Automatyczne SPF Flattening z PowerSPF

Jeden klik Automatyczny Rekord SPF z nieograniczoną liczbą odszukań, który nigdy nie przekroczy limitu 10 odszukań DNS! Automatyczne podejście SPF do Twojego Rekordu Sender Policy Framework, które natychmiast łagodzi SPF PermError i pomaga Ci pozostać poniżej limitu SPF 10 Lookup.

Zerowe ryzyko przypadkowej awarii SPF, tylko z PowerSPF