Belangrijke waarschuwing: Google en Yahoo stellen DMARC verplicht vanaf april 2024.

Email Header Analyzer Hulpmiddel

Met de PowerDMARC e-mail header analyzer tool kun je een lege e-mail sturen naar een automatisch gegenereerd adres om een gedetailleerde e-mail header analyse te krijgen, inclusief DMARC, DKIM, SPF, MTA-STS en BIMI compliances! Deze tool parseert direct e-mail headers volgens RFC 822 om ze menselijk leesbaar te maken.

Wat is MailAuth Analyzer

Wat zijn e-mailheaders?

E-mailheaders zijn als het ware de verborgen achtergrond van een e-mail. Ze bevatten belangrijke informatie over de afzender van de e-mail, de ontvanger, het onderwerp, de datum, de validatiestatus van de e-mailverificatie voor je e-mails, problemen met deliverability en uitlijning, enz. Hoewel je ze meestal niet kunt zien in je e-mailclient, spelen ze een cruciale rol in hoe e-mails worden afgeleverd. 

Hoewel het onbewerkte bestand met e-mailheaders moeilijk te lezen kan zijn, parst onze Email Header Analyzer tool je e-mailheaders in een voor mensen leesbare indeling die je helpt deze informatie gemakkelijk te lezen en te begrijpen.

Waarom heb je Email Header Analyzer nodig?

Onze e-mail header analyzer helpt je bij het detecteren, analyseren en onderzoeken van je e-mail headers op naleving van verificatieprotocollen. Dit hulpprogramma voor headeranalyse helpt je om e-mailproblemen sneller en zonder gedoe op te lossen, door je e-mailheaders snel en nauwkeurig te onderzoeken.

Email Header Analyzer Hulpmiddel

Hoe werkt een Email Header Analyzer?

PowerDMARC's e-mail header analyzer tool onderzoekt de header sectie van een e-mail om verschillende details over het bericht te extraheren en te analyseren. De headersectie van een e-mail bevat waardevolle informatie over de herkomst van het bericht, de routering en andere metadata.

Hier volgt een algemeen overzicht van hoe onze e-mail header analyzer werkt:

 • Kop extractie

  De e-mail header analyzer begint met het extraheren van de headersectie uit de e-mail. Dit gedeelte is meestal verborgen voor de ontvanger en bevat een reeks velden met specifieke informatie.

 • Parseren en decoderen

  De e-mail header analyzer analyseert de headerinhoud en decodeert gecodeerde of geformatteerde gegevens, zoals base64 of MIME-codering. Deze stap is nodig om de headerinformatie leesbaar en begrijpelijk te maken.

 • Veldanalyse

  Elk veld in de header wordt afzonderlijk onderzocht om relevante informatie te verzamelen. Enkele veelvoorkomende velden die meestal worden geanalyseerd zijn het e-mailadres van de afzender, de naam, het onderwerp, de datum waarop de e-mail is verzonden en ontvangen, enzovoort.

 • IP-adres extractie

  De analyzer identificeert en extraheert IP-adressen die in de header worden genoemd. Deze IP-adressen kunnen helpen bij het bepalen van de bron van de e-mail, hoewel ze gemakkelijk kunnen worden gespoofed of verborgen met behulp van verschillende technieken.

 • SPF, DKIM en DMARC analyse

  Onze e-mail header analyzer controleert op Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM) en DMARC-records (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance). Deze verificatiemechanismen helpen de herkomst van de e-mail te valideren en zorgen ervoor dat er tijdens het transport niet mee is geknoeid.

 • Output en analyse

  Tot slot presenteert de analyzer de verzamelde informatie in een leesbaar formaat, zodat gebruikers de herkomst van de e-mail, de mogelijke authenticiteit en andere relevante details gemakkelijker kunnen interpreteren en begrijpen.

E-mailheaders lezen en analyseren

Je kunt de onderstaande stappen volgen om e-mailheaders voor je bericht te analyseren:

Stap 1: Schrijf je gratis in op het PowerDMARC-portaal

Krijg toegang tot uw PowerDMARC-portaal door aanmelden. Navigeer in de menubalk aan de linkerkant naar en klik op "MailAuth Analyzer".

e-mail header analyzer

Stap 2: Kopieer het automatisch gegenereerde e-mailadres

Op de MailAuth Analyzer pagina vind je een automatisch gegenereerd e-mailadres, klik op de kopieer knop om dit adres naar je klembord te kopiëren.

e-mail header analyzer

Stap 3: Stuur een lege testmail

Open uw e-mailaccount om een testmail te versturen vanaf het domein waarvan u de e-mailverificatiebestanden wilt analyseren. Plak in het gedeelte "Mail To:" het automatisch gegenereerde e-mailadres. U kunt de inhoud van deze testmail leeg houden. Druk op verzenden.

Stuur een test e-mail

Stap 4: Vernieuw de pagina met de e-mailheaderanalyse

Ga nu terug naar de MailAuth analysetool op je PowerDMARC portaal en klik op de knop "Vernieuwen". Er worden nu onmiddellijk resultaten gegenereerd voor uw verzenddomein, inclusief uw e-mailadres, het bron-IP, DMARC-compliance voor de e-mail die u hebt verzonden, de aanmaakdatum en aanvullende acties.

e-mail header analyzer

Hoe controleer je de resultaten van de e-mailheaderanalyse?

Om de resultaten van uw e-mailheaderanalyse te bekijken, klikt u op het pictogram "bekijken" onder "Acties" om uw gedetailleerde rapport te bekijken.

Hoe-controleer-je-email-header-analyse-resultaten
e-mail header analyzer

Bovendien kun je naar beneden scrollen om je e-mailheaders zowel in het ruwe formaat als in een menselijk leesbaar formaat te bekijken.

e-mail header analyzer

Email Header Analyzer Functies

PowerDMARC's e-mail header analyzer doet meer dan een eenvoudige header analyse, het is uw uitgebreide inspectie tool voor compliance en e-mailbeveiliging:

 • Directe rapportage

 • Geen domeinregistraties nodig

 • Volledige analyse van uw e-mailverificatieprotocollen

 • Originele e-mailheaders bekijken in een voor mensen leesbaar formaat

Google E-mail Header Analyzer

e-mail header analyzer

Onze e-mail header analyzer tool kan worden gebruikt om Google e-mail headers te analyseren! Stuur gewoon een lege testmail van uw Google account naar het automatisch gegenereerde e-mailadres en bekijk uw resultaten direct op het MailAuth e-mail header analyzer dashboard!

Microsoft E-mail Header Analyzer

e-mail header analyzer

Als u Microsoft gebruikt als uw e-mailverzendbron, kunt u uw testmail vanuit uw Outlook-account naar het automatisch gegenereerde e-mailadres sturen om een gedetailleerd rapport van uw geïmplementeerde verificatieprotocollen te bekijken op het MailAuth dashboard voor e-mailheaderanalyse!

E-mail Header Analyzer FAQ's

We geven bezoekers 15 dagen gratis proefperiode om e-mailheaderanalyses uit te voeren, samen met toegang tot verschillende andere e-mailverificatieprotocollen, e-mailbeveiligingsanalyses en rapportagetools.

Om de e-mailheader in Outlook te bekijken, open je het e-mailbericht, klik je op het menu "Bestand", selecteer je "Eigenschappen" en zoek je naar het gedeelte "Internetheaders". Daar wordt de informatie over de e-mailheader weergegeven.

Om de e-mailheader te vinden, open je het e-mailbericht en zoek je, afhankelijk van de e-mailclient, naar een optie als "Bekijk headers " , "Toon origineel" of "Berichtopties". Hierdoor wordt de e-mailheader met metagegevens over het bericht weergegeven.

De e-mailheader wordt automatisch gegenereerd door de e-mailserver en hoeft niet handmatig te worden ingevuld. Hij bevat essentiële velden zoals "Van", "Aan", "Datum", "Onderwerp", "Ontvangen", "Message-ID" en andere, die automatisch worden ingevuld tijdens het verzendproces van de e-mail.

Een e-mailheader bestaat meestal uit een reeks regels met sleutelwaardeparen. Elke regel vertegenwoordigt een specifiek stukje informatie, zoals het adres van de afzender, het adres van de ontvanger, de datum en servergegevens. Het zou er zo uit kunnen zien:

e-mail header analyzer

Om een gespoofde e-mail te identificeren aan de hand van de header, zoekt u naar afwijkingen in de velden "Van" en "Return-Path". Controleer op niet overeenkomende domeinnamen of IP-adressen in de regels "Received", die wijzen op ongebruikelijke routeringspaden. Controleer daarnaast de velden "Reply-To" en "Return-Path" op inconsistenties. Controleer bij twijfel zelf het e-mailadres van de afzender.

De e-mailheader bevat waardevolle informatie over de herkomst, route en verzendgegevens van de e-mail. Het bevat de e-mailadressen van de afzender en ontvanger, de datum en tijd waarop het bericht is verzonden, informatie over de mailservers die betrokken waren bij de aflevering van het bericht en bericht-ID's. Deze gegevens kunnen helpen bij het oplossen van problemen met de e-mail, het traceren van e-mailbronnen en het detecteren van mogelijke spam of phishingpogingen. Deze gegevens kunnen helpen bij het oplossen van e-mailproblemen, het traceren van e-mailbronnen en het detecteren van potentiële spam of phishingpogingen.

blauw pictogram beveiligde e-mail powerdmarc

Klaar om de headers van e-mailberichten onmiddellijk te analyseren voor uw domein? Gebruik onze Email Header Analyzer Tool nu!