DMARC-rapporter

DMARC (Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance) är en standard för e-postautentisering som ger domänägare ett sätt att generera rapporter om e-postmeddelanden som skickas från en domän till en annan. DMARC tillhandahåller rapporteringskapacitet, i form av DMARC-rapporter, som gör det möjligt att ta emot e-postservrar som tillhandahåller tillbaka data till den sändande domänen om inkommande e-postmeddelanden, till exempel volymen av både legitima och bedrägliga meddelanden. Detta hjälper domänägare att svara på problem med e-postavgivning och domänförfalskningsincidenter i snabbare takt.

DMARC-rapporter är av två primära typer:

I den här bloggen skulle vi dela upp var och en av dessa DMARC-rapporter och förklara vilken typ av information de ger oss.

Hur hjälper DMARC-aggregerade rapporter dig?

RUA-rapporter (DMARC Aggregate) hjälper dig att hålla reda på leveransstatusen för alla e-postmeddelanden som tas emot från din domän. De skickas i XML-format dagligen och erbjuder flera informationspunkter om status för e-postmeddelanden som skickas från din domän. DMARC-aggregerade rapporter skickas till din angivna e-postadress, vilket ger en användbar allmän analys av e-postmeddelanden som skickas från din domän. De är praktiska när du vill se hur bra dina e-postmeddelanden fungerar när det gäller leveransbarhet och vilka IP-adresser(er) som misslyckas med DMARC-autentisering. Från dessa rapporter kan du enkelt visa:

  • Alla sändande källor, skicka e-post från din domän
  • IP-adresserna bakom dessa sändande källor
  • Geolokaliseringarna av dessa källor
  • Den rapporterande organisationens namn, kontaktinformation och e-postadress
  • DMARC-principen som konfigurerats för din domän
  • Verifieringsresultaten för SPF och DKIM

DMARC-aggregerade rapporter hjälper dig att spåra principen och undvika inkorgsavbrott som kan påverka dina prenumeranter negativt och dra all din e-postaktivitet tillsammans med en ögonblicksbild av e-postmeddelanden som inte fungerar som autentisering på mottagarens sida. Det hjälper dig att spåra DMARC-pauser och förstå var du behöver förbättra. Aggregerade rapportdata kan användas för att ta reda på vem som har förfalskat din domän. Du kommer att kunna se vilken sändande källa som förfalskar och IP-adressen bakom den försöker personifiera din domän om och om igen och du kan vidta åtgärder mot dessa entiteter.

Hur hjälper DMARC Forensic Reports dig?

En kriminalteknisk DMARC-rapport om alla incidenter är en djupgående titt på detaljerna som ledde fram till en phishing- eller förfalskningsattack, inklusive alla e-postutbyten och rubriker. DMARC använder termen "pass" för att beskriva ett e-postmeddelande som har tagits emot som vanligt. Om ditt företag skickar e-postmeddelanden och de inte anses "passerar" enligt DMARC-principen kommer din server att generera en kriminalteknisk rapport. Analys av en DMARC-felrapport kan ge kriminaltekniska insikter om meddelandets leveransbarhet och hur det uppfattas i en e-postservers skräppost-/skräpmapp.

Även om i jämförelse med DMARC Aggregate Reports, kriminaltekniska rapporter inte är lika allmänt implementerade av brevlådeleverantörer, kan de dock visa sig vara ett användbart sätt att få detaljerad information om hur och varför e-postmeddelanden misslyckas DMARC. De kan också hjälpa till med felsökning av olika avsändares e-postleveransproblem som ger domänägare den mest detaljerade analysen och beskriver exakt hur många e-postmeddelanden som stoppades innan de nådde inkorgen och varför.

Hur skiljer sig PowerDMARC:s RUA- och RUF-rapporteringsmekanismer åt?

PowerDMARC gör DMARC-rapportering enklare för dig. Aggregerade rapporter genereras i XML-format som kan vara ganska svåra att läsa. Vi förenklar dem åt dig genom att konvertera dem till diagram och tabeller för att underlätta förståelsen. Dessutom finns DMARC-rapporter på PowerDMARC-plattformen i 7 olika visningsformat som hjälper dig att sortera rapporter genom att skicka källor, organisationer, värdnamn, geolokaliseringar och mycket mer!

Som förklarats ovan kan DMARC-kriminaltekniska rapporter vara extremt detaljerade och kan innehålla e-postinnehåll. Det är därför vi hjälper dig att kryptera dem med en privat nyckel som bara du har tillgång till.

Registrera dig med PowerDMARC idag för att konfigurera din DMARC-analysator och dra nytta av de olika fördelarna med DMARC-rapporter, från och med idag! Förstå dina DMARC-rapporter enkelt.