Inlägg

DMARC-poster är ett hopkok av olika mekanismer eller DMARC-taggar som meddelar specifika instruktioner till e-postmottagande servrar under e-postöverföringen. Var och en av dessa DMARC-taggar innehåller ett värde som definieras av domänägaren. I dag ska vi diskutera vad som är DMARC taggar och vad var och en av dem står för.

Fullständig lista över DMARC-taggar 

Här är alla tillgängliga DMARC-taggar som en domänägare kan ange i sin DMARC-post: 

1. DMARC Tag Typ: v 

Vad det innebär: V-taggen representerar DMARC-protokollversionen och har alltid värdet v=DMARC1. Det är en obligatorisk DMARC-tagg. 

2. DMARC Tag Typ: pct

Vad det innebär: Den här taggen anger den procentuella andelen e-postmeddelanden som principläget är tillämpligt på. Läs mer om DMARC pct taggen. Det är en valfri tagg med ett standardvärde på 100.

3. DMARC Tag Typ: p

Vad det innebär: Principlinläget som konfigurerats för huvuddomänen/huvuddomänerna. Den här obligatoriska taggen behandlar DMARC-policy läge. Du kan välja mellan avvisa, karantän och ingen. Läs mer om vad DMARC-politik är för att få klarhet i vilket läge du ska välja för din domän.

4. DMARC Tag Typ: sp

Vad det innebär: Om du anger underdomänpolicyn konfigureras sp-tagget för att definiera ett policyläge för dina underdomäner. Läs mer om DMARC sp för att förstå när du ska konfigurera den. Det är en valfri tagg.

5. DMARC Tag Typ: rua

Vad det innebär: Valfritt men rekommenderat. rua-taggen är en valfri DMARC-tagg som anger den e-postadress eller webbserver där rapporterande organisationer ska skicka sina DMARC-aggregat rua data. Exempel: rua=mailto:[email protected];

6. DMARC Tag Typ: ruf

Vad det innebär: Valfritt men rekommenderat. På samma sätt anger ruf-mekanismen den adress till vilken DMARC-forensisk ruf ska skickas. För närvarande är det inte alla rapporterande organisationer som skickar kriminaltekniska uppgifter. Exempel: ruf=mailto:[email protected]

7. DMARC Tag Typ: fo

Fo-taggen är en valfri tagg som är anpassad till de alternativ för felrapportering/forensisk rapportering som domänägare kan välja mellan. Om du inte har aktiverat ruf för din domän kan du ignorera detta. 

De tillgängliga alternativen att välja mellan är: 

0: en DMARC-rapport skickas till dig om ditt e-postmeddelande inte klarar både SPF- och DKIM-anpassningen (standardvärde)

1: en DMARC-fel/kriminalteknisk rapport skickas till dig när din e-post misslyckas med antingen SPF- eller DKIM-justering

d: en DKIM-felrapport skickas om e-postmeddelandets DKIM-signatur misslyckas med valideringen, oavsett justering

s: en SPF-felrapport skickas om e-postmeddelandet misslyckas med SPF-utvärderingen, oavsett justering.

8. DMARC Tag Typ: aspf

Vad det innebär: Denna valfria DMARC-tagg står för SPF-anpassningsläget. Värdet kan vara antingen strikt(s) eller avslappnad(r).

9. DMARC Tag Typ: adkim

Vad det innebär: På samma sätt är adkim en valfri DMARC-tagg som står för DKIM-anpassningsläget, vars värde kan vara antingen strikt(s) eller avslappnad(r). 

10. DMARC Tag Typ: rf

Vad det innebär: Denna valfria DMARC-tagg med standardvärdet afrf. DMARC-taggen rf anger de olika formaten för forensisk rapportering.

11. DMARC Tag Typ: ri

Vad det innebär: Denna valfria DMARC-tagg har standardvärdet 86400. Ri-tagget anger tidsintervallet i sekunder mellan två på varandra följande aggregerade rapporter som skickas av den rapporterande organisationen till domänägaren.

Slutord

Om du vill skapa en post för DMARC direkt kan du använda vår kostnadsfria DMARC-generator verktyg. Om du har en befintlig post kan du kontrollera dess giltighet genom att göra en DMARC-sökning.

Registrera dig idag för en gratis DMARC-testversion för att få expertråd om hur du skyddar din domän från förfalskare.