Polityka bezpieczeństwa informacji

Platforma PowerDMARC SaaS jest własnością i jest obsługiwana przez firmę MENAINFOSEC, Inc.

PowerDMARC traktuje ochronę danych abonentów jako najwyższy priorytet. Jak dalej opisano w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa Informacji PowerDMARC, PowerDMARC stosuje komercyjnie uzasadnione środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi, wykorzystaniu, zmianie lub ujawnieniu danych abonentów przechowywanych w systemach pod kontrolą PowerDMARC.