Używam Google Workspace (dawniej G Suite). Nie potrzebuję DMARC dla Google, prawda?

Google Workspace DMARC