Inlägg

Europeiska kommissionen utfärdade nyligen en rekommendation om att företag ska införa DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) för att säkra e-postkommunikationen. DMARC är ett protokoll för autentisering av e-postmeddelanden som hjälper organisationer att skydda sina domäner från obehörig användning, t.ex. phishing och spofing av e-postmeddelanden.

EG:s rekommendation är ett svar på det ökande antalet cyberattacker som riktar sig mot e-postkommunikation. E-post är ofta den primära kommunikationsmetoden för företag, och det är också en vanlig angreppsvektor för cyberbrottslingar. Genom att införa DMARC kan företagen förbättra sina e-postsäkerhet och skydda sitt varumärkes rykte.

Läs hela rapporten.

Hur kan DMARC förbättra säkerheten för e-postkommunikation?

DMARC fungerar så att domänägare kan offentliggöra en policy i sina DNS-poster som anger vilka mekanismer, t.ex. SPF (Sender Policy Framework) och DKIM (DomainKeys Identified Mail), som ska användas för att autentisera deras e-postmeddelanden. När en mottagande e-postserver tar emot ett e-postmeddelande kan den kontrollera DMARC-policyn och avgöra om meddelandet är legitimt. Om meddelandet inte klarar DMARC-kontrollen kan det avvisas eller markeras som misstänkt.

EG:s rekommendation är viktig eftersom den understryker att företagen måste ta e-postsäkerheten på allvar. DMARC är en beprövad och effektiv metod för att skydda mot e-postbaserade cyberattacker. Genom att införa DMARC kan företagen minska risken för att deras domäner används i phishing- och e-postspoofing-attacker.

Ytterligare standarder för e-postsäkerhet som rekommenderas av EG

Förutom att rekommendera användningen av DMARC för säkerheten i e-postkommunikation har Europeiska kommissionen (EC) också utfärdat flera andra rekommendationer för att förbättra e-postsäkerheten. Några av de viktigaste rekommendationerna är följande:

1. Ramverk för avsändarpolicy (SPF)

SPF är ett protokoll för autentisering av e-post som gör det möjligt för domänägare att ange vilka e-postservrar som har rätt att skicka e-post för deras räkning. När en mottagande e-postserver tar emot ett e-postmeddelande kan den kontrollera SPF-posten i domänens DNS (Domain Name System) för att verifiera att meddelandet är legitimt.

2. Domännycklar identifierad post (DKIM)

DKIM är ett annat protokoll för autentisering av e-post som gör det möjligt för domänägare att digitalt signera sina e-postmeddelanden. Signaturen kan verifieras av den mottagande e-postservern för att säkerställa att meddelandet inte har manipulerats under transporten.

3. STARTTLS

STARTTLS är ett protokoll som gör det möjligt för e-postklienter och servrar att uppgradera en klartextanslutning till en säker, krypterad anslutning. Detta kan bidra till att förhindra avlyssning och manipulering av e-postmeddelanden under transporten.

4. DANE (DNS-baserad autentisering av namngivna enheter)

DANE är ett säkerhetsprotokoll som möjliggör säker distribution av kryptografiska nycklar via DNS. DANE används för att autentisera det certifikat som e-postservern använder för att kryptera e-post. Detta kan bidra till att förhindra Man-in-the-middle-attacker.

Slutsats

På det hela taget är Europeiska kommissionens rekommendation att införa DMARC ett steg i rätt riktning för att förbättra e-postsäkerheten. DMARC kan hjälpa organisationer att skydda sina domäner från obehörig användning, och det är ett kraftfullt verktyg för att skydda mot phishing- och e-postspoofing-attacker. Genom att införa DMARC kan företag förbättra sin e-postsäkerhet och skydda sitt varumärkes rykte.

Sammanfattningsvis rekommenderar Europeiska kommissionen att säkerheten i e-postkommunikationen ska skyddas för att skydda känslig information som utbyts via e-post och för att säkerställa integriteten och integriteten i elektronisk kommunikation. Med det ökande beroendet av elektronisk kommunikation i både personliga och yrkesmässiga sammanhang är det viktigt att ha säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot cyberhot som hackning, phishing och identitetsstöld. 

Användning av protokoll för kryptering och autentisering av e-post, t.ex. SPF, DKIM och DMARC, kan avsevärt öka säkerheten i e-postkommunikationen och bidra till att skydda personlig och konfidentiell information från enskilda personer och organisationer. Europeiska kommissionens rekommendation är ett viktigt steg mot en säker och trygg användning av elektronisk kommunikation i den digitala tidsåldern.

PowerDMARC kan göra din implementering och tillämpning av e-postautentisering enklare med automatiserade lösningar, övervakning och hantering via en enda molnbaserad plattform. Registrera dig idag!