Polityka bezpieczeństwa informacji

Właścicielem i operatorem platformy PowerDMARC SaaS jest firma MENAINFOSEC, Inc. PowerDMARC jest platformą certyfikowaną zgodnie z normą ISO 27001:2013.

PowerDMARC traktuje ochronę danych abonentów jako najwyższy priorytet. Jak dalej opisano w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa Informacji PowerDMARC, PowerDMARC stosuje komercyjnie uzasadnione środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi, wykorzystaniu, zmianie lub ujawnieniu danych abonentów przechowywanych w systemach pod kontrolą PowerDMARC.