Inlägg

Om du inte får information om "DoS och DDoS" vill vi att du läser diskussionen nedan! Först och främst är DoS och DDoS-attacker andra typer av cyberattacker. Ja! Cyberattacker är en verklig sak.

De är också vanligare än du tror och kan drabba vem som helst. Enligt National Cyber Security Alliance (NCSA) har över en av fem amerikaner blivit offer för cyberbrott under sin livstid. 

Enligt forskning användes i genomsnitt 5,17 Gbps data för en DDoS-attack under andra kvartalet 2022, vilket är en liten ökning från föregående år. Även om detta är tillräckligt för att lamslå de flesta små och medelstora webbplatser är det dock betydligt lägre än genomsnittet för första kvartalet 2021, som var 9,15 Gbps.

Cyberattacker är attacker mot system som använder datorer och internet. Dessa attacker kan utföras med hjälp av olika metoder, och några av dem nämns nedan:

 • Malware är en cyberattack som installeras på en dator och försöker få den att göra saker som användaren inte vill att den ska göra. Det kan ta över din dator eller skicka skräppost till dig.
 • Phishing är en cyberattack som försöker få dig att lämna ut dina personuppgifter genom att låtsas komma från ett legitimt företag (t.ex. din bank). Det kommer vanligtvis i ett e-postmeddelande eller sms med ett erbjudande om något gratis, som ett falskt kreditkorts- eller presentkortsnummer. Använd PowerDMARC:s lösningar mot nätfiske för att vara säker mot sådana attacker.
 • Social ingenjörskonst är en attack som innebär att man får konfidentiell information genom att lura någon. I det här fallet får angriparen tillgång till ett system genom att lura någon att ge dem känslig information.

DoS kontra DDoS: En översikt

DoS- och DDoS-attacker är två olika typer av cyberattacker.

 • En DoS (denial of service)-attack är den snabbast växande typen av cyberattack där angriparen skickar skadliga filer till ett system och gör det obrukbart. En angripare kan utföra denna attack med hjälp av en enda dator eller enhet för att starta DoS-attacken. 
 • En DDoS-attack (distributed denial of service) är när en angripare skickar en flod av trafik till flera system samtidigt. En angripare kan starta denna attack från många distribuerade källor.

Vad är skillnaden mellan en DoS och en DDoS-attack?

DoS-attacker skickar en stor mängd trafik till offrets dator och stänger av den. DoS-attacker används i online-miljöer, t.ex. på webbplatser, för att göra dem otillgängliga för användarna genom att antingen krascha eller överbelasta servern. Denna attack överbelastar en webbplats server genom att skicka stora mängder trafik.

En DDoS-attack (distributed denial-of-service) innebär att man skickar stora mängder trafik till en enda webbplats från många olika källor, vilket gör det svårt för legitima användare att komma åt webbplatsen.

Skillnaden mellan DoS och DDoS;

DoS-attack

 1. Angrepp genom överbelastning (Denial of Service, DoS) försöker göra en datorresurs otillgänglig genom att översvämma den med förfrågningar.
 2. Vid en DoS-attack skickar ett system skadliga saker till offrets system.
 3. Offrets dator finansieras av en bunt skadliga data som skickas från en enda plats. 
 4. Denna typ av attack är långsammare än DDoS. 
 5. Programvaran kan blockera DoS snabbt eftersom ett enda system används. 
 6. Med DoS-verktyg riktar angriparen in sig på offrets enhet med ett enda system. 
 7. DoS-attacker har blivit lättare att spåra.

DDoS-attack

 1. Distribuerade överbelastningsattacker (DDoS) försöker göra en datorresurs otillgänglig genom att översvämma den med förfrågningar från flera resurser.
 2. Flera system skickar skadliga saker till offrets system i en DDoS-attack. 
 3. I skillnaden mellan DDoS och DoS, DDoS-attackern gör att offrets dator finansieras av en bunt skadliga data som skickas från flera olika platser.
 4. Denna attack är snabbare än DoS-attacken. 
 5. En DDoS-attack är brutal att blockera eftersom angriparen skickar data från mer än en enhet.
 6. Angriparen använder volumeBots för att angripa offret samtidigt.
 7. Dessa attacker är svåra att spåra.

Hur förhindrar man DoS- och DDoS-attacker?

Här är de goda nyheterna! Du kan förhindra DoS- och DDoS-attacker om du följer skyddsstrategin på rätt sätt. Hotet från en DoS-attack mot moderna organisationer är konstant, men du kan själv undvika det före och efter en attack. Det är viktigt att inse innan du följer en skyddsstrategi att du inte kan stoppa varje DoS-attack som riktar sig mot ditt system. Chansen är dock stor att du kan minimera skadan från en lyckad attack när du genomför en strategi.

Nyckeln till att minimera skadorna från inkommande attacker är att göra följande:

 1. Nätverksövervakning
 2. Testkörning av DoS-attacker
 3. Strategi

Nätverksövervakning

När du övervakar din trafik kan du vidta åtgärder om du ser ovanlig datatrafik eller en okänd IP-adress. Du kan upptäcka dessa mindre tecken tidigt genom att övervaka din nätverkstrafik och hålla din tjänst online genom att undvika oväntade kostnader för driftstopp. Dessutom kan konstant nätverksövervakning se skadliga vibbar innan de angriper offret. 

Testkörning av DoS-attacker

Det är omöjligt att förhindra alla DoS-attacker, men du kan förbereda dig när en attack inträffar. Att simulera DDoS-attacker mot ditt nätverk är ett av de enklaste sätten. Genom att simulera en attack kan du testa dina nuvarande förebyggande metoder och utveckla några förebyggande strategier i realtid för att spara pengar (ransomware) i händelse av en attack.

Strategi

Att ha en strategisk plan redo för att hantera skadekontrollen om en attack inträffar kan avgöra om en attack lyckas eller inte. Det är viktigt att tilldela gruppmedlemmarna roller som ansvarar för att reagera på attacker när de väl inträffar. 

En tydlig och fullt godkänd strategisk plan kan göra stor skillnad mellan en obekväm attack och en förödande attack. Det ingår också att fastställa riktlinjer för kundsupport så att kunderna inte lämnas förödda medan du löser tekniska problem.

Slutsats

Endast en professionell tjänst kan ge ett tillförlitligt och effektivt DDoS-skydd. Leverantören kommer att hantera alla möjliga risker i samband med attacken och försvara dina tillgångar från olaglig hackning. 

DoS- och DDoS-attacker utförs av olika skäl, allt från politiska vinster till ekonomiska vinster och för att få företag att prestera bättre än andra. DDoS-attacker är snabbare än DoS-attacker eftersom de använder flera system, medan DoS-attacker involverar ett enda system och är långsammare.

Skydda ditt system från skadliga filer och skadlig data vid DoS och DDoS. attacker som skadar ditt system och kräver en stor summa (lösen).