Belangrijke waarschuwing: Google en Yahoo stellen DMARC verplicht vanaf april 2024.
SOC2

PowerDMARC behaalt SOC 2 certificering

Ons engagement voor veiligheid en naleving voortzetten 

PowerDMARC e-mailverificatie SaaS-platform is SOC 2 Type 1 en Type 2 gecertificeerd. De Service Organization Control (SOC) 2-certificering bevestigt onze voortdurende toewijding aan het beschermen van klantgegevens en het nooit terughoudend zijn als het gaat om gegevensbeveiliging die voldoet aan de industrienormen.

De SOC 2 Type 1 en Type 2 certificeringen verifiëren dat:

1

Wij nemen de privacy van uw gegevens zeer serieus

2

Wij sluiten geen compromissen als wij onze interne veiligheidssystemen regelmatig onderhouden en controleren

3

De verwerkingsintegriteit van ons platform wordt bij elke stap gehandhaafd om uw informatie all-round te beschermen

4

De processen en controles van ons platform werden gedurende 6 maanden nauwlettend in het oog gehouden door een onafhankelijke auditinstantie, om te bevestigen dat de naleving van de voorschriften overal met de grootste oprechtheid werd gehandhaafd.

Wat is de SOC 2-certificering?

SOC 2 is een bekende en algemeen erkende norm voor beveiligingsaudits, ontwikkeld door het American Institute of Certified Public Accounts (AICPA). Bedrijven die geaccrediteerd zijn met de SOC 2-certificering worden grondig beoordeeld op basis van de beveiligingscontroles en -procedures die binnen de organisatie worden toegepast.

De onafhankelijke SOC 2-audit bevestigde dat de controles en processen van PowerDMARC in overeenstemming zijn met de AICPA Trust Service Criteria.

soc 2
SOC 2 Type 2

Wat betekent dit voor ons bedrijf?

PowerDMARC heeft ernaar gestreefd om een zeer gereguleerde omgeving binnen de organisatie te handhaven om ervoor te zorgen dat onze veiligheidscontroles zijn op gelijke voet met de nieuwste trends en praktijken in de industrie. Hoewel dit tijdige updates en inzet vereist van elke werknemer, sluiten wij geen compromissen als het gaat om de gegevens van onze klanten. 

De SOC 2 Type 1 en Type 2 certificeringen zijn een bevestiging van onze rotsvaste basis als het gaat om het handhaven van de vertrouwelijkheid van onze klanten, resellers, en 200+ wereldwijde MSP/MSSP partners.

SOC 2 Type 1 Vs SOC 2 Type 2

SOC 2 Type 1 Vs SOC 2 Type 2

Het belangrijkste verschil tussen SOC 2 Type 1 en SOC 2 Type 2 is dat SOC 2 Type 1 naar een specifiek moment in de tijd kijkt en aanbevelingen doet over wat kan worden gedaan om een beveiligingsprogramma te verbeteren. Er worden geen op feiten gebaseerde rapporten verstrekt over hoe effectief die aanbevelingen op de lange termijn waarschijnlijk zullen zijn. 

SOC 2 Type 2 daarentegen bekijkt de beveiligingsprocedures van een organisatie in de tijd en analyseert deze op hun doeltreffendheid. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan over hoe deze procedures kunnen worden verbeterd om ze mettertijd doeltreffender te maken. Het is een gedetailleerd en rigoureus risicobeoordelingsrapport waarin de activiteiten gedurende zes maanden worden gescand om te bepalen hoe effectief de beveiligingscontroles zijn bij het voorkomen of detecteren van aanvallen.

SOC 2 TYPE 1 CERTIFICERING 1

Wat betekenen de SOC 2 Type 1 en Type 2 certificeringen voor onze klanten?

SOC 2 Type 1 en Type 2 gecertificeerd zijn, betekent dat het PowerDMARC platform veilig is voor het bewaren van gevoelige informatie van onze klanten. Het is een verzekering van het hoogste niveau dat de beveiligingsprotocollen en -processen die door onze interne systemen worden toegepast sterk genoeg zijn om te voorkomen dat gegevens uitlekken en informatie wordt gecompromitteerd. 

Dit is een essentiële stap om een gevoel van wederzijds begrip tot stand te brengen dat ons doel versterkt om het hoogste niveau van naleving te bereiken. Voorts is het een bevestiging dat wij voldoende inspanningen leveren en investeren om onze systemen dynamisch te beveiligen.

Hoe kunt u gebruik maken van ons SOC 2-rapport?

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat het SOC 2-verslag geen openbare informatie is en dat het een vertrouwelijk document is dat moet worden opgevraagd. 

Voor onze gewaardeerde klanten die hetzelfde wensen te doen, kunt u contact opnemen met onze klantendienst door ons te mailen op [email protected] met uw vraag. Een medewerker van de klantenservice zal binnenkort contact met u opnemen met een geheimhoudingsverklaring waarin staat dat de privacy van het rapport door de aanvragende organisatie zal worden gehandhaafd.

soc 2

blauw pictogram beveiligde e-mail powerdmarc

PowerDMARC SOC 2-gecertificeerd SaaS-platform