DNS TXT Records Uitleg

TXT is een acroniem voor Tekst. Het is een formaat dat in DNS wordt gebruikt en waarmee de gegevens in een tekstbestand kunnen worden opgeslagen en vervolgens kunnen worden teruggelezen door de computer die ze nodig heeft. TXT-records worden gebruikt om de verschillende soorten in DNS opgeslagen informatie te markeren. Technisch gezien is het geen type record - het is eerder een structuur die records bevat zoals de hostnaam, het poortnummer en het IP-adres van een domein.

Dit artikel legt alles uit wat u moet weten over DNS TXT Records en waarom elke DNS-beheerder er vertrouwd mee moet zijn.

Over DNS TXT Records

DNS TXT-records zijn op tekst gebaseerde records die bestaan in de DNS-zonebestanden. Deze records worden opgeslagen in TXT-formaat, wat staat voor "text". Het is gemakkelijk leesbaar door zowel mensen als machines om informatie over het domein op te halen. TXT-records zijn om een paar redenen belangrijk:

Het slaat informatie op over een bepaalde domeinnaam, zoals het e-mailadres van de webmaster, of zelfs meer specifieke gegevens zoals het IP-adres van de webserver.

Hiermee kunnen extra gegevens worden opgeslagen bij elke domeinnaamvermelding, die door toepassingen zoals webservers of mailservers kunnen worden gebruikt om extra functionaliteit te bieden bij het verwerken van aanvragen voor bronnen op uw domein. Bijvoorbeeld door aan te geven of de zone al dan niet een stub, forward only of slave is.

➜ TXT-records slaan meer informatie op dan alleen nummers. Een dienst voor de preventie van e-mailspam kan bijvoorbeeld TXT-records gebruiken om ervoor te zorgen dat alle e-mails van zijn gebruikers worden verzonden vanaf een lijst met IP-adressen die aan de voorschriften voldoen, met gebruikmaking van hetzelfde SPF-beleid als de rest van hun infrastructuur.

➜ Een dienst voor de verificatie van domeineigendom kan TXT-records gebruiken om te controleren of de DNS A-records voor elk domein dat ze bezitten in een bepaalde volgorde voorkomen en een bepaald aantal CNAME's hebben die ernaar terugwijzen.

*Weet je dat? Het SPF-record was de voorkeursmethode voor het opslaan van kaderbeleidsgegevens. In 2014 werd het SPF-record echter afgeschreven en vervangen door een nieuw recordtype, TXT-records genaamd. De reden hiervoor was dat het eenvoudig te implementeren en te onderhouden was.

TXT Records Voorbeeld

TXT records zijn bedoeld voor korte, eenvoudige tekstwaarden. Ze hebben geen strikte opmaakvereisten, maar er zijn wel enkele richtlijnen die gevolgd moeten worden.

Indien u bijvoorbeeld een TXT-record zou schrijven met een tekstwaarde van meer dan 255 tekens, zou u uw waarde in afzonderlijke delen moeten splitsen en elk deel na de komma in het tekstveld moeten invoegen. Bovendien moet elk deel van de tekst dat langer is dan 255 tekens tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst.

TXT Record formaat voor 255+ karakters:

Naam van de Record Soort record Waarde TTL
ABC TXT "voorbeeldtekst" "voorbeeldtekst" 3600

TXT Record formaat voor minder dan 255 karakters:

Naam van de Record Soort record Waarde TTL
ABC TXT voorbeeldtekst 3600

Gebruik van DNS TXT Records

TXT-records zijn een nuttig kenmerk van DNS. Deze records kunnen op veel verschillende manieren worden toegepast, zoals:

A. Voorkomen van e-mailspam en "spoofing

DKIM Records

A DKIM TXT record is een belangrijke stap in het verifiëren van de legitimiteit van e-mail berichten. Deze records zetten voor elk e-mailbericht een digitale handtekening die aangeeft dat het bericht is ondertekend door een specifieke persoon of organisatie. Deze handtekening wordt aan elk e-mailbericht toegevoegd en stelt ontvangers in staat te controleren of zij een authentiek e-mailbericht van een specifieke afzender hebben ontvangen.

Leer hoe u het protocol kunt configureren met onze DKIM instellen gids.

DMARC Records

De Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) records zijn een belangrijk type DNS TXT records. Zij verifiëren de authenticiteit van e-mailberichten die vanaf een domein worden verzonden en gebruiken een reeks regels die e-mailservers vertellen welke actie zij moeten ondernemen wanneer een e-mailbericht wordt ontvangen.

De DMARC TXT record bevat informatie over de afzender, afzender domein, bericht onderwerp, ontvanger domein (indien van toepassing), en adres validatie beleid. Deze bepalen of een e-mail al dan niet verzonden werd vanuit een vertrouwd domein. Als de regels zeggen dat een e-mail moet worden geweigerd of toegestaan op basis van deze criteria, zal het dienovereenkomstig worden geweigerd of toegestaan.

Hier is een voorbeeld van hoe een DMARC record er zou kunnen uitzien in uw DNS TXT Records veld:

Naam _dmarc.my-example-domain.com
Waarde v=DMARC1; p=quarantine rua=mailto: [email protected]
TTL 1800

DMARC-records zijn meestal in TXT-formaat en bevatten informatie over het beleid van het domein inzake het ontvangen van e-mails van bepaalde domeinen. Het stelt de gebruiker in staat een ontvangersbeleid te definiëren voor e-mails die aankomen met vervalste headers of berichten die onderweg zijn gewijzigd, wat door e-mailclients kan worden gebruikt om te bepalen of aflevering al dan niet moet worden toegestaan.

SPF Records

Een SPF record in DNS is een DNS TXT record dat e-mailservers vertelt of ze berichten van een bepaald IP-adres al dan niet moeten accepteren. Het SPF-veld bevat een lijst van IP-adressen en de bijbehorende SMTP-servers voor elk IP-adres, en het stelt e-mailservers in staat de geldigheid van inkomende e-mailberichten van de domeineigenaar te controleren voordat ze worden afgeleverd bij de beoogde ontvangers.

SPF records helpen e-mail spoofing te voorkomen door aan te tonen dat het IP-adres van de server die het verzoek uitvoert, gemachtigd is om namens een domein e-mail te verzenden. Dit voorkomt dat iemand anders zich voordoet als de eigenaar van het domein en frauduleuze berichten in zijn naam verstuurt.

B. Verificatie van domeineigendom

Het DNS TXT Record is een eenvoudig, maar krachtig instrument voor het verifiëren van domeineigendom.

Een domeinregistrar zal u meestal een verificatiecode verstrekken, een ASCII-string die de tekst van uw record bevat. De code kan worden gebruikt om uw DNS-server te bevragen en te verifiëren dat u de geregistreerde eigenaar van het domein bent.

Als u er echter zeker van wilt zijn dat uw identiteit wordt bevestigd, zijn er andere manieren om dit te doen. U kunt een TXT-record toevoegen aan de hoofddirectory van uw website met een verificatiestring voor de domeinregistrar. Dit is een andere manier voor hen om de eigendom van uw domein te verifiëren.

Hier is een voorbeeld van hoe een verificatie van domeineigendom eruit zou kunnen zien in uw DNS TXT Records veld:

Naam: blanco of @ (hangt af van de provider)
Soort record: TXT
Waarde: example-site-verification=35LhR11sr4Lg10vPT4CRT0921opo5dRbYq7TuWzBRYQh
TTL: 1800

TXT Record Data Regels

In de begindagen van DNS waren TXT-records eenvoudige tekstreeksen die konden worden gebruikt om gegevens aan een domein te koppelen. Naarmate de tijd verstreek en het internet complexer werd, hadden beheerders echter meer dataspecifieke manieren nodig om informatie over hun domeinen op te slaan.

In 1993 definieerde de IETF een nieuw formaat voor het opslaan van attributen en hun overeenkomstige waarden in het "value"-veld van TXT-records. Het formaat was één attribuut en zijn waarde in een paar aanhalingstekens (") gescheiden door een gelijkheidsteken (=).

Het is gebruikelijk voor DNS servers om een beetje creatief te zijn met hoe ze TXT records opslaan. De meeste zullen beperkingen opleggen aan hoe groot ze mogen zijn en hoeveel ze er mogen opslaan, wat betekent dat je als administratie soms geen TXT records zal kunnen gebruiken voor grote hoeveelheden gegevens.

Maar wat gebeurt er als je meer dan één soort informatie in je TXT record nodig hebt?

Helaas weet niemand precies hoeveel variaties er zijn over hoe TXT-records eruit moeten zien of geformatteerd moeten worden - en dat is niet alleen omdat er geen consensus is over wat een standaardindeling is; er zijn ook verschillende standaarden volgens welke verschillende soorten DNS-servers werken en hoe ze gegevens verschillend van elkaar opslaan.

Wanneer bijvoorbeeld TXT-records worden gebruikt om DMARC-beleidslijnen op te slaan, moet de opmaak van de tekstrecord gestandaardiseerd zijn.

TXT Records toevoegen aan een DNS Server

De stappen om een TXT record toe te voegen verschillen per host, maar ze omvatten over het algemeen deze algemene instructies:

  1. Log in op uw domein-hosting account.
  2. Ga naar de DNS-instellingenpagina van uw domein, die iets kan heten als 'Domeinnaambeheer' of 'Naamserverinstellingen'.
  3. Zoek het TXT records formulier voor uw domein op deze pagina.
  4. Maak een entry van TXT records voor het domein en elk van zijn subdomeinen.
  5. Sla uw wijzigingen op en wacht. Verwacht dat de wijzigingen binnen enkele minuten of tot 72 uur van kracht worden.

TXT Record Lookup

Het proces om DNS TXT records te vinden is relatief eenvoudig. Het kan worden gedaan via de opdrachtregel in besturingssystemen, maar het kan ook worden uitgevoerd via een online TXT Record Lookup Tool.

via opdrachtregel

Open een opdrachtregel en voer een van deze commando's uit (afhankelijk van uw OS).

✓ Voor Unix- en Linux-systemen

$ dig TXT your-domain.com

✓ Voor Windows-systemen

c:\ > nslookup -type=TXT your-domain.com

Het antwoord zal als volgt worden weergegeven:

uw-domein.com. 3600 IN TXT "logmein-verification-code=696afg6f-6700-40e4-96r5-561b462c9a26"

via Online

De DNS TXT Record Opzoeken Tool kunt u zoeken naar een DNS TXT record door een domeinnaam of IP adres in te voeren. De tool geeft alle beschikbare records weer die geassocieerd zijn met de opgegeven domeinnaam of het opgegeven IP-adres, inclusief de records die recentelijk zijn aangemaakt. U kunt ook een reverse lookup uitvoeren via de tool.

Hulp nodig bij het maken van TXT Records?

Hebt u ooit TXT-records moeten maken voor e-mailbeveiliging?

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Je probeert ervoor te zorgen dat je e-mail in de inbox terechtkomt, maar je weet niet zeker wat je in die TXT-records moet zetten die moeten helpen voorkomen dat spam de inbox bereikt.

Nou, maak je geen zorgen-PowerDMARC heeft je rug!

Wij kunnen TXT Records creëren voor e-mailbeveiliging die uw bedrijf zullen helpen om compliant te blijven met e-mail compliance tools zoals een DMARC analyzer.

Dit is vooral belangrijk omdat het u beschermt tegen phishing-aanvallen en malware. En als u phishing-aanvallen bestrijdt, helpt elk beetje, dus laat ons helpen.

Nieuwste berichten van Ahona Rudra (zie alle)