Inlägg

Avlyssning och personifiering har blivit alltför vanligt och vanligt i dagens digitala landskap. Hotaktörer använder MITM-attacker för att få tillgång till och stjäla känsliga uppgifter för cyberbrott. De vanligaste målen är användare av finansiella plattformar, SaaS-företag, e-handelsplattformar och andra webbplatser som kräver inloggning och innehåller finansiella uppgifter.

Den här bloggen kommer att diskutera vad en man-in-the-middle-attack innebär. och hur den kan förhindras.

Vad är en Man in the Middle-attack?

En man-in-the-middle-attack eller MITM-attack är en avlyssningsattack där en cyberaktör hindrar kommunikation och dataöverföring mellan sändarens och mottagarens servrar. De agerar som tredje part mellan kommunikationssträngen, och därför är namnet "man in the middle" förknippat med denna cyberaktivitet. På så sätt uppträder hotaktörer som legitima parter för båda parter. 

Man-in-the-middle-attacker är försök att fånga upp, stjäla eller ändra data, störa kommunikationen och skicka skadliga länkar till endera parten. 

Faserna i en attack av en man i mitten

En vanlig MITM-attack har två faser; avlyssning och dekryptering. Låt oss ta reda på dem i detalj.

Avlyssning

I avlyssningsfasen av en man-in-the-middle-attackförsöker hotbildare få tillgång till ett sårbart system och sabotera kommunikation eller data som utbyts mellan parter med hjälp av skadliga resurser som programvara och verktyg. De agerar som ombud mellan offer (webbplatsägare) och användare (kunder, potentiella kunder osv.) för att stjäla data och autentiseringsuppgifter eller injicera skadlig kod.

Eftersom skadliga aktörer befinner sig i mitten får de känsliga uppgifter från avsändare som de kan ändra eller förstöra innan de skickar dem vidare till den andra sidan. Osäkert wifi är en vanlig inkörsport för avlyssning tillsammans med andra tekniker som diskuteras nedan.

  • IP-spoofing

IP-spoofingskickar hotbildare skadliga IP-paket med hjälp av falska IP-adresser för att maskera. Det används i allmänhet för att försöka utföra DDoS-attacker eller för att maskera en angripares verkliga identitet. IP-spoofing gör nätfiske mer effektivt och svårkontrollerat, eftersom falska e-postmeddelanden ser ut att komma från en äkta källa.

Genom att förvränga IP-adresser kan myndigheterna inte ta reda på vilka de är, så de kan inte spåras. Det förhindrar att offrens enheter får meddelanden om attacker så att de kan slutföra processen smidigt.  

  • Spoofing av DNS

DNS-spoofing är en teknik för cyberbrottslighet där hackare kapar en webbläsares förfrågan om en viss webbplats och omdirigerar användaren till en annan webbplats. I allmänhet är den andra webbplatsen falsk eller imiterar den ursprungliga webbplatsen så att de kan stjäla känsliga användaruppgifter.

DNS-spoofing görs genom att ändra DNS-servarnas IP-adresser för att initiera nätfiskeattacker eller injicera skadlig kod.

  • ARP-spoofing

ARP-spoofingskickar hotbildare falska ARP-meddelanden (Address Resolution Protocol) för att lura andra enheter att tro att de är anslutna och kommunicerar med någon annan. På så sätt kan hackare stjäla och avlyssna data för att använda dem på ett illasinnat sätt.

För att försöka förfalskas ARP väntar hackare antingen på att få tillgång till ARP-förfrågningar eller distribuerar ett obehörigt meddelande som kallas "gratuitous ARP". Medan den förstnämnda metoden är mindre destruktiv och har en mindre räckvidd, är den sistnämnda mer effektiv och komplicerad. 

  • Kapning av e-post

MITM-attacker via e-post är i allmänhet riktade mot banker och andra finansinstitut för att stjäla kunduppgifter för att övervaka alla transaktioner. Hackare skickar också falska e-postmeddelanden som ser ut att komma från en legitim källa och där mottagarna ombeds att dela med sig av känsliga uppgifter. Det är därför viktigt att använda autentiseringsprotokoll för e-post som SPF och DMARC för att förhindra attacker mot e-postkapning..

SPF säkerställer att endast auktoriserade IP-adresser kan skicka e-post med din domän, medan DMARC anger hur e-postmeddelanden som inte klarar SPF- och DKIM-kontroller (ett annat protokoll för autentisering av e-post) ska behandlas.

Dekryptering

Dekrypteringsfasen är nästa sak att känna till när man förstår vad en MITM-attack är.

Efter kryptering dekrypterar hackare de oetiskt erhållna uppgifterna i en lyckad MITM-attack. för att antingen sälja dem på den svarta marknaden eller använda dem för att försöka utföra skadlig verksamhet. De stulna uppgifterna används för online-transaktioner, förfalskningar, maskeringar osv. Följande är två vanliga dekrypteringsmetoder.

  • HTTPS-spoofing

Vid HTTS-spoofing lurar hackare din webbläsare att betrakta en olaglig webbplats som legitim. De ändrar i princip HTTPS-baserade adressförfrågningar för att omdirigera dem till HTTPS-ekvivalenta slutpunkter.

  • SSL-kapning

SSL är en förkortning för Secure Socket Layer, en internetbaserad teknik för att säkra och skydda känsliga data som utbyts mellan två IP-adresser. Om du besöker en osäker webbplats vars URL börjar med HTTP, kommer en SSL-säker webbläsare automatiskt att omdirigera dig till den säkra versionen med en HTTPS-URL. 

IN SSL-kapning, MITM-attackmanipulerar offrens datorer och servrar för att avlyssna den ändrade rutten och stjäla känsliga data.

Tecken på en Man-in-the-Middle-attack

Hackare blir allt mer sofistikerade när de använder lätt tillgängliga verktyg som köps på den svarta marknaden. Detta gör kryptering och dekryptering snabbare och enklare för dem. Det är dock inte så svårt att skydda sig mot man-in-the-middle-attacker. om du utbildar dig själv och dina teammedlemmar i att läsa deras tecken. Låt oss se vilka dessa är.

Frekventa bortkopplingar

Hackare kopplar bort användarna med våld för att ta emot deras användarnamn och lösenord när de kopplar upp sig igen. Se det som en röd flagga om du loggas ut eller om du upprepade gånger kopplas bort från en viss webbplats. 

Konstiga eller felstavade webbadresser i adressfältet

Bekräfta webbadresser om de ser konstiga ut eller har en stavningsändring. Ibland försöker hackare kapa DNS genom att skapa falska webbplatser med små ändringar i stavningen, till exempel genom att ersätta O (den 15:e bokstaven i det engelska alfabetet) med 0 (noll). Du kanske inte märker att du besöker www.amaz0n.com i stället för www.amazon.com. 

Osäkrad URL

Besök inte webbplatser vars webbadresser börjar med HTTP i stället för HTTPS, särskilt inte om du måste göra mer än att bara läsa information. Dessa är inte säkra och krypterade, vilket innebär att cyberkriminella kan avlyssna data som utbyts mellan två parter. 

Hur stoppar man MITM-attacker?

Funderar du på hur du ska stoppa man-in-the-middle-attacker?? Var bara försiktig och använd de metoder för god internethygien som delas nedan.

Undvik osäkra och offentliga Wi-Fi-nätverk

Offentliga wi-fi-nätverk är inte säkrade. Undvik därför att ansluta dig till dem när du reser eller gör transaktioner online. Du kan använda din trådlösa operatörs krypterade anslutning eller routrar med WPA2-säkerhet.

Använd en VPN

Genom attlägga till ett VPN eller virtuellt privat nätverk krypteras trafiken mellan slutpunkter och VPN-servern. Detta gör det svårt för hotbildare att lyckas med en MITM-attack..

Logga alltid ut från viktiga webbplatser

Spara inte lösenord i webbläsaren och logga alltid ut från känsliga webbplatser när du har avslutat din aktivitet. Detta gäller särskilt för finansiella webbplatser som banker och betalningstjänster. 

Ange unika och starka lösenord

Använd unika lösenord för alla viktiga plattformar och byt ut dem var 3-4:e månad. Ett starkt lösenord bör innehålla minst 12 tecken med stora bokstäver, små bokstäver, siffror och specialsymboler. 

Se till att de inte är för uppenbara att gissa - till exempel ditt husdjurs namn eller födelseort.

Använd autentisering med flera faktorer

Flerfaktorsautentisering är en säkerhetsmetod som kräver mer än ett sätt (förutom lösenordet) för att få tillgång till ett konto eller en enhet. Dessa sekundära metoder är fingeravtrycksverifiering, ansiktsdetektering, OTP osv. 

Stoppa MITM-attacker mot e-post med MTA-STS

Slutligen är den mest effektiva metoden för att skydda din e-postkommunikation mot MITM-attacker Mail Transfer Agent- Strict Transport Security (MTA-STS). Med denna teknik för autentisering av e-postmeddelanden kan du skydda din e-post i transit genom att göra transportlagerkryptering obligatorisk i SMTP.

Att veta vad en MITM-attack är är viktigt, särskilt för teknikdrivna företag. De är ganska vanliga i dagens digitala landskap, och hackare blir alltmer sofistikerade när det gäller att få sina ansträngningar att leda till resultat utan att lämna några spår efter sig. Detta gör det viktigt för domänägare att vidta adekvata åtgärder och genomdriva kryptering under överföringen för att förhindra att angripare avlyssnar deras e-postkommunikation.