Wat is DMARC?

Wat is DMARC? DMARC is een e-mailverificatiesysteem dat de domeinen van uw organisatie beschermt tegen spoofing, phishing en andere cyberaanvallen. Het bouwt voort op de veelgebruikte e-mailverificatietechnieken SPF (Sender Policy Framework) en DKIM (Domain Keys Identified Mail).

Waar staat DMARC voor?

DMARC is een acroniem voor Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance. Zoals de naam al aangeeft, worden e-mails geauthenticeerd om na te gaan of ze aan de verificatienormen voldoen, en wordt hierover ook gerapporteerd.