Inlägg

Vad är ett skräppostmeddelande som skickas från din e-postadress?

Om din e-postadress förfalskas av en angripare för att skicka falska e-postmeddelanden i stora mängder till dina mottagare kan dessa e-postmeddelanden markeras som skräppost på mottagarsidan. Detta kan bero på ett typiskt fall av e-postförfalskning där en angripare skickar ett e-postmeddelande från din egen domän. 

E-postmeddelanden flaggas och markeras ofta som skräppost när den mottagande servern inte kan bekräfta avsändarens auktoritet. När en angripare förfalskar din e-postadress förblir Return-path-adressen oöverträffad, vilket även DKIM-signaturen gör. Detta leder till att autentiseringen misslyckas, vilket gör att din e-post markeras som skräppost.

Varför hamnar mina e-postmeddelanden i mottagarnas skräppostmappar: olika testscenarier

1. Du använder felaktigt konfigurerade e-postautentiseringsposter.

Om dina DNS-poster för SPF, DKIM eller DMARC är felaktigt konfigurerade kan även legitima e-postmeddelanden misslyckas med autentiseringen och markeras som skräppost. Radbrytningar, oönskade mellanslag eller till och med ett saknat semikolon kan leda till syntaxfel som kan ogiltigförklara din DNS-post. 

Var försiktig under genomförandet och försök att använda online-verktyg för att hjälpa dig i processen i stället för att förlita dig på gissningar.

2. Din DKIM-selektor är för lång

Det rekommenderas att använda 2048 bitars DKIM-nycklar för ökad säkerhet, men det är inte alla tredje parter som stöder det. Detta kan leda till skräppost. Du kan använda 1024 bitars nycklar i stället, eller kontrollera med din tjänsteleverantör innan du implementerar protokollet.

3. Du har inte inkluderat tredje part i din SPF-post.

Om du är ett onlineföretag som använder flera tredjepartsleverantörer för dina e-posttransaktioner måste du bekräfta deras auktoritet över dina domäner genom att inkludera dem i domänens SPF-post. 

Om du till exempel använder Zoho Mail som en tredjepartsleverantör måste du lägga till följande inkluderingsmekanism i din SPF-post: 

include:spf.zoho.eu

I PowerDMARC-verktyget för generering av SPF-poster kan du lägga till din tredjepartsleverantör i fältet "Auktorisera domäner eller tredjepartstjänster som skickar e-post för den här domänens räkning." när du genererar din post. Om du vill lägga till flera leverantörer kan du helt enkelt separera varje domän med ett enkelt mellanslag på följande sätt:

 

Om din SPF-post överskrider gränsen för sökning efter att alla leverantörer har inkluderats, kan du jämna ut den med vår automatiska SPF-utjämning verktyg.

4. Du använder robotar för att skicka massmejl till kunder i affärs- eller marknadsföringssyfte.

Detta är inte ett fall där skräppost skickas från din egen domän.. Om du sysslar med kommersiell e-postmarknadsföring kan du konfigurera botnät för att skicka e-postmeddelanden i bulk till potentiella kunder. Detta är ett billigt sätt att få exponering, men oftast hamnar dessa e-postmeddelanden i skräppostlådan.

Hur kan skräppost som skickas från din egen domän påverka din domäns hälsa?

Om dina e-postmeddelanden ständigt markeras som skräppost är det ett problem. Alltför många skräppostmeddelanden från en domän kan drastiskt påverka domänens rykte och trovärdighet. E-postmottagare kan blockera eller svartlista din domän för att stoppa inkommande e-post från dig, eftersom de misstänker att du har onda avsikter. Detta kan med tiden leda till att även legitima e-postmeddelanden avvisas.

För att åtgärda detta problem:

  • Kontrollera att alla dina DNS-poster är giltiga. Kontrollera dina poster med hjälp av följande SPF-postuppslag verktyget.
  • Uppdatera dina register om du lägger till tredje parter. 
  • Förbättra dina kunskaper om autentiseringsprotokoll för e-post 
  • Övergå till en policy för DMARC-avvisning för att stoppa spoofing
  • Aktivera rapportering för DMARC med en analysator för DMARC-rapporter. Detta hjälper dig att spåra dina autentiseringsresultat och upptäcka problem i din e-postkonfiguration.

En felfri DMARC-inställning kan hjälpa dig att minska skräppost. Få din kostnadsfria provperiod idag!