Wat is DMARC?

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) is een e-mailverificatiesysteem dat de domeinen van uw organisatie beschermt tegen spoofing, phishing en andere cyberaanvallen. Het bouwt voort op de wijdverbreide e-mailverificatietechnieken SPF (Sender Policy Framework) en DKIM (Domain Keys Identified Mail).

Wat is DMARC?