Ważne ostrzeżenie: Google i Yahoo będą wymagać DMARC od kwietnia 2024 r.

PowerTLS-RPT

Szybkie wykrywanie problemów z dostarczaniem wiadomości e-mail dzięki raportowaniu SMTP TLS w PowerDMARC.

Limit DNS Lookup

Co to jest TLS-RPT?

SMTP TLS Reporting (TLS-RPT) jest standardem umożliwiającym raportowanie problemów z łącznością TLS, które występują w aplikacjach wysyłających wiadomości e-mail oraz wykrywanie błędnej konfiguracji. Umożliwia on raportowanie problemów z dostarczaniem wiadomości e-mail, które mają miejsce, gdy wiadomość e-mail nie jest szyfrowana za pomocą TLS. We wrześniu 2018 roku standard ten został po raz pierwszy udokumentowany w RFC 8460.

Jak PowerDMARC może Ci pomóc?

Raporty TLS generowane są w postaci plików JSON. PowerDMARC ułatwi Ci życie, sprawiając, że proces implementacji SMTP TLS Reporting będzie łatwy i szybki, na wyciągnięcie ręki!

 • TLS-RPT jest w pełni zintegrowany z pakietem bezpieczeństwa PowerDMARC, więc gdy tylko zarejestrujesz się w PowerDMARC i włączysz raportowanie SMTP TLS dla swojej domeny, my zajmiemy się konwersją plików JSON zawierających raporty o problemach z dostarczeniem wiadomości e-mail na proste, czytelne dokumenty, które z łatwością przejrzysz i zrozumiesz!

 • Na platformie PowerDMARC raporty zbiorcze TLS-PT są generowane w dwóch formatach, co ułatwia korzystanie z nich, daje lepszy wgląd w sytuację i zwiększa komfort użytkowania, jak pokazano poniżej:

  Raporty zbiorcze za wynik:

  TLS-RPT

  Raporty zbiorcze według źródła wysyłającego:

  TLS-RPT

 • Co więcej, platforma PowerDMARC automatycznie wykrywa, a następnie przekazuje informacje o problemach, z którymi się Państwo borykają, dzięki czemu mogą Państwo szybko zająć się nimi i rozwiązać je w krótkim czasie!

Jak działa TLS-RPT?

 • TLS-RPT jest włączony w celu obsługi protokołu MTA-STS, który zapewnia, że wszystkie wiadomości e-mail adresowane do Twojej domeny są szyfrowane TLS. Wysyłający serwer e-mail lub Mail Transfer Agent (MTA) komunikuje się z serwerem odbierającym, aby określić, czy obsługuje on polecenie STARTTLS. Jeśli tak, email zostaje zaszyfrowany przy użyciu TLS i dostarczony do MTA odbiorcy.

 • Bez MTA-STS, atakujący może zainicjować atak MITM TLS downgrade, zastępując lub usuwając komendę STARTTLS tak, że email zostanie wysłany do serwera odbiorczego bez szyfrowania TLS, w czystym tekście. Pozostawia to cyberprzestępcy miejsce na przeglądanie i manipulowanie treścią wiadomości e-mail.

 • Wdrożenie MTA-STS wymusza na serwerach wysyłających, aby zawsze wysyłały emaile przez szyfrowane połączenie do Twojej domeny, dzięki czemu nawet jeśli atakujący przeprowadzi atak typu downgrade, email nie zostanie w ogóle wysłany, zamiast zostać wysłany w czystym tekście.

 • TLS-RPT wkracza do gry, dostarczając właścicielowi domeny raporty diagnostyczne (w formacie JSON) zawierające szczegółowe informacje na temat emaili adresowanych do domeny, które mają problemy z dostarczeniem, lub nie mogły zostać dostarczone z powodu ataku downgrade lub innych problemów, dzięki czemu można proaktywnie rozwiązać problem.

Dowiedz się więcej z pomocą naszego szczegółowego przewodnika po TLS-RPT.

Optymalizator jednym kliknięciem

Dlaczego potrzebujesz raportowania SMTP TLS?

 • W przypadku, gdy e-mail nie zostanie wysłany do Twojej domeny z powodu problemów z dostarczeniem, zostaniesz o tym powiadomiony.

 • TLS-RPT zapewnia zwiększony wgląd we wszystkie kanały emailowe, dzięki czemu uzyskujemy lepszy wgląd we wszystko co dzieje się w naszej domenie, w tym również w wiadomości, które nie zostały dostarczone.

 • TLS-RPT dostarcza dogłębne raporty diagnostyczne, które pozwalają zidentyfikować i dotrzeć do źródła problemu z dostarczeniem wiadomości e-mail i niezwłocznie go usunąć.

Zagwarantuj całkowitą dostarczalność wiadomości e-mail - tylko z PowerDMARC. Pobierz swoje rozwiązanie już dziś! 

bezpieczna poczta elektroniczna powerdmarc