Ważne ostrzeżenie: Google i Yahoo będą wymagać DMARC od kwietnia 2024 r.

Polityka prywatności

Rozumiemy, że Państwa prywatność jest dla Państwa ważna i że zależy Państwu na tym, w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe. Szanujemy i cenimy prywatność wszystkich naszych klientów i będziemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób opisany tutaj, w naszej Polityce Cookies i w naszych Warunkach Użytkowania, a także w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami i prawami użytkownika wynikającymi z przepisów prawa.

Niniejsze zasady wraz z naszymi Warunkami użytkowania oraz wszelkimi innymi umowami pomiędzy użytkownikiem a nami określają podstawy, na których przetwarzane są wszelkie dane osobowe, które zbieramy od użytkownika lub które użytkownik nam przekazuje.

1. Co obejmuje niniejsza polisa?

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: w jaki sposób są one gromadzone, przechowywane i przetwarzane. Wyjaśnia również prawa użytkownika wynikające z przepisów prawa dotyczących danych osobowych.

2. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe są zdefiniowane w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (Rozporządzenie UE 2016/679) ("GDPR") jako "wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez powołanie się na identyfikator".

Dane osobowe to, najprościej mówiąc, wszelkie informacje o użytkowniku, które umożliwiają jego identyfikację. Dane osobowe obejmują oczywiste informacje, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, ale także mniej oczywiste informacje, takie jak numery identyfikacyjne, dane lokalizacji elektronicznej oraz inne identyfikatory internetowe.

Dane osobowe, z których korzystamy, zostały przedstawione w sekcji 4 poniżej.

3. Jakie są moje prawa?

Zgodnie z GDPR, jeśli jesteś rezydentem w EOG, masz następujące prawa, które zawsze staramy się utrzymać:

Prawo do bycia informowanym o gromadzeniu i wykorzystywaniu przez nas Państwa danych osobowych. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności powinna powiedzieć Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć, ale zawsze możesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej lub zadać jakiekolwiek pytania, korzystając z danych w sekcji 10.

Prawo do dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. W sekcji 9 dowiesz się, jak to zrobić.

Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli którekolwiek z Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas są niedokładne lub niekompletne. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 10.

Prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo do poproszenia nas o usunięcie lub pozbycie się w inny sposób Państwa danych osobowych, które posiadamy. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 10.

Prawo do ograniczenia (tj. uniemożliwienia) przetwarzania Państwa danych osobowych.

prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych do określonego celu lub celów

Prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że w wielu przypadkach możesz poprosić nas o kopię swoich danych osobowych przechowywanych przez nas w celu ponownego wykorzystania w innej usłudze lub firmie.

Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w ten sposób.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych lub korzystania z praw określonych powyżej, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 10.

4. Jakie dane osobowe są gromadzone?

Możemy gromadzić niektóre lub wszystkie z następujących danych osobowych (mogą się one różnić w zależności od Państwa relacji z nami:

Nazwa;

Adres;

Adres e-mail;

Numer telefonu;

Nazwa firmy;

Tytuł pracy;

Zawód;

Informacje dotyczące płatności;

Informacje o lokalizacji;

Informacje dostarczane przez strony trzecie;

Informacje o sposobie dostępu i korzystania z naszych usług (np.: odwiedzane strony, strona odsyłająca);

Informacje o Twoim urządzeniu (np.: zanonimizowany adres IP, typ urządzenia);

Komentarze i opinie, które wyrażają Państwo podczas kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub czatu.

5. W jaki sposób wykorzystywane są moje dane osobowe?

Zgodnie z GDPR, musimy zawsze mieć podstawę prawną do wykorzystania danych osobowych. Może to wynikać z faktu, że dane te są niezbędne do wykonania przez nas umowy z Państwem, ponieważ wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych lub ponieważ ich wykorzystanie leży w naszym uzasadnionym interesie biznesowym. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do następujących celów:

Udostępnianie konta użytkownika i zarządzanie nim (podstawa prawna: umowa).

Dostarczanie Państwu naszych produktów i usług. Państwa dane osobowe są wymagane, abyśmy mogli zawrzeć z Państwem umowę (podstawa prawna: umowa).

Personalizowanie, ulepszanie i dostosowywanie naszych produktów i usług do potrzeb użytkowników (podstawa prawna: uzasadnione interesy).

Komunikowanie się z Państwem. Może to obejmować odpowiadanie na e-maile lub telefony od Państwa (podstawa prawna: umowa i uzasadnione interesy).

Dostarczanie użytkownikowi informacji drogą elektroniczną lub pocztową, na które użytkownik wyraził zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować z niej poprzez aktualizację preferencji komunikacyjnych na stronie profilu użytkownika swojego produktu lub poprzez kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji w naszych wiadomościach e-mail (podstawa prawna: uzasadnione interesy).

Za Państwa zgodą i/lub gdy jest to dozwolone przez prawo, możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów marketingowych, co może obejmować kontaktowanie się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poczty z informacjami, nowościami i ofertami dotyczącymi naszych produktów i usług. Nie będą Państwo otrzymywać żadnych nielegalnych materiałów marketingowych ani spamu. Zawsze będziemy dążyć do pełnej ochrony Państwa praw i przestrzegania naszych zobowiązań wynikających z GDPR i Rozporządzenia o prywatności i komunikacji elektronicznej (Dyrektywa WE) z 2003 r., a Państwo zawsze będą mieli możliwość zrezygnowania z tych działań.

6. Jak długo będą Państwo przechowywać moje dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne w świetle powodu (powodów), dla których zostały one po raz pierwszy zebrane. Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane przez następujące okresy (lub, w przypadku braku ustalonego okresu, następujące czynniki zostaną wykorzystane do określenia czasu ich przechowywania):

Będziemy wykorzystywać i przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia Państwu naszych usług oraz w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Po tym czasie będziemy przechowywać dane wyłącznie w formie anonimowej, tak aby nie można ich było już powiązać z użytkownikiem w celu ulepszenia naszych produktów i usług;

jeśli nie jesteś klientem, a posiadamy Twoje dane osobowe w celu komunikacji z Tobą, będziemy z nich korzystać i przechowywać je do czasu, aż dasz nam znać, że nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości lub przez okres do 24 miesięcy;

7. Jak i gdzie przechowywane są moje dane osobowe?

Możemy przechowywać lub przekazywać niektóre lub wszystkie Państwa dane osobowe w krajach, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG" obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Kraje te nazywane są "krajami trzecimi" i mogą nie mieć tak silnych przepisów dotyczących ochrony danych jak te obowiązujące w Wielkiej Brytanii i/lub EOG. Oznacza to, że podejmiemy dodatkowe kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są traktowane tak samo bezpiecznie i pewnie, jak w Wielkiej Brytanii i zgodnie z GDPR, w tym:

Posiadanie zgodnego z GDPR Uzupełnienia dotyczącego przetwarzania danych z podprzetwarzającymi w państwach trzecich;

Upewnienie się, że tacy podwykonawcy przetwarzania mają wdrożone odpowiednie procedury bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych ma dla nas zasadnicze znaczenie, dlatego w celu ich ochrony podejmujemy szereg istotnych działań, w tym następujące:

Szyfrowanie danych w trakcie ich przesyłania;

Tam, gdzie to możliwe, szyfrowanie danych podczas ich przechowywania;

8. Czy udostępniacie moje dane osobowe?

Możemy czasami zawierać umowy z następującymi stronami trzecimi w celu dostarczania produktów i usług dla Ciebie w naszym imieniu. Mogą one obejmować przetwarzanie płatności, dostawę i marketing. W niektórych przypadkach te strony trzecie mogą wymagać dostępu do niektórych lub wszystkich Państwa danych osobowych, które przechowujemy. Listę podwykonawców można sprawdzić tutaj.

Jeśli jakiekolwiek dane osobowe Użytkownika są wymagane przez stronę trzecią, jak opisano powyżej, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawami Użytkownika, naszymi obowiązkami oraz obowiązkami strony trzeciej wynikającymi z przepisów prawa.

Możemy czasami zawierać umowy ze stronami trzecimi (jak opisano powyżej), które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG" obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Jeśli jakiekolwiek dane osobowe są przekazywane stronie trzeciej poza EOG, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są traktowane tak samo bezpiecznie i pewnie, jak na mocy GDPR, jak wyjaśniono powyżej w sekcji 7.

W pewnych ograniczonych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia niektórych danych osobowych, w tym danych użytkownika, jeśli jesteśmy zaangażowani w postępowanie prawne lub przestrzegamy zobowiązań prawnych, nakazu sądowego lub instrukcji organu rządowego.

9. Jak mogę uzyskać dostęp do swoich danych osobowych?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie dane osobowe posiadamy na Twój temat, możesz poprosić nas o szczegóły dotyczące tych danych osobowych oraz o ich kopię (jeśli takie dane osobowe są przechowywane). Jest to tak zwany "wniosek o dostęp do danych".

Wszystkie wnioski o dostęp do danych powinny być sporządzane na piśmie i przesyłane na adresy e-mail lub adresy pocztowe podane w sekcji 10.

Zazwyczaj nie pobiera się żadnych opłat za wniosek o dostęp do danych osobowych. Jeśli wniosek jest "wyraźnie nieuzasadniony lub nadmierny" (np. jeśli wnioski się powtarzają), może zostać pobrana opłata w celu pokrycia naszych kosztów administracyjnych związanych z udzieleniem odpowiedzi.

Odpowiemy na Państwa wniosek o dostęp do danych w ciągu 21 dni, a w każdym razie nie dłużej niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Zazwyczaj staramy się udzielić w tym czasie pełnej odpowiedzi, w tym kopii Państwa danych osobowych. W niektórych przypadkach jednak, zwłaszcza jeśli wniosek jest bardziej złożony, może być wymagany dłuższy czas, maksymalnie do trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku. Będą Państwo w pełni informowani o naszych postępach.

10. Jak mogę się z Tobą skontaktować?

Aby skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z danymi osobowymi i ochroną danych, w tym w celu złożenia wniosku o dostęp do danych, odwiedź stronę kontaktową

11. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Informację o ochronie prywatności. Może to być konieczne na przykład w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany naszej działalności w sposób, który ma wpływ na ochronę danych osobowych.

Wszelkie zmiany zostaną udostępnione tutaj, a w stosownych przypadkach możemy również powiadomić Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub naszych produktów.

Wersja 1.0, 15 stycznia 2020 r.