Overeenkomst inzake gegevensverwerking

Versie 2.1.0

De partijen:

  • De geregistreerde organisatie die zich heeft aangemeld voor de PowerDMARC, hierna te noemen de "Controleur".

En

  •  MENAINFOSEC, Inc. met statutaire zetel en hoofdvestiging in Delaware, Verenigde Staten van Amerika, hierna te noemen de "Verwerker";