Ważne ostrzeżenie: Google i Yahoo będą wymagać DMARC od kwietnia 2024 r.

Narzędzie do sprawdzania DMARC

Skorzystaj z naszego narzędzia do wyszukiwania DMARC i sprawdzania poprawności rekordów

Skorzystaj z naszego bezpłatnego narzędzia do sprawdzania DMARC, aby przeanalizować swój rekord i przeprowadzić szybką kontrolę rekordu DMARC. Uzyskaj w 100% dokładne wyniki dotyczące ważności i ustawień rekordu DNS w ciągu kilku sekund i zwiększ dostarczalność swoich legalnych wiadomości e-mail.

DMARC Record Checker

Użyj tego narzędzia, aby sprawdzić i zweryfikować swój rekord DMARC.
Proszę wpisać poprawną nazwę domeny, bez prefiksu http://

Status DMARC

Ten rekord został poprawnie skonfigurowany
Ten rekord DMARC jest nieprawidłowy

Kontrole zapisów

Ważny rekord DMARC
Polityka DMARC
Adresy raportów zbiorczych (RUA)
Raport kryminalistyczny (RUF) adresy
Szczegóły błędu
Ostrzeżenie

Tagi Znalezione

Tag Wartość Opis
v Wersja DMARC
p Polityka DMARC
pct Procent emaili, do których zastosowana zostanie polityka DMARC
rua Raporty URI dotyczące agregatów (RUA)
ruf Raport URI (RUF) Agregat (RUF)
fo Znacznik FO dotyczy sposobu tworzenia raportów kryminalistycznych i prezentowania ich użytkownikom DMARC.
aspf Tryb wyrównywania SPF
adkim Tryb wyrównywania DKIM
rf Format sprawozdań z awarii
ri Znacznik ri odpowiada zagregowanemu interwałowi raportowania i zapewnia informację zwrotną DMARC dla określonych kryteriów.
sp Ten znacznik reprezentuje żądaną politykę obsługi dla subdomen.

Wyszukiwanie i weryfikacja rekordu DMARC

Nasz DMARC checker online pomaga właścicielom domen przeprowadzić szybkie wyszukiwanie DMARC w celu wykrycia ewentualnych błędów w ich rekordzie DMARC. Jest to coś więcej niż tylko walidator DMARC, jest to narzędzie diagnostyczne DMARC, które zapewnia dogłębną analizę rekordu. Sprawdzenie DMARC jest niezbędne, aby upewnić się, że nie popełniłeś błędu podczas ręcznej konfiguracji rekordu. Wyszukiwanie DMARC potwierdza również, że Twój rekord jest ważny i w pełni funkcjonalny.

Co jest jeszcze lepsze? Nasz program do sprawdzania rekordów DMARC jest całkowicie darmowy i można go używać nieograniczoną ilość razy, nie jest wymagana żadna rejestracja ani płatność!

Wyszukiwanie i weryfikacja rekordu DMARC

Jak korzystać z DMARC Checker?

Aby skorzystać z naszego narzędzia do wyszukiwania rekordów DMARC i przeprowadzić szybkie wyszukiwanie DMARC:

narzędzie dmarc
 • Zarejestruj się za darmo na PowerDMARC i wybierz DMARC record checker z Analysis Tools > PowerToolbox. Alternatywnie, możesz odwiedzić naszą stronę narzędzia walidatora DMARC, aby bezpłatnie sprawdzić DMARC

 • Wystarczy wpisać nazwę domeny (np. yourdomain.com) w narzędziu do sprawdzania DMARC i nacisnąć przycisk "DMARC Lookup".

 • Nasze narzędzie DMARC automatycznie zainicjuje proces sprawdzania DMARC, pobierając wyniki walidacji DMARC i weryfikując politykę DMARC, adresy domen RUA i RUF, składnię rekordów DMARC i ustawienia DNS.

Od czasu do czasu przeprowadzaj kontrolę DMARC za pomocą naszego narzędzia DMARC inspector, zwłaszcza po wprowadzeniu modyfikacji w rekordach DNS, aby upewnić się, że wszystko działa tak, jak powinno.

Weryfikacja i sprawdzenie informacji DMARC w 1 sekundę

Nasze narzędzie do sprawdzania rekordów DMARC jest natychmiastowe i dokładne! Narzędzie DMARC natychmiast dowiaduje się, czy DMARC jest włączony dla Twojej domeny nadawcy i przekazuje to na ekranie. Możesz sprawdzić status swojego rekordu w DNS, wyszukując małą zieloną sekcję pod "Status DMARC":

Status ważności znajdziesz również w zakładce dodatkowe informacje o Twoim rekordzie:

Wyjaśnienie składni rekordów DMARC

Uzyskanie poprawnej składni rekordu DMARC jest pierwszym krokiem do zapewnienia prawidłowego rekordu. Rekord składa się z kilku znaczników, które reprezentują określone instrukcje dla serwerów odbierających. Poniżej podano kilka typowych tagów, które można dodać do rekordu DMARC oraz ich znaczenie:

 • Wersja Tag: Znacznik wersji (v) określa wersję używanego protokołu DMARC. Składnia jest następująca: v=DMARC1;

  Oznacza to, że rekord jest zgodny ze specyfikacją DMARC w wersji 1.

 • Polityka dostosowania domen: Znacznik polityki (p) określa politykę, która ma być stosowana do wiadomości w oparciu o dopasowanie domeny "From" do domen znalezionych zarówno w wynikach uwierzytelniania DKIM (DomainKeys Identified Mail), jak i SPF (Sender Policy Framework). Składnia jest następująca: p=;

  Możliwe wartości polisy to:

  • brak: Nie należy podejmować żadnych konkretnych działań.
  • kwarantanna: Wiadomość powinna być traktowana z podejrzliwością.
  • reject: Wiadomość powinna zostać odrzucona.
 • Znacznik procentowy: Znacznik pct określa procent wiadomości podlegających polityce DMARC. Składnia jest następująca: pct=;

  The może wynosić od 0 do 100. Reprezentuje ona procent wiadomości podlegających polityce DMARC. Na przykład pct=25 oznacza, że tylko 25% wiadomości powinno podlegać polityce.

 • Tagi raportowania: Znaczniki te określają, gdzie powinny być wysyłane raporty DMARC. Istnieją dwa rodzaje raportów: raporty zbiorcze (RUA) i raporty kryminalistyczne (RUF). Składnia tych znaczników jest następująca:

  rua=mailto:[email protected];

  ruf=mailto:[email protected];

  • rua: Określa adres e-mail, na który mają być wysyłane raporty zbiorcze (RUA).
  • ruf: Określa adres e-mail, na który mają być wysyłane raporty kryminalistyczne (RUF).

Poznaj więcej narzędzi DMARC

Odpowiedzi na pytania

Dlaczego powinienem używać narzędzia do sprawdzania DMARC?
Rekordy DMARC, zwłaszcza jeśli są konfigurowane ręcznie, są podatne na błędy. Błędy w rekordzie DMARC mogą prowadzić do problemów z dostarczalnością wiadomości e-mail, a nawet unieważnić protokół. Sprawdzając DMARC, możesz upewnić się, że Twój protokół działa prawidłowo i jest pozbawiony jakichkolwiek błędów. Proces ten jest łatwy i natychmiastowy oraz daje Ci pewność, że Twoja konfiguracja DMARC jest prawidłowa.
Czy narzędzie do sprawdzania DMARC jest darmowe?
Narzędzie PowerDMARC do sprawdzania DMARC, wraz z naszymi innymi narzędziami do sprawdzania i generowania rekordów DNS, jest całkowicie darmowe!
Co zrobić, jeśli potrzebuję pomocy w interpretacji wyników sprawdzania DMARC?
Istnieje kilka wyników sprawdzania DMARC, na które można się natknąć podczas sprawdzania DMARC. Oto kilka typowych wyników:
 • Status DMARC jest ważny: Jeśli widzisz status "Valid" przy swoim rekordzie DMARC, oznacza to, że Twój rekord jest poprawny.
 • Nieprawidłowy status DMARC: Jeśli widzisz status "Invalid" przy swoim sprawdzeniu, oznacza to, że Twój rekord jest nieprawidłowy. Może to być spowodowane błędami składni lub brakiem pól obowiązkowych (takich jak wersja i pola polityki).
 • Nie znaleziono rekordu DMARC: Jeśli zobaczysz ten wynik, oznacza to, że sprawdzenie nie mogło wyśledzić żadnego rekordu DMARC opublikowanego w Twojej domenie. Może to oznaczać, że nie opublikowałeś jeszcze rekordu DMARC w swoim DNS. Zalecamy dostęp do konsoli zarządzania DNS, aby dokładnie sprawdzić obecność rekordu DMARC wśród rekordów DNS.
Zaletą korzystania z naszego narzędzia do walidacji DMARC jest to, że zazwyczaj podkreślamy błędy i wyjaśniamy wyniki kontroli. Jeśli jednak nadal napotkasz wynik, którego nie rozumiesz, skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji eksperckiej.
W jaki sposób wdrożenie DMARC może pomóc?
Mechanizmy uwierzytelniania, takie jak DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) pomagają zweryfikować bezpieczną listę adresów e-mail i treści wiadomości e-mail za pomocą odpowiednio SPF i DKIM, zapobiegają fałszywym wiadomościom e-mail i oszustwom e-mailowym oraz umożliwiają odbiorcom poczty wysyłanie informacji zwrotnych na temat rekordów polityki, podejrzanych wiadomości e-mail i trybów dostosowywania za pomocą informacji zwrotnych XML za pośrednictwem raportów DMARC.
Tryb egzekwowania polityki (p) pozwala wybrać jedną z trzech opcji i zapewnić preferencje odbiorcom wiadomości e-mail, których DMARC nie uwierzytelnia. Można wybrać jedną z następujących zasad DMARC:
 • Dostarczyć (brak)
Tryb zrelaksowany, w którym nie są podejmowane żadne działania przeciwko podejrzanym wiadomościom e-mail, jednak użytkownik nadal otrzymuje zbiorcze raporty XML i raporty kryminalistyczne DMARC dotyczące nadawców wiadomości e-mail i źródeł ruchu e-mail.
 • Zachowaj go do sprawdzenia na później (kwarantanna)
Bardziej rygorystyczny tryb, w którym wiadomości e-mail są umieszczane w kwarantannie lub folderze spamu, zapewniając pewien stopień ochrony przed fałszowaniem wiadomości e-mail.
 • Zatrzymanie dostawy (odrzucenie)
Zminimalizuj oszustwa e-mailowe i chroń swoją reputację przed podszywaniem się pod inne osoby dzięki maksymalnej polityce egzekwowania DMARC przy p=reject.
Jakie są zagrożenia związane z DMARC?
Chociaż DMARC zwiększa bezpieczeństwo poczty elektronicznej, istnieją pewne potencjalne zagrożenia związane z jego wdrożeniem:
 1. Błędna konfiguracja: Nieprawidłowo skonfigurowane rekordy DMARC mogą nieumyślnie blokować legalne wiadomości e-mail lub pozwalać złośliwym wiadomościom na ominięcie środków bezpieczeństwa.
 2. Fałszywe pozytywy: Agresywne polityki DMARC, takie jak p=reject, mogą spowodować, że legalne wiadomości e-mail zostaną oznaczone jako spam lub odrzucone, co wpłynie na komunikację z klientami, partnerami lub klientami. Istnieje jednak możliwość, że stanie się tak tylko wtedy, gdy nie autoryzowałeś prawidłowo swoich źródeł wysyłania. Dlatego właściciele domen używają narzędzia do monitorowania DMARC, takiego jak PowerDMARC, aby bezpiecznie przejść do egzekwowania DMARC!
 3. Obciążenie operacyjne: Wdrożenie i zarządzanie DMARC wymaga ciągłego monitorowania i konserwacji. Może to być zasobochłonne dla organizacji posiadających złożoną infrastrukturę poczty elektronicznej. Hostowana usługa DMARC pomaga złagodzić stres związany z inwestowaniem czasu i wysiłku w zarządzanie DMARC.
Czy potrzebuję analizatora DMARC?
Analizator DMARC lub platforma zarządzania może znacznie uprościć wdrażanie, monitorowanie i zarządzanie polityką DMARC. Analizatory DMARC zapewniają wgląd w stan uwierzytelniania poczty elektronicznej, pomagają identyfikować błędy uwierzytelniania oraz oferują funkcje raportowania i ostrzegania. Umożliwiają one organizacjom precyzyjne dostosowanie polityki DMARC, śledzenie zgodności i skuteczne ograniczanie ryzyka związanego z nadużywaniem domen poczty elektronicznej.
Jak sprawdzić niepowodzenie DMARC?
Aby sprawdzić błąd DMARC:
 1. Przeanalizuj nagłówki wiadomości e-mail
 2. Monitorowanie zbiorczych raportów DMARC
Często błędy DMARC mogą prowadzić do problemów z dostarczalnością wiadomości e-mail. Powinieneś być w stanie sprawdzić błędy, aby upewnić się, że Twoje e-maile nie są blokowane.
Mój rekord DMARC nie przeszedł kontroli. Co powinienem zrobić?
Jeśli Twój rekord nie został sprawdzony, możesz podjąć kilka działań:
 1. Przeanalizuj wyniki kontroli DMARC: Może to pomóc zidentyfikować potencjalne błędy w rekordzie lub rzucić światło na to, dlaczego kontrola mogła się nie powieść.
 2. Monitoruj swoje raporty DMARC: Raporty DMARC mogą pomóc w zidentyfikowaniu wiadomości e-mail, które nie są dostarczane. Analizując te wiadomości e-mail, można podjąć odpowiednie działania przeciwko nieudanym kontrolom uwierzytelniania i problemom z dostarczalnością.
 3. Sprawdź konfigurację SPF i DKIM: Ważne jest, aby mieć poprawne rekordy SPF i DKIM. Ponieważ DMARC zależy od konfiguracji SPF lub DKIM, błędy w tych rekordach mogą spowodować, że rekord DMARC również nie przejdzie kontroli.
 4. Rozwiązanie wszelkich problemów z wyrównaniem: DMARC opiera się na kontroli wyrównania, aby zapewnić, że domena nagłówka "From" jest zgodna z domenami uwierzytelnionymi za pomocą SPF lub DKIM. Jeśli występują błędy wyrównania, należy dostosować konfigurację, aby zapewnić osiągnięcie wyrównania.
Skonsultuj się z ekspertem DMARC: Wreszcie, jeśli nadal masz problemy z wdrożeniem DMARC, rozmowa z ekspertem PowerDMARC może pomóc!