Umowa o przetwarzaniu danych

Wersja 2.1.0

Strony:

  • Zarejestrowana organizacja, która zgłosiła się do programu PowerDMARC, zwana dalej "Kontrolerem".

I

  •  MENAINFOSEC, Inc. z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności w Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki, zwana dalej "Przetwarzającym";