Ważne ostrzeżenie: Google i Yahoo będą wymagać DMARC od lutego 2024 r.

Narzędzie do sprawdzania DMARC

Skorzystaj z naszego narzędzia do wyszukiwania DMARC i sprawdzania poprawności rekordów

Skorzystaj z naszego bezpłatnego narzędzia do sprawdzania DMARC, aby przeanalizować swój rekord i przeprowadzić szybką kontrolę rekordu DMARC. Uzyskaj w 100% dokładne wyniki dotyczące ważności i ustawień rekordu DNS w ciągu kilku sekund i zwiększ dostarczalność swoich legalnych wiadomości e-mail.

DMARC Record Checker

Użyj tego narzędzia, aby sprawdzić i zweryfikować swój rekord DMARC.
Proszę wpisać poprawną nazwę domeny, bez prefiksu http://

Status DMARC

Ten rekord został poprawnie skonfigurowany
Ten rekord DMARC jest nieprawidłowy

Kontrole zapisów

Ważny rekord DMARC
Polityka DMARC
Adresy raportów zbiorczych (RUA)
Raport kryminalistyczny (RUF) adresy
Szczegóły błędu
Ostrzeżenie

Tagi Znalezione

Tag Wartość Opis
v Wersja DMARC
p Polityka DMARC
pct Procent emaili, do których zastosowana zostanie polityka DMARC
rua Raporty URI dotyczące agregatów (RUA)
ruf Raport URI (RUF) Agregat (RUF)
fo Znacznik FO dotyczy sposobu tworzenia raportów kryminalistycznych i prezentowania ich użytkownikom DMARC.
aspf Tryb wyrównywania SPF
adkim Tryb wyrównywania DKIM
rf Format sprawozdań z awarii
ri Znacznik ri odpowiada zagregowanemu interwałowi raportowania i zapewnia informację zwrotną DMARC dla określonych kryteriów.
sp Ten znacznik reprezentuje żądaną politykę obsługi dla subdomen.

Wyszukiwanie i weryfikacja rekordu DMARC

Nasz DMARC checker online pomaga właścicielom domen przeprowadzić szybkie wyszukiwanie DMARC w celu wykrycia ewentualnych błędów w ich rekordzie DMARC. Jest to coś więcej niż tylko walidator DMARC, jest to narzędzie diagnostyczne DMARC, które zapewnia dogłębną analizę rekordu. Sprawdzenie DMARC jest niezbędne, aby upewnić się, że nie popełniłeś błędu podczas ręcznej konfiguracji rekordu. Wyszukiwanie DMARC potwierdza również, że Twój rekord jest ważny i w pełni funkcjonalny.

Co jest jeszcze lepsze? Nasz program do sprawdzania rekordów DMARC jest całkowicie darmowy i można go używać nieograniczoną ilość razy, nie jest wymagana żadna rejestracja ani płatność!

Wyszukiwanie i weryfikacja rekordu DMARC

Jak korzystać z naszego narzędzia DMARC?

Aby skorzystać z naszego narzędzia do wyszukiwania rekordów DMARC i przeprowadzić szybkie wyszukiwanie DMARC:

narzędzie dmarc
  • Wybierz narzędzie DMARC record checker i DMARC validator z menu DMARC tools.

  • Wystarczy wpisać nazwę domeny (np. yourdomain.com) w narzędziu do sprawdzania DMARC i nacisnąć przycisk "DMARC Lookup".

  • Nasze narzędzie DMARC automatycznie zainicjuje proces sprawdzania DMARC, pobierając wyniki walidacji DMARC i weryfikując politykę DMARC, adresy domen RUA i RUF, składnię rekordów DMARC i ustawienia DNS.

Od czasu do czasu przeprowadzaj kontrolę DMARC za pomocą naszego narzędzia DMARC inspector, zwłaszcza po wprowadzeniu modyfikacji w rekordach DNS, aby upewnić się, że wszystko działa tak, jak powinno.

Weryfikacja i sprawdzenie informacji DMARC w 1 sekundę

Nasze narzędzie do sprawdzania rekordów DMARC jest natychmiastowe i dokładne! Narzędzie DMARC natychmiast dowiaduje się, czy DMARC jest włączony dla Twojej domeny nadawcy i przekazuje to na ekranie. Możesz sprawdzić status swojego rekordu w DNS, wyszukując małą zieloną sekcję pod "Status DMARC":

Status ważności znajdziesz również w zakładce dodatkowe informacje o Twoim rekordzie: