag eller din organisation.

Du kan konfigurera e-postautentisering för ditt domännamn på två sätt: Sender Policy Framework (SPF) och Domain Keys Identified Mail (DKIM). När du har inrättat protokoll för att verifiera auktoriteten hos dina avsändare av e-post behöver du ett sätt att instruera e-postmottagare hur de ska svara på e-postmeddelanden som inte klarar dessa kontroller. Det är här som en DMARC-policy kommer till användning. Du kan konfigurera en lämplig policy för att avvisa, sätta i karantän eller acceptera meddelanden beroende på deras autentiseringsstatus.

4. Utbildningsprogram för informationssäkerhet 

Utbildningsprogram för informationssäkerhet är ett utmärkt sätt att hjälpa dina anställda att förebygga säkerhetsöverträdelser. De kan också användas för att ge medarbetarna de verktyg de behöver för att hantera eventuella överträdelser och förhindra att de inträffar igen.

Den här typen av utbildningsprogram är inte bara till för IT-personal - de är till för alla i din organisation. Alla anställda bör delta i utbildningsprogram för informationssäkerhet eftersom de är så viktiga för att hålla företagets data säkra och skyddade.

Slutsats

Termen "informationssäkerhet" avser skydd av uppgifter i alla former. Detta omfattar fysiskt skydd av datalagringsenheter som hårddiskar eller flashminnen samt digitalt skydd genom kryptering och andra metoder för att skydda data från obehörig åtkomst. Att ha ett effektivt informationssäkerhetspolicy på plats kan hjälpa dig att undvika säkerhetsöverträdelser som kan skada ditt varumärkes rykte och trovärdighet på lång sikt.