Program partnerski PowerDMARC MSP/MSSP

Partner MSSP: Kluczowa wartość dodana marki

DMARC to nie tylko bezpieczeństwo poczty elektronicznej - to strategia o kluczowym znaczeniu dla skuteczności marketingowej organizacji. DMARC nie tylko zwiększa reputację domeny i poprawia dostarczalność, ale także zapewnia zaufanie klientów do marki. Jako partner PowerDMARC MSSP, możesz nie tylko pozycjonować się jako dostawca zarządzanych zabezpieczeń, ale także jako kluczowa wartość dodana do marki skierowanej do klienta, wraz z ochroną jego tożsamości przed podszywaniem się pod pocztę elektroniczną.