Automatyczne SPF Flattening z PowerSPF

Jeden klik Automatyczny Rekord SPF z nieograniczoną liczbą wyszukiwań, który nigdy nie przekroczy limitu 10 wyszukiwań DNS! Automatyczne SPF spłaszczające podejście do Twojego Rekordu Sender Policy Framework.

Zerowe ryzyko przypadkowej awarii SPF, tylko z PowerSPF