Ważne ostrzeżenie: Google i Yahoo będą wymagać DMARC od kwietnia 2024 r.

Zasady i warunki

Poniższe zasady i warunki regulują korzystanie z witryny internetowej oraz treści, usług i produktów dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem (łącznie zwanych "Platformą"). Platforma PowerDMARC jest własnością i jest obsługiwana przez firmę MENAINFOSEC, Inc i jest jednym z jej flagowych produktów. Platforma jest oferowana pod warunkiem zaakceptowania bez modyfikacji wszystkich warunków i zasad zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad operacyjnych, polityk (w tym, bez ograniczeń, Polityki prywatności) i procedur, które mogą być publikowane od czasu do czasu na tej platformie (łącznie "Umowa").

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Umową przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z Platformy. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części Platformy, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków i postanowień niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie mogą Państwo uzyskać dostępu do Platformy ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze warunki i postanowienia są uważane za ofertę firmy MENAINFOSEC, Inc , akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych warunków. Platforma jest dostępna wyłącznie dla osób, które ukończyły 13 lat.

Twoje konto

Jeśli utworzysz konto na Platformie, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które występują na koncie. Nie wolno opisywać ani przypisywać słów kluczowych do swojego konta w sposób wprowadzający w błąd lub niezgodny z prawem, w tym w sposób mający na celu wykorzystanie imienia lub reputacji innych osób, a my możemy zmienić lub usunąć każdy opis lub słowo kluczowe, które uzna za nieodpowiednie lub niezgodne z prawem, lub w inny sposób mogący spowodować naszą odpowiedzialność. Musisz natychmiast powiadomić nas o wszelkich nieautoryzowanych przypadkach użycia Twojego konta, konta lub innych naruszeń bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania użytkownika, w tym wszelkie szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań.

Odpowiedzialność współtwórców

Jeśli prowadzisz konto, publikujesz materiały na Platformie, zamieszczasz linki na Platformie lub w inny sposób udostępniasz (lub zezwalasz osobom trzecim na udostępnianie) materiałów za pośrednictwem Platformy (wszelkie takie materiały nazywane są "Treścią"), ponosisz całkowitą odpowiedzialność za treść i wszelkie szkody wynikające z tej Treści. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana Treść stanowi tekst, grafikę, plik audio czy oprogramowanie komputerowe. Udostępniając Treści, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

pobieranie, kopiowanie i korzystanie z Treści nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub tajemnic handlowych stron trzecich;

jeśli twój pracodawca ma prawa do własności intelektualnej, którą stworzyłeś, to albo (i) otrzymałeś od swojego pracodawcy pozwolenie na zamieszczenie lub udostępnienie Treści, w tym, ale nie tylko, oprogramowania, albo (ii) uzyskałeś od swojego pracodawcy zrzeczenie się wszelkich praw do Treści;

  • w pełni zastosowałeś się do wszelkich licencji stron trzecich odnoszących się do Treści i zrobiłeś wszystko, co konieczne, aby pomyślnie przekazać użytkownikom końcowym wszelkie wymagane warunki;
  • Treści nie zawierają ani nie instalują żadnych wirusów, robaków, złośliwego oprogramowania, koni trojańskich ani innych szkodliwych lub destrukcyjnych treści;
  • Treść nie jest spamem, nie jest generowana maszynowo ani losowo i nie zawiera nieetycznych lub niechcianych treści komercyjnych mających na celu kierowanie ruchu do witryn osób trzecich lub zwiększenie pozycji tych witryn w wyszukiwarkach, lub w celu dalszego prowadzenia działań niezgodnych z prawem (takich jak phishing) lub wprowadzania odbiorców w błąd co do źródła materiału (takich jak spoofing);
  • Treść nie jest pornograficzna, nie zawiera gróźb ani nie nawołuje do przemocy wobec osób lub podmiotów, nie narusza prywatności ani praw do wizerunku osób trzecich;
  • Twoje konto nie jest reklamowane za pomocą niechcianych wiadomości elektronicznych, takich jak linki spamowe na grupach dyskusyjnych, listach e-mailowych, innych blogach i stronach internetowych oraz podobnych niechcianych metodach promocyjnych; Twoje konto nie jest nazwane w sposób, który wprowadza Twoich czytelników w błąd, myśląc, że jesteś inną osobą lub firmą. Na przykład adres URL lub nazwa Twojego konta nie jest nazwą osoby innej niż Ty lub firmy innej niż Twoja; oraz
  • w przypadku treści zawierających kod komputerowy, dokładnie skategoryzowałeś i/lub opisałeś typ, charakter, zastosowanie i efekty materiałów, bez względu na to, czy zostaliśmy o to poproszeni przez nas, czy też nie.

Jeśli użytkownik usunie Treści, dołożymy wszelkich starań, aby usunąć je z Platformy, ale użytkownik przyjmuje do wiadomości, że buforowanie lub odniesienia do Treści mogą nie być natychmiast niedostępne. Bez ograniczania któregokolwiek z tych oświadczeń lub gwarancji, mamy prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania (i) odmówić lub usunąć wszelkie treści, które w naszej uzasadnionej opinii naruszają którąkolwiek z naszych zasad lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub budzące zastrzeżenia, lub (ii) zakończyć lub odmówić dostępu i korzystania z Platformy dowolnej osobie lub podmiotowi z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania. Nie będziemy zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek wcześniej zapłaconych kwot.

Klient przyjmuje do wiadomości, że MENAINFOSEC, Inc zbiera i wykorzystuje anonimowe dane zbiorcze i kryminalistyczne dotyczące korzystania z Usług przez swoich klientów w celach badawczych, analitycznych i studium przypadku. W takich przypadkach nie są ujawniane żadne informacje umożliwiające identyfikację klienta (PII).

MENAINFOSEC, Inc zastrzega sobie prawo do używania organizacji klienta jako referencji, o ile nie zostanie wyraźnie określone inaczej.

Płatność i odnowienie

Warunki ogólne

Płatne usługi są dostępne na Platformie (każda taka usługa to "Plan"). Wybierając Plan, użytkownik zgadza się płacić nam miesięczne lub roczne opłaty abonamentowe wskazane dla danej usługi. Płatności będą pobierane na zasadzie przedpłaty w dniu zapisania się do Planu i będą obejmować korzystanie z danej usługi przez miesięczny lub roczny okres subskrypcji, jak wskazano. Opłaty za Plan nie podlegają zwrotowi.

Automatyczne odnawianie

O ile użytkownik nie powiadomi nas przed końcem okresu subskrypcji, że chce zrezygnować z Planu, subskrypcja Pl anu zostanie automatycznie odnowiona, a użytkownik upoważni nas do pobrania obowiązującej rocznej lub miesięcznej opłaty subskrypcyjnej za taki Plan (jak również wszelkich podatków) przy użyciu karty kredytowej lub innego mechanizmu płatniczego, który mamy zarejestrowany dla użytkownika. Plan może zostać anulowany w dowolnym momencie poprzez kontakt z [email protected].

Refundacje

Wszystkie usługi nie podlegają zwrotowi, chyba że jest to wyraźnie określone.

Plan usług

Opłaty i płatności

Rejestrując się w Planie, użytkownik zgadza się zapłacić nam opłaty abonamentowe wskazane na naszej stronie z cenami lub zgodnie z zaakceptowaną wyceną w zamian za usługi wymienione na tej samej stronie. Stosowne opłaty będą fakturowane począwszy od dnia ustanowienia Planu i z góry za korzystanie z usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków płatności, funkcji usług i opłat po trzydziestu (30) dniach wcześniejszego pisemnego powiadomienia użytkownika. Plany mogą być anulowane przez użytkownika w dowolnym momencie za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem.

Wsparcie

Plan obejmuje dostęp do wsparcia technicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej. "Pomoc techniczna za pośrednictwem poczty elektronicznej" oznacza możliwość składania wniosków o pomoc techniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej w dowolnym czasie (przy czym dołożymy uzasadnionych starań, aby odpowiedzieć w ciągu trzech dni roboczych) w odniesieniu do korzystania z Platformy. Cała pomoc techniczna za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie świadczona zgodnie z naszymi standardowymi praktykami, procedurami i zasadami. Szczegóły dotyczące usług wsparcia technicznego można zobaczyć klikając tutaj.

Zmiany do niniejszej umowy

MENAINFOSEC Inc, zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Dokonamy tego poprzez umieszczenie i zwrócenie uwagi na zaktualizowane warunki na Stronie. Państwa decyzja o kontynuowaniu odwiedzania i korzystania z Witryny po wprowadzeniu takich zmian stanowi formalną akceptację nowych Warunków Korzystania z Usług. Dlatego też prosimy o sprawdzanie i przeglądanie niniejszej Umowy pod kątem takich zmian od czasu do czasu. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek postanowieniem tej Umowy lub z jakimikolwiek zmianami wprowadzonymi przez nas do tej Umowy, prosimy i radzimy, abyś natychmiast zaprzestał korzystania lub kontynuowania dostępu do platformy.