Inlägg

Data Loss Prevention (DLP) är en säkerhetsteknik som hjälper till att skydda din organisation från att förlora känslig information. DLP-lösningar kan tillämpas på olika ställen i nätverket, inklusive på plats, i molnet och via mobila enheter.

Vad är Data Loss Prevention (DLP)? 

Data Loss Prevention (DLP) är en branschterm som används för att beskriva en teknik som övervakar dataflödet inom en organisation, i syfte att förhindra att anställda oavsiktligt eller avsiktligt skickar känslig information utanför företaget.

Förebyggande av dataförluster implementeras vanligtvis av organisationer som en del av en bredare säkerhetsstrategi som även omfattar kryptering, brandväggsskydd och utbildning av anställda i bästa säkerhetsrutiner.

Målet med DLP är att förhindra dataförluster genom att identifiera och skydda mot obehörig åtkomst till känslig information. Om ditt företag har känslig information, till exempel kundregister eller affärshemligheter, vill du se till att den inte hamnar i fel händer - oavsett om det är en missnöjd anställd eller någon som vill stjäla dina kunders kreditkortsnummer. Det finns flera verktyg för att förhindra dataförluster på marknaden, som du kan välja mellan beroende på ditt företags behov.

Här är några exempel på uppgifter som du kan vilja skydda:

 1. Anställdas socialförsäkringsnummer
 2. Kreditkortsnummer
 3. Bankkontonummer
 4. Kundernas namn och adresser.
 5. Din e-postinformation 

DLP för e-post: En användbar förteckning över dokument

Om du vill förhindra dataförluster för din meddelandeinformation kan du gå igenom följande lista över dokument. Dessa dokument innehåller strategier, policyer, protokoll och checklistor för att skydda e-postdata effektivt utan att lämna ett hål i fickan: 

Varför förhindra dataförluster (DLP)? Fördelar och användningsområden

Förebyggande av dataförluster (DLP) är en viktig del av varje företags säkerhetsstrategi. Det hjälper till att skydda ditt företag från ett stort antal hot, inklusive dataintrång och infektioner av skadlig programvara. DLP kan vara användbart av följande skäl: 

6 huvudsakliga fördelar med DLP

Skydda känsliga dokument från att läcka till konkurrenter eller andra parter via e-post.

-Förhindra att konfidentiell information laddas upp till molnet av obehöriga användare.

-Förhindra att anställda laddar ner filer som innehåller känslig information till sina enheter.

-Det hjälper dig att skydda dig mot cyberbrottslighet.

-Säkerställa efterlevnad av regler och policyer som SOC 2, GDPR, HIPAA och PCI-DSS.

-Skydda konfidentiell information om anställda och kunder

3 huvudsakliga användningsområden för DLP

 • DLP förhindrar att känsliga data hamnar i fel händer eller läcker av misstag. Om någon skulle få tillgång till denna information via obehöriga kanaler kan de använda den för identitetsstöld eller utpressning; med en DLP-strategi (Data Loss Prevention) på plats kommer detta inte att hända!
 • Vi har alla hört skräckhistorier om dataintrång: Target, Facebook, Yahoo!, Equifax - listan kan göras lång. Dessa företag utsattes för intrång eftersom de inte lyckades implementera DLP eller tillämpa det på rätt sätt. Och om du inte har DLP, kan du förbereda dig för en katastrof.
 • Det finns flera sätt som uppgifter kan läcka: de kan delas av misstag med fel grupp, en skadlig tredje part kan få tillgång till dem via nätfiske eller de kan stjälas av en anställd som vill sälja arbetsgivarens hemligheter till högstbjudande. Med DLP kan du införa policyer som förhindrar att den här typen av olyckor inträffar.

3-faldigt tillvägagångssätt för säkerhet mot dataförluster

Skydda data i rörelse

Data i rörelse är en term som avser data som rör sig i ett nätverk. Data i rörelse kan skickas över ett offentligt nätverk, t.ex. internet, eller ett privat nätverk, t.ex. ett intranät. De kan också skickas mellan enheter via Bluetooth eller Wi-Fi. Att skicka ett e-postmeddelande via SMTP kan också kallas data i rörelse. 

Det är viktigt att skydda data i rörelse, för om de inte är skyddade kan de avlyssnas av hackare som kan använda dem i onda syften. Om du till exempel har en lastbilsflotta kan du med hjälp av ELD:er i kombination med en solid DLP se till att dina data är 100 % säkrade.

Skydd av data under användning

Uppgifter som används är de uppgifter som du har genererat eller har tillgång till och som du aktivt använder. De kan lagras lokalt på din dator eller mobila enhet, eller så kan de lagras på en server någonstans.

Uppgifter som används bör skyddas mot obehörig åtkomst och skadliga ändringar. Detta kan göras genom att använda följande metoder:

 • Kryptering: kryptering av data så att endast behöriga användare kan läsa den.
 • Åtkomstkontroll: kontroll av vem som har tillgång till uppgifterna och vad de kan göra med dem.

Skydda data i vila

Med vilande data avses information som är lagrad på en enhet, t.ex. en hårddisk eller ett minnesstick. Detta kan vara i form av foton, videor, dokument eller andra filer. Det kallas "data i vila" eftersom den inte används i samband med en aktiv process - den ligger bara där och väntar på att du ska använda den igen senare.

Ett dataintrång är en av de största riskerna för företag idag. För att skydda sig mot dessa risker kan de använda krypteringsprogram som skyddar mot obehörig åtkomst och stöld av viktiga data som lagras på deras enheter.

De 3 stegen till ett framgångsrikt förebyggande av dataförluster

 1. Förebyggande DLP handlar om att identifiera och stoppa känsliga data innan de lämnar organisationen.
 2. Detektiv DLP övervakar tecken på obehörig dataläckage, till exempel när en användare försöker skicka känslig information utanför organisationens nätverk.
 3. Korrigerande DLP hjälper dig att återhämta dig från en säkerhetsöverträdelse genom att återställa och begränsa de skador som orsakats av incidenten, vilket kan inkludera att återställa komprometterade data och reparera eventuella skador på din nätverksinfrastruktur.

Typer av förebyggande av dataförluster (DLP) 

 1. Whitelisting

Whitelisting är en typ av DLP som gör att endast vissa filer kan nås av anställda, vilket hindrar dem från att komma åt andra filer. Den här metoden kan användas med både molnlagringstjänster och företagsägda enheter.

 1. Svartlistning

Svartlistning är en typ av DLP som blockerar åtkomst till förbjudna webbplatser eller filer, t.ex. sådana som innehåller skadliga bilagor eller piratkopierad programvara. Den här typen av DLP bygger på policyer snarare än på enskilda användares aktivitetsloggar, vilket gör den effektivare än vitlistning när det gäller att blockera obehörigt innehåll från att komma in i ditt nätverksområdessystem, trots att de anställda har åtkomsträttigheter som beviljats av deras IT-administratörsroller.

 1. Upptäckt av anomalier

Anomalidetektering övervakar de anställdas aktivitet i realtid och uppmärksammar potentiella hot innan de utvecklas till fullskaliga överträdelser, t.ex. obehöriga filöverföringar eller e-postbilagor med skadliga länkar som skickas till intet ont anande mottagare utanför organisationens brandväggssystem perimeter system perimeter brandväggsskydd perimeter skydd.

Vilka är de viktigaste typerna av data som företag vill skydda?

Det bästa sättet att förstå bästa DLP-praxis är att titta på de olika typer av data som företag vill skydda. Det finns tre huvudkategorier:

 1. Finansiell information, inklusive kreditkortsnummer, personnummer och bankkontoinformation.
 2. Personligt identifierbar information (PII), vilket inkluderar namn, adresser och telefonnummer.
 3. Konfidentiell företagsinformation, som omfattar affärshemligheter, finansiella uppgifter och andra typer av konfidentiella uppgifter från partner eller leverantörer som gör affärer med ditt företag.

Bästa metoder för förebyggande av dataförluster (DLP)

Det finns många bästa metoder för DLP, men här är några av de viktigaste:

 1. Kontrollera åtkomsten till känslig information genom att införa identitets- och åtkomsthantering. På så sätt kan du se till att endast auktoriserade användare får tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete effektivt.
 2. Ta hänsyn till e-postsäkerhet
 3. Se till att alla anställda får utbildning om hur viktigt det är att skydda företagsdata och att känna igen skadlig verksamhet som rör dessa data.
 4. Använd teknik som kryptering och hash-algoritmer när du lagrar känsliga data på någon typ av lagringsenhet (t.ex. hårddiskar eller flash-enheter). Överväg också att använda programvara som brandväggar, system för upptäckt av intrång (IDS), antivirusprogram, filter mot skräppost etc., som kan hjälpa till att skydda ditt nätverk från yttre hot, t.ex. virus eller maskar, som kan orsaka skada om de släpps in i nätverkets försvar.
 5. Säkerhetskopiera dina data regelbundet så att du inte förlorar allt om en enhet försvinner eller stjäls.
 6. Att ha en tydlig sekretesspolicy för både kunder och anställda, så att alla vet vilken information som samlas in och hur den kommer att användas.
 7. Skapa starka lösenord som är unika för varje användare. 

Programvara och verktyg för förebyggande av dataförluster (DLP)

Brandvägg 

En brandvägg är ett nätverkssäkerhetssystem som blockerar obehörig åtkomst till eller från ett privat nätverk. Den fungerar genom att inspektera innehållet i varje paket som passerar genom brandväggen och avgöra om paketets innehåll stämmer överens med brandväggens säkerhetspolicy.

Antivirus 

Ett antivirusprogram är en programvara som hjälper till att förhindra identitetsstöld, skadlig programvara och andra datorhot. Det skannar din dator efter virus, maskar och trojaner. Om ett virus hittas tar antivirusprogrammet bort det. Detta hjälper till att förhindra dataförluster eftersom du kan återställa dina filer utan att förlora någon information.

Protokoll för autentisering av e-post

Protokoll för autentisering av e-post är en uppsättning instruktioner avsedda för servern som används för att identifiera avsändaren av ett e-postmeddelande och kontrollera att meddelandet inte har manipulerats. Vanliga exempel är följande DMARC, SPF och DKIM, som i stor utsträckning används av branschexperter för att förbättra förebyggande av dataförluster i e-post.

Verktyg för datakryptering 

Verktyg för datakryptering används för att skydda sekretessen för data genom att omvandla dem till en form som är oläsbar utan användning av en nyckel eller ett lösenord. Denna process kallas kryptering. Uppgifter i krypterad form kan inte urskiljas om de avlyssnas av en obehörig part. Detta gör det omöjligt för dem att få ut värdefull information ur dina dokument, vilket bidrar till att förhindra dataförluster.

Programvara för säkerhetskopiering av data

Programvara för säkerhetskopiering och återställning av data gör det möjligt att säkerhetskopiera data till lokala, externa eller molnbaserade lagringsplatser och återställa dessa data efter en oavsiktlig radering, hårdvarufel, en attack med utpressningstrojaner eller någon annan störning. Moderna dataskyddsprogram innehåller vanligtvis en lösning för säkerhetskopiering av virtuella maskiner, liksom lösningar för säkerhetskopiering av fysiska maskiner, fildelningar, Microsoft 365-appar med mera. Det finns också inbyggda säkerhetsfunktioner som datakryptering, åtkomstkontroll och stöd för oföränderlighet för att förhindra alla dataförändringar, kryptering av utpressningstrojaner eller obehörig åtkomst.

Åtkomstkontroll 

Tillgångskontroll och -hantering är processen för att se till att endast de som har fått tillgång till viss information kan se den. När detta görs på rätt sätt bidrar det till att skydda dina uppgifter från förlust och stöld.

Genom att implementera en åtkomstkontrollpolicy kan du fastställa regler för vem som har tillgång till vilka filer på datorn eller nätverkssystemet. Till exempel:

- Du kanske ger alla anställda på företaget tillgång till en fil, men endast chefer har tillgång till en annan fil.

- Du kanske ger alla anställda på företaget tillgång till en fil, men bara vissa anställda har tillgång till en annan.

- Du kan tillåta att alla anställda på företaget utom de som arbetar på bokföringsavdelningen har tillgång till en fil.

Slutsats

Förebyggande av dataförluster (DLP) är viktigt i en tid då data till största delen lagras, utbyts och återvinns digitalt. Ett litet kryphål i systemet kan få långtgående konsekvenser. Börja skydda dina data idag genom att implementera en effektiv strategi för att förhindra dataförluster i din organisation!

Om du skickar okrypterade data via e-post kan du vilja skydda dig mot dataförluster. Det är här som förebyggande av dataförluster i e-post med DMARC kommer till nytta. Förebyggande av dataförluster i e-post (DLP) med DMARC introducerar ett nytt skyddslager för din e-postkampanj.

DMARC är till nytta när det gäller att upprätthålla protokoll och standarder för en stark implementering av förebyggande av dataförluster i e-post. På så sätt förhindrar man att organisationens känsliga information hamnar i fel händer.

Vad är förlust av e-postdata? 

När du talar om förlust av e-postdata talar du om att hackaren har tillgång till din e-post. Det kan ske genom en återställning av lösenordet eller genom en phishing-attack. Hur som helst är din e-post i fara.

Förlust av e-postdata är ett vanligt problem för företag och privatpersoner. När e-postdata går förlorade kan det vara svårt att återställa dem.

Det kan ha många orsaker. Den vanligaste orsaken är mänskliga fel - någon som råkar klicka på fel knapp eller skriva in fel URL. Andra orsaker är virus, skadlig kod och skändliga avlyssningar som förstör en organisations e-postflöde.

Hur kan förlust av e-postdata uppstå? 

Förlust av e-postdata kan uppstå på grund av följande omständigheter: 

 • Ditt e-postkonto har äventyrats 
 • Din e-postdomän är förfalskad
 • Till följd av man-in-the-middle-attacker
 • Som ett resultat av DNS-spoofing-attacker 
 • Som ett resultat av att e-postmeddelanden avlyssnas under transitering
 • Oavsiktligt raderad eller läckt information
 • E-postmeddelanden markeras som skräppost på mottagarens sida.

Hjälper DMARC till att minska dataförluster i e-post?

DMARC kan visa sig vara användbart mot förlust av e-postdata genom att e-postsystem kan identifiera och hantera meddelanden som kanske inte är legitima.

Förhindrande av dataförluster i e-post med DMARC skyddar organisationens e-postdomän och annan personligt identifierbar information (PII ) som utbyts via e-post från att avslöjas för oavsiktliga mottagare.

För att uppnå efterlevnad för dina e-postmeddelanden måste du använda vissa protokoll och strategier för autentisering av e-postmeddelanden, t.ex:

 • SPF och DKIM-protokollen för att identifiera meddelanden som meddelanden från någon som har rätt att skicka dem.
 • E-postmeddelanden skickas till rätt mottagare
 • Ingen dataläckage eller avlyssning av kommunikation sker under e-posttransaktioner online.

Detta ger i sin tur också ett starkt skydd mot spofing, phishing och ransomware-attacker via e-post. 

DLP (Data Loss Prevention) är en process som går bortom varningar och rapporter för att skydda dina känsligaste data genom att tillämpa regler för efterlevnad. Nedan beskriver vi hur DMARC passar in i denna mycket proaktiva DLP-lösning med dess många fördelar för e-postsäkerheten.

1. DMARC skickar rapporter om synlighet för domäner

DMARC är ett register över domänägarskap som fungerar som en enda sanningskälla för alla domäner som skickar e-postmeddelanden. DMARC gör det möjligt för dina mottagare att skicka sammanställda rapporter som ger en mängd information om dina sändningskällor och autentiseringsstatus som hjälper till att identifiera skräppost, nätfiske och annan skadlig verksamhet som kan leda till förlust av e-postdata.

Dessa rapporter innehåller information som avsändarens SMTP-adress, mottagarens SMTP-adress och ämnesraden samt mer avancerade uppgifter som auktoriserade och obehöriga IP-adresser som används för att skicka e-post från dina domäner, andelen meddelanden som autentiseras korrekt och de fall där protokoll (DMARC, SPF, DKIM) har brutits.

Med hjälp av denna synlighet kan du ta ett välgrundat grepp för att förbättra din e-postkanal, vilket kan bidra till att förhindra dataförluster.

2. Stoppar leveransen av ogiltiga och skräpiga utgående meddelanden.

Förlust av e-postdata kan leda till att värdefulla företagsdata hamnar i fel händer... Det påverkar också ditt rykte som företag eftersom människor inte kommer att lita på dig om de vet att du har förlorat deras konfidentiella information.

DMARC hjälper till att stoppa leverans av överflödiga/ oönskade meddelanden från spammiga källor som förfalskar ditt domännamn.

DKIM (Domain Keys Identified Mail) använder till exempel kryptografi med offentliga nycklar för att signera meddelanden från en domän och verifiera deras äkthet. Detta innebär att inga data går förlorade på vägen till den mottagande servern. 

Detta förhindrar också att man-in-the-middle-attackerare försöker avlyssna meddelanden innan de når den avsedda mottagaren.

3. Stoppar inkommande meddelanden från falska e-postadresser

E-postförfalskning uppstår när en angripare skickar ett meddelande som ser ut att komma från din legitima domän. Dessa bedrägliga meddelanden innehåller vanligtvis phishing-länkar och bilagor med utpressningstrojaner. Detta kan leda till att företagets anställda eller kunder luras att öppna bilagan eller klicka på länken, installera skadlig kod på deras datorsystem och äventyra deras säkerhet.

DMARC använder SPF för att förhindra inkommande och utgående skräppostmeddelanden från förfalskade e-postadresser. SPF gör detta genom att matcha avsändarens IP-adress med den som anges i domänägarens SPF-DNS-post.

När mottagande servrar upptäcker att en annan IP-adress - den IP-adress som inte stämmer överens med den som finns i domänens SPF-poster - används för att skicka e-postmeddelanden för domänens räkning, vet de att meddelandet inte har skickats från domänens verkliga ägare. Sådana meddelanden misslyckas med SPF-autentiseringen och kan flaggas som skräppost eller bedrägeri.

4. Få omedelbara varningar om förändringar i e-postinfrastrukturen

När det gäller förlust av e-postdata är det enda som är värre än att inte ha ett varningssystem att ha ett som inte är tillräckligt känsligt. Som domänägare måste du kunna veta omedelbart när ändringar har gjorts i din e-postinfrastruktur så att du kan vidta åtgärder för att reagera effektivt på dessa ändringar om de inte har gjorts av dig.

Det är där DMARC kommer in i bilden. Det ger företag ett sätt att övervaka sin e-postinfrastruktur med en hög grad av känslighet eftersom det kontrollerar tecken på missbruk och annan misstänkt aktivitet. Om något ser fel ut skickar den en varning direkt så att du kan agera direkt innan någon annan gör det.

Det innebär att du får en varning om en ny regel läggs till eller ändras. Detta är till hjälp när det gäller att förhindra förlust av e-postdata i stor skala eftersom du omedelbart får veta om det har skett en överträdelse i e-postsystemet.

5. Fastställer vem som skickar skräppost

En av de viktigaste delarna av DMARC är att det minskar risken för att ditt e-postmeddelande missbrukas av angripare som vill utnyttja ditt företags domännamn i onda syften. Detta görs genom att lägga till en post i DNS för varje e-postmeddelande som skickas från din domän, vilket gör att du kan se vem som skickar skräppost och varför.

DMARC: Inte tillräckligt? 

DMARC räcker inte för att förhindra förlust av e-postdata som kan uppstå av andra orsaker än phishing-, utpressnings- eller spoofing-attacker. Det är därför du måste inkludera andra åtgärder för en väl avrundad efterlevnad. Nedan listas några av dem: 

 1. Säkerhetskopiering och återställning - Det här är en självklarhet eftersom det finns med på alla datoranvändares lista över saker de behöver göra med sina datorer. Allt du behöver göra är att säkerhetskopiera alla dina viktiga filer regelbundet så att de inte är förlorade för alltid om något går fel.
 2. Laga upp - Det låter som en självklarhet, men det är inte alla som vet hur viktigt det är. Om det är något fel på ditt operativsystem måste du installera patchar på en gång så att inget går fel på din e-postserver eller andra programvarurelaterade problem som leder till att du förlorar alla viktiga filer igen.
 3. Använd tvåstegsverifiering för alla dina konton
 4. Håll ditt lösenord starkt och unikt
 5. Använd ett skräppostfilter som använder teknik för maskininlärning
 6. Använd en välrenommerad e-postleverantör som har erfarenhet av att skydda kunduppgifter.
 7. Se till att e-postleverantörens servrar finns i samma land som ditt företags servrar, så att de kan övervakas och regleras av lokala myndigheter vid behov.
 8. Lagra inte känslig information på dina personliga enheter eller i molnet, utan använd dedikerade servrar enbart för detta ändamål.

Vi är här för att hjälpa till att förhindra förlust av e-postdata med DMARC

E-post är ett kraftfullt kommunikationsverktyg för företag, men det kan också användas som ett destruktivt vapen om det hamnar i fel händer.

Lyckligtvis kan du genom att övervaka dina autentiseringsresultat se till att e-postmeddelanden aldrig skickas eller tas emot av obehöriga personer.

Och det är precis vad vår analysator för DMARC-rapporter gör!

Det här verktyget för DMARC-analys spelar en central roll för att förhindra förlust av e-postdata och hjälper dig att övervaka din efterlevnadsnivå under månaderna, få e-postvarningar om kriminaltekniska incidenter, kryptera dina kriminaltekniska data för att förhindra dataläckage och övergå till verkställda policyer för dina autentiseringsprotokoll för att stoppa attacker i realtid.