Belangrijke waarschuwing: Google en Yahoo stellen DMARC verplicht vanaf april 2024.

Voorwaarden en Condities

De volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing op alle gebruik van de website en de inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via de website (samen, het "Platform"). Het PowerDMARC platform is eigendom van en wordt beheerd door MENAINFOSEC, Inc en is een van haar vlaggenschip producten . Het Platform wordt aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle bepalingen en voorwaarden hierin opgenomen en alle andere operationele regels, beleid (inclusief, zonder beperking van het privacybeleid) en procedures die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd op dit Platform (collectief, de "Overeenkomst").

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig alvorens het Platform te betreden of te gebruiken. Door toegang tot of gebruik van enig deel van het Platform, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot het Platform of gebruik maken van diensten. Indien deze algemene voorwaarden worden beschouwd als een aanbod van MENAINFOSEC, Inc , wordt aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. Het Platform is alleen beschikbaar voor personen die ten minste 13 jaar oud zijn.

Uw rekening

Indien u een account aanmaakt op het Platform, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de account. U moet niet beschrijven of trefwoorden toewijzen aan uw account op een misleidende of onwettige manier, met inbegrip van op een manier die bedoeld is om te handelen op de naam of reputatie van anderen, en wij kunnen elke beschrijving of trefwoord wijzigen of verwijderen die zij als ongepast of onwettig beschouwt, of op andere wijze die ons aansprakelijk kan maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw account, uw account of enige andere inbreuken op de beveiliging. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enig handelen of nalaten door U, inclusief enige schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten.

Verantwoordelijkheid van de medewerkers

Indien U een account beheert, materiaal post op het Platform, links post op het Platform, of anderszins materiaal beschikbaar maakt (of derden toestaat dit te maken) door middel van het Platform (zulk materiaal, "Inhoud"), bent U volledig verantwoordelijk voor de inhoud van, en enige schade die voortvloeit uit, die Inhoud. Dit is het geval ongeacht of de betreffende Inhoud bestaat uit tekst, afbeeldingen, een audiobestand of computersoftware. Door Content beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert U dat:

het downloaden, kopiëren en gebruiken van de Inhoud geen inbreuk zal maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooirecht, handelsmerkrecht of recht op handelsgeheimen van derden;

indien uw werkgever rechten heeft op door u gecreëerde intellectuele eigendom, u ofwel (i) toestemming van uw werkgever heeft gekregen om de Content, met inbegrip van maar niet beperkt tot software, te plaatsen of beschikbaar te stellen, ofwel (ii) van uw werkgever afstand heeft gedaan van alle rechten op of met betrekking tot de Content;

  • u volledig hebt voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud, en al het nodige hebt gedaan om met succes alle vereiste voorwaarden door te geven aan eindgebruikers;
  • de Inhoud geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud bevat of installeert;
  • de Inhoud geen spam is, niet machinaal of willekeurig gegenereerd is, en geen onethische of ongewenste commerciële inhoud bevat die bedoeld is om verkeer naar sites van derden te leiden of de positie van sites van derden in zoekmachines te verbeteren, of om onwettige handelingen te bevorderen (zoals phishing) of ontvangers te misleiden wat betreft de bron van het materiaal (zoals spoofing);
  • de Inhoud niet pornografisch is, geen bedreigingen bevat of aanzet tot geweld jegens personen of entiteiten, en geen inbreuk maakt op de privacy- of publicatierechten van derden;
  • uw account niet wordt geadverteerd via ongewenste elektronische berichten zoals spam-links op nieuwsgroepen, e-maillijsten, andere blogs en websites, en soortgelijke ongevraagde promotiemethoden; uw account niet op een manier wordt genoemd die uw lezers misleidt door te denken dat u een andere persoon of een ander bedrijf bent. Bijvoorbeeld, de URL of naam van uw account is niet de naam van een andere persoon dan uzelf of een ander bedrijf dan uw eigen; en
  • u, in het geval van Inhoud die computercode omvat, nauwkeurig het type, de aard, het gebruik en de effecten van het materiaal hebt gecategoriseerd en/of beschreven, al dan niet op verzoek van ons.

Door het indienen van Inhoud aan ons voor opname op uw account, verleent u ons een wereldwijde, royalty-vrije, en niet-exclusieve licentie om te reproduceren, te wijzigen, aan te passen en de inhoud te publiceren, uitsluitend met het oog op het weergeven, verspreiden en promoten van uw account. Indien u Inhoud verwijdert, zullen wij redelijke inspanningen leveren om deze van het Platform te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de Inhoud niet onmiddellijk beschikbaar kunnen worden gemaakt. Zonder beperking van enige van deze verklaringen of garanties, hebben wij het recht (maar niet de verplichting) om, naar eigen goeddunken (i) inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar onze redelijke mening, een van onze beleidslijnen schendt of op enigerlei wijze schadelijk of verwerpelijk is, of (ii) de toegang tot en het gebruik van het Platform te beëindigen of te ontzeggen aan een persoon of entiteit om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken. Wij zullen geen verplichting hebben om enige eerder betaalde bedragen terug te betalen.

De Klant erkent dat MENAINFOSEC, Inc verzamelt en gebruikt geanonimiseerde geaggregeerde en forensische gegevens met betrekking tot het gebruik van haar klanten van de Diensten voor onderzoek, analyse en case study doeleinden. In dergelijke gevallen zal geen klant persoonlijk identificeerbare informatie (PII) worden onthuld.

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, behoudt MENAINFOSEC, Inc zich het recht voor om de organisatie van elke geabonneerde klant als referentie te gebruiken.

Betaling en vernieuwing

Algemene voorwaarden

Betaalde diensten zijn beschikbaar op het Platform (dergelijke diensten, een "Plan"). Door het selecteren van een Plan gaat u ermee akkoord ons de maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten te betalen die voor die dienst zijn aangegeven. Betalingen zullen op pre-pay basis in rekening worden gebracht op de dag dat u zich aanmeldt voor een Plan en zullen het gebruik van die dienst dekken voor een maandelijkse of jaarlijkse abonnementsperiode zoals aangegeven. De abonnementskosten worden niet gerestitueerd.

Automatische Vernieuwing

Tenzij u ons voor het einde van de toepasselijke abonnementsperiode laat weten dat u een Plan wilt annuleren, wordt uw Plan-abonnement automatisch verlengd en machtigt u ons de dan geldende jaarlijkse of maandelijkse abonnementskosten voor een dergelijk Plan (evenals eventuele belastingen) te innen via een creditcard of ander betalingsmechanisme dat wij voor u hebben geregistreerd. Uw Plan kan te allen tijde worden geannuleerd door contact op te nemen met [email protected].

Restituties

Alle diensten zijn niet terugbetaalbaar tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Dienstplan

Vergoedingen en betaling

Door u aan te melden voor een Plan, gaat u ermee akkoord ons de abonnementskosten te betalen die worden vermeld op onze Prijzenpagina of volgens de geaccepteerde offerte in ruil voor de diensten die op diezelfde pagina worden vermeld. Toepasselijke vergoedingen zullen worden gefactureerd vanaf de dag dat uw Plan is vastgesteld en voordat u van dergelijke diensten gebruik maakt. Wij behouden ons het recht voor om de betalingsvoorwaarden, servicefuncties en vergoedingen te wijzigen na dertig (30) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u. Plannen kunnen te allen tijde door u worden geannuleerd met inachtneming van een schriftelijke kennisgeving van 30 dagen.

Steun

Plan omvat toegang tot e-mail ondersteuning. "E-mail ondersteuning" betekent de mogelijkheid om verzoeken om technische ondersteuning per e-mail op elk gewenst moment (met redelijke inspanningen van ons om te reageren binnen drie werkdagen) met betrekking tot het gebruik van het Platform te maken. Alle e-mail ondersteuning zal worden verstrekt in overeenstemming met onze standaard praktijken, procedures en beleid. Details van de ondersteuningsdiensten kunnen worden bekeken door hier te klikken.

Wijzigingen in deze overeenkomst

MENAINFOSEC Inc, behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Wij doen dit door het plaatsen van en het vestigen van de aandacht op de bijgewerkte voorwaarden op de Site. Uw beslissing om te blijven bezoeken en gebruik te maken van de Site nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, vormt uw formele aanvaarding van de nieuwe Algemene Voorwaarden. Daarom vragen wij u deze Overeenkomst af en toe te controleren en na te kijken op dergelijke wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van deze Overeenkomst of met wijzigingen die wij in deze Overeenkomst aanbrengen, vragen en adviseren wij u het platform niet onmiddellijk te gebruiken of verder te bezoeken.