Vad är en SPF-undersökning?

SPF-undersökningen är en process där en SPF-post diagnostiseras och valideras för att kontrollera om den är effektiv och korrekt. Undersökningen omfattar att undersöka det begärda domännamnet, visa SPF-posten (om den hittas) och sedan köra ett antal SPF-valideringstester mot posten. 

Processen genomförs för att belysa fel som upptäcks i dokumentationen, eftersom den påverkar DMARC-överensstämmelse och e-postleveranserna, samtidigt som phishers och bedragare hålls borta.

SPF-undersökning: Se hur din SPF-post används

SPF-undersökning är en diagnos som ger en grafisk representation av SPF-poster för en viss domän. Du kan utföra följande aktiviteter om du använder en gratis SPF-undersökning för din officiella domän.

  • Kontrollera om din SPF-post har publicerats korrekt.
  • Kontrollera och uppdatera listan över auktoriserade IP-adresser som får skicka e-post via din domän.
  • Utvärdera den trafik som kommer från din domäns SPF-poster.
  • Undvik misstag i formateringen av SPF-posterna, eftersom de kan skapa problem när e-postmeddelanden levereras till avsedda mottagare.
  • Ta reda på avvikelser i din förpublicerade SPF-post.
  • Med SPF-undersökningen kan du kontrollera om dina avsändare skickar SPF-autentiserade meddelanden korrekt eller om du fortfarande behöver utbilda dem.

Vilka konfigurationer kan du göra under en SPF-undersökning?

När du når sidan "Record Analysis" kan du se information om SPF-poster med följande uppgifter DMARC information. Det är här du ser alla aktiva SPF-posteringar. Du kan se vilka poster som för närvarande används och vilka som inte används. Du bör filtrera dem för att undvika att det blir rörigt, eftersom oanvända och onödiga SPF-sökningar ger en större yta för angrepp. Verktyg för SPF-översikt hjälper dig också att hålla dina SPF-poster överskådliga och hålla dig under gränsen på 10 DNS-uppslag.

Den här funktionen ger dig trovärdig feedback om domäner för vilka du har fått DMARC-rapporter under de senaste sju dagarna. I vissa situationer räcker dock inte en period på sju dagar för att rekommendera om ett IP-område bör tas bort. I det här fallet måste du kontrollera det senare när du utför en ny SPF-undersökning. Detta inträffar troligen på grund av bristande trafik.

Vanliga SPF-fel som lyfts fram under en kostnadsfri undersökning SPF

SPF-användare utför regelbundna SPF-undersökningar för att se till att deras register är felfria och helt uppfyller kraven. Om din post inte är validerad kommer den troligen att misslyckas med att spridas eller ha konfigurationsproblem. Låt oss se vilka dessa vanliga fel är och hur du kan felsöka dem. 

Flera SPF-poster

SPF-undersökningen visar ett misslyckat valideringsresultat om det finns mer än en SPF-post för varje domän. I det här fallet avvisar mottagarens brevlåda båda, vilket har en direkt inverkan på leveransfrekvensen för e-postmeddelanden.

Du bör ta bort SPF-poster som inte längre används. Det kan finnas tjänster som du inte längre använder men som fortfarande har en SPF-post i din DNS-zon. Sådana poster kan tas bort under en kostnadsfri SPF-undersökning.

Om du inte kan ta bort föråldrade poster kan du slå ihop två eller flera poster till en. När du slår ihop poster ska du se till att posten börjar med "v=spf1" och slutar med parametern "~all".  

För många DNS-sökningar

SPF-poster är begränsade till 10 "include"-uppslag per post. Varje instans av parametrarna "include", "a", "mx", "ptr", "exists" och "redirect" genererar en sökning. Om en domän har en "include" som innehåller andra instanser av samma parametrar räknas de också in i gränsen på 10 sökningar.

Om din post överskrider denna gräns kommer SPF-undersökningen att visa att valideringen misslyckats.

För att lösa detta måste du göra dig av med föråldrade "includes" och "referenser" till domäner. Du kan använda underdomäner i stället. Men om din underdomän är verifierad får e-post endast skickas från den.

Syntaxfel

Du måste se till att SPF-postkontrollen är korrekt utförd. Varje SPF-post måste:

Börja med "v=spf1"

Avsluta med "~all", "-all" eller "?all".

Och har inte flera "all" eller "v=spf1" delar i posten (t.ex. v=spf1 a mx include:_spf.elasticemail.com ~all ~all ~all )

Ytterligare + i inkluderar

I vissa scenarier misslyckas mottagarens server med SPF-postautentisering när "include" föregås av ett "+"-tecken eftersom standardparametern för mekanismen är en pass. 

Tecknet "+" anger också "pass", vilket skapar redundans. Du bör därför ta bort detta tecken från dina SPF-poster.

Tryckfel

Skrivfel är ett vanligt misstag. Så dubbelkolla allt du har skrivit. 

Står du fortfarande inför ett problem?

Om du fortfarande har problem kan du använda vårt kostnadsfria SPF-undersökningsverktyg: Kontroll av SPF-post. Det kommer omedelbart att varna dig om dessa fel så att du kan göra de nödvändiga ändringarna för att få en felfri SPF.

Du kan utnyttja vår SPF-postkontroll för att utföra en SPF-postuppslagning för din domän på följande sätt:

  • Börja med att skriva in ditt domännamn i rutan.
  • Klicka på knappen "Lookup" och du är klar! 

Vår SPF-kontroll är bekväm och enkel att använda för omedelbar sökning av SPF-posterna när du är på språng.