wat is een datalek?

Wist u dat de gemiddelde kosten van een ransomware aanval als gevolg van een datalek 4,62 miljoen dollar is, iets hoger dan het gemiddelde datalek van 4,24 miljoen dollar? Het is eng om zulke statistieken tegen te komen als datalekken niet alleen geldelijk verlies veroorzaken, maar ook uw merkimago aantasten.

Bedrijven moeten hun werknemers dus leren wat een datalek is... en hoe het te voorkomen. Het is namelijk een incident waarbij iemand onbedoeld en onbewust gevoelige en vertrouwelijke gegevens blootstelt.

Dus lees de blog tot het einde om de betekenis van het datalek te kennen... en manieren om misbruik door hackers te voorkomen.

Wat is een datalek?

Wat is een datalek? Het kan gebeuren wanneer gevoelige of vertrouwelijke informatie wordt blootgesteld aan onbevoegde entiteiten als gevolg van interne fouten of onzorgvuldig gebruikersgedrag. De gebruikelijke redenen zijn slechte beveiliging en opschoning van gegevens, ongepatchte software, oude en onbeveiligde apparaten of een gebrek aan opleiding van werknemers.

Datalekken leiden tot verschillende soorten cybercriminaliteit, waaronder compromittering van zakelijke e-mail. Vroegtijdige opsporing en herstel kunnen het risico en de gevolgen ervan aanzienlijk beperken. Het is namelijk moeilijk om te weten of de gegevens zijn ingezien, waardoor alle gevoelige details, broncodes, consumentengegevens, marketingstrategieën, enz. kunnen worden geëxploiteerd met het oog op bedrijfsspionage.

Wat is het verschil tussen een datalek en een datalek?

Mensen gebruiken vaak de termen datalek en datalekken door elkaar; ze zijn echter niet hetzelfde. Hoewel in beide gevallen vertrouwelijke gegevens aan onbevoegden worden verstrekt, verschilt de oorzaak van de onthulling.

De betekenis van een datalek, gebeurt het wanneer gevoelige gegevens onbewust en onbedoeld worden blootgesteld aan het publiek. Van een datalek is sprake wanneer door een cyberaanval wordt geprobeerd de gegevens bloot te leggen.

Soms wordt de onthulde informatie in een datalek misbruikt om een aanval met impact uit te voeren. Datalekken van wachtwoorden is zo'n voorbeeld waarbij een vrijgegeven wachtwoord hackers helpt in te loggen op accounts en apparaten om gegevens te stelen en te onderscheppen. Het implementeren van een sterk informatiebeveiligingsbeleid kan deze incidenten voorkomen.

Hoe ontstaat een datalek?

Zoals gezegd, zijn datalekken het gevolg van interne kwetsbaarheden en niet van cyberaanvallen. Dus, laten we eens kijken wat de oorzaken.

Slechte infrastructuur

U let misschien niet op verkeerd geconfigureerde infrastructuur, verkeerde instellingen of machtigingen, verouderde softwareversies, enz. maar deze kunnen mogelijk gegevens lekken. Zorg ervoor dat uw IT-team er zorg voor draagt om misstanden te voorkomen.

Social Engineering-oplichting

Social engineering is een cyberaanvaltechniek met manipulatie en misleiding om toegang te krijgen tot een systeem of gegevens. Bedreigers gebruiken soortgelijke methoden om een gegevenslek te creëren om grotere cyberaanvallen op een organisatie uit te voeren.

Slechte wachtwoordhygiëne

Het instellen van raadbare wachtwoorden en het hergebruiken ervan voor meerdere accounts verhoogt het risico op een wachtwoordlek.Stel dus altijd een sterk wachtwoord in dat lang is en hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale kenmerken (zoals @,#,$,%,&, enz.) bevat.

Verloren apparaten

Het verlies van een bedrijfsapparaat geldt als een potentieel datalek. Kwaadwillenden kunnen toegang krijgen tot vertrouwelijke gegevens en deze verkopen op de zwarte markt of aan uw concurrenten. Het kan ook leiden tot identiteitsdiefstal.

Ongepatchte en verouderde software

Ongepatchte en verouderde software leidt vaak tot het lekken van wachtwoordgegevens, wat een grote cyberbeveiligingsdreiging voor uw bedrijf kan worden. Slechte actoren kunnen een zero-day aanval plannen en uitvoeren om uw gehele IT-infrastructuur te verstoren of om malware.

Oude gegevens

Naarmate het bedrijf groeit, hebben bedrijven de neiging minder georganiseerd met gegevens om te gaan (tenzij u geautomatiseerde systemen hebt geplaatst) en verliezen ze het overzicht. Systeemupdates en infrastructurele ontwikkelingen kunnen die oude gegevens blootleggen.  

Hoe verschijnt uw wachtwoord bij een datalek?

Er zijn miljarden accounts, die allemaal beveiligd zijn met wachtwoorden. Wanneer wachtwoorden worden gestolen of gelekt, worden ze online gepubliceerd zodat andere cybercriminelen ze kunnen proberen te gebruiken. Als reactie op dit cyberbeveiligingsprobleem scannen sommige databanken nu datalekken, zodat personen en bedrijven tijdig op de hoogte kunnen worden gebracht. 

Hoe voorkom je datalekken?

Het soort gegevens en de manier waarop u ermee omgaat, verschilt van bedrijf tot bedrijf; u kunt echter preventieve maatregelen nemen om de kans op een datalek in uw organisatie te minimaliseren. U moet niet vergeten dat hackers geendatalekkenveroorzaken , maar ze maken er wel gebruik van, waardoor uw bedrijf financiële en reputatieschade oploopt. Laten we dus eens kijken hoe u ze kunt afwenden.

Cloud Storage-instellingen valideren

Cloudopslag komt steeds meer voor. Onjuiste en onbeveiligde overdracht van gegevens kan leiden tot datalekken. Dus, als u een gebruiker van cloud-opslag bent, moet u de configuratie ervan valideren bij de implementatie en tijdens het hosten van gevoelige gegevens. Regelmatige controle vermindert de cyberbeveiligingsrisico's door u op de hoogte te stellen van openbare toegang.

Oude gegevens verwijderen

Regelmatig bestanden opschonen om oude of niet meer benodigde gegevens te verwijderen. Dit vermindert de gegevens die moeten worden beheerd voor de veiligheid. 

Uw personeel opleiden

Leer uw werknemers voorzichtig om te gaan met gegevens en tekenen van kwaadaardige e-mails te lezen. Leg ook sancties op zodat ze voorzichtig zijn.

Multifactor-authenticatie gebruiken

Multifactorauthenticatie voegt extra beveiligingslagen toe aan uw accounts. Dit betekent dat u, naast een gebruikersnaam en wachtwoord, uw identiteit moet verifiëren via OTP, biometrie, het beantwoorden van een persoonlijke beveiligingsvraag, enz. Dus zelfs als u het slachtoffer bent van een datalek met een wachtwoordzal multifactorauthenticatie hackers de toegang tot uw account beperken.

Procescontroles automatiseren

Software is beter in het handhaven van uniformiteit dan mensen. Pas dus geautomatiseerde procescontroles toe om ervoor te zorgen dat alle gegevens veilig worden opgeslagen. 

Risico's van derden bewaken

Externe leveranciers kunnen gevoelige gegevens verkeerd behandelen, wat leidt tot datalekken. Dus zelfs als u of uw werknemer niet verantwoordelijk was voor het incident, zal uw bedrijf ervoor verantwoordelijk worden gehouden. Dit kan uw imago schaden en u zelfs in juridische problemen brengen.

Als er gegevens uitlekken...

Geen enkel bedrijf wil dat zijn gegevens uitlekken, maar het gebeurt. Vorig jaar werden ongeveer 15 miljoen vertrouwelijke gegevens gelekt. En als het gebeurt, riskeert u de middelen en de reputatie van uw bedrijf tegenover uw klanten.

Preventie is essentieel, maar als u weet hoe u een datalek moet aanpakken, kunt u de gevolgen voor uw bedrijf beperken. Een doeltreffende cyberbeveiligingsstrategie omvat immers zowel het voorkomen als het beperken van de gevolgen van datalekken.

Terwijl u herstelt van financiële verliezen, kan een B2B-marketingbureau een crisiscommunicatieplan ontwikkelen. Zij communiceren met uw klanten, belanghebbenden en het publiek over de stappen die u neemt om de gevolgen van de inbreuk te beperken. Kortom, zij kunnen u helpen uw merkreputatie te behouden en het vertrouwen met de getroffen partijen te herstellen..

Laatste gedachten

Een datalekontstaat wanneer vertrouwelijke gegevens worden blootgesteld aan onbevoegden als gevolg van interne fouten of onzorgvuldig gebruikersgedrag. Slechte IT-infrastructuur, verouderde en ongepatchte software, oude apparaten, verloren apparaten, social engineering scams, enz. zijn enkele manieren waarop gegevens kunnen worden gelekt.

U kunt dit voorkomen door een strikt beleid te voeren ten aanzien van onzorgvuldig omgaan met gegevens, gebruik te maken van twee-factor-authenticatie en controleprocessen te automatiseren.