Antagande av DMARC i Förenade Arabemiraten: Rapport 2023

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) är ett autentiseringsprotokoll för e-post som är utformat för att ge ägare av e-postdomäner möjlighet att skydda sin domän från obehörig användning, eller "spoofing". E-postautentisering är viktigt eftersom det hjälper till att förhindra skräppost och nätfiskeattacker som kan skada både privatpersoner och företag. Dessa attacker kan använda en falsk e-postadress som ser ut att komma från en legitim källa för att lura mottagarna att lämna ut känslig information eller ladda ner ransomware.

Införande av DMARC

Bedöma hotbilden

Liksom alla andra länder är Förenade Arabemiraten sårbara för phishing- och spoofing-attacker via e-post. Dessa typer av attacker är inte specifika för någon särskild region eller något särskilt land utan är snarare ett globalt cybersäkerhetshot som påverkar individer och organisationer över hela världen.

Bedöma hotbilden

I Förenade Arabemiraten finns många stora företag och finansinstitut som är attraktiva mål för cyberbrottslingar. Dessutom är landets befolkning mycket uppkopplad och beroende av teknik, vilket gör dem mer mottagliga för phishing- och spoofing-attacker. För att bekämpa dessa hot har Förenade Arabemiraten genomfört olika åtgärder för att förbättra cybersäkerheten, som arbetar för att skydda landets kritiska infrastruktur och ge stöd till individer och organisationer. Det är dock fortfarande viktigt att individer och organisationer vidtar proaktiva åtgärder för att skydda sig mot dessa typer av attacker, till exempel genom att öka användningsgraden av DMARC och e-postautentisering i landet.

Rapport om antagande av DMARC i Förenade Arabemiraten

I vår UAE DMARC Adoption Report for 2023 kommer vi att ta upp följande viktiga frågor:

  • Hur ser den nuvarande situationen ut när det gäller att införa och tillämpa DMARC i organisationer i Förenade Arabemiraten?

  • Hur kan vi förbättra infrastrukturen för cybersäkerhet och e-postautentisering i Förenade Arabemiraten för att minska personifieringsattacker?

För att få en bättre inblick i det nuvarande scenariot analyserade vi 961 domäner som tillhör toppföretag och organisationer i Förenade Arabemiraten, från följande sektorer:

 

Användning av DMARC i Förenade Arabemiraten 2023
  • Bankverksamhet

  • Regeringen

  • Hälso

  • Energi

  • Telekommunikationer

  • Utbildning

  • Transport

  • Media och underhållning

dmarc rekord generator ikon powerdmarcLåt oss gå samman för att öka andelen DMARC-användare och stärka infrastrukturen för e-postsäkerhet i företag i Förenade Arabemiraten.