Naleving van de cyberveiligheidsvoorschriften

Compliance op het gebied van cyberbeveiliging is voor veel bedrijven een groeiend punt van zorg. Het is belangrijk dat uw bedrijf op de hoogte is van de eisen en een plan heeft om aan de eisen te voldoen.

Cyberbeveiligingsnaleving houdt het volgende in:

 1. Uitvoering van risicobeoordelingen van uw bedrijf, waaronder de risico's van externe bedreigingen, zoals virussen en malware, en interne bedreigingen, zoals misbruik van vertrouwelijke informatie door insiders.
 2. Het opzetten van een incident response team dat snel kan reageren op elk incident. Zij moeten ook worden opgeleid in hoe te reageren op cyberaanvallen.
 3. Het implementeren van een inbraakdetectiesysteem dat het netwerk en e-mailverkeer controleert op ongeoorloofde activiteit, zoals een DMARC analyzer.
 4. Een sterke cyberbeveiligingsstrategie ontwikkelen met beste praktijken voor het ontwikkelen van beveiligingscontroles en het opleiden van werknemers in het juiste gebruik ervan en in het tegengaan van online fraude.

Wat is cyberveiligheidsnaleving?

Cyberbeveiligingsnaleving is een reeks normen die bedrijven en organisaties moeten naleven om als "compliant" te worden beschouwd. Deze normen kunnen variëren naargelang het type entiteit of organisatie, maar omvatten doorgaans beleidslijnen, procedures en controles die ervoor zorgen dat een bedrijf zich beschermt tegen cyberaanvallen.

Als uw organisatie bijvoorbeeld e-mails gebruikt als communicatiemiddel, moet u e-mailbeveiligings- en verificatieprotocollen zoals DMARC implementeren om uw e-mailtransacties te beveiligen en verzendbronnen te verifiëren. Het ontbreken daarvan kan uw domein kwetsbaar maken voor domain spoofing, phishing-aanvallen en ransomware. 

Een van de belangrijkste dingen die u kunt doen om uw bedrijf te beschermen, is ervoor zorgen dat uw cyberbeveiligingspraktijken op orde zijn. U kunt het zich niet veroorloven om inbreuken op de cyberbeveiliging te negeren - ze zijn de gemakkelijkste manier voor hackers om uw netwerk binnen te dringen en u ernstige schade toe te brengen.

Maar wat is cyberbeveiligingsnaleving precies?

Cyberbeveiligingsnaleving is een reeks beste praktijken die bedrijven in hun dagelijkse activiteiten toepassen om ervoor te zorgen dat ze zichzelf beschermen tegen cyberaanvallen. Deze best practices omvatten:

 • Behoud van een veilig netwerk
 • Systemen voorzien van patches en beveiligingsupdates
 • Beveiliging van klanteninformatie en -gegevens
 • Beveiliging van uw eigen gegevens en e-mailcommunicatie 

Waar te beginnen met uw Cybersecurity Compliance?

De eerste stap in het bereiken van compliance op het gebied van cyberbeveiliging is te begrijpen wat u probeert te bereiken.

Wat zijn uw doelstellingen? Wat zijn de specifieke verwachtingen van de organisatie of de persoon die uw cyberbeveiligingsnaleving beheert? Is het voor het bedrijf zelf, of is het voor een externe entiteit, zoals een overheidsinstantie, een organisatie als de NSA, of zelfs een externe leverancier?

Als het voor het bedrijf zelf is, moet u begrijpen hoe uw organisatie werkt en hoe zij met andere entiteiten interageert. U zult ook willen weten wat voor soort gegevens ze verzamelen en waar ze worden opgeslagen. En als ze gebruikmaken van clouddiensten zoals Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure of Oracle Cloud Platform (OCP), dan moet u te weten komen of er beveiligingscontroles zijn ingesteld rond deze diensten.

Als u samenwerkt met een externe entiteit zoals een overheidsinstantie of externe leverancier, wilt u er zeker van zijn dat zij een goed inzicht hebben in zowel uw organisatie en haar behoeften als hun eigen proces voor het bewaken van en reageren op bedreigingen. U wilt ook dat ze bekend zijn met de soorten aanvallen die op de systemen van uw bedrijf kunnen worden uitgevoerd en met de manier waarop. 

Strategie voor de naleving van cyberbeveiliging: Een plan in actie

Email beveiliging

Laten we beginnen met de basis: Je moet je e-mailsysteem veilig houden. Dat betekent dat u uw e-mail moet beveiligen met een wachtwoord, ook al is het maar één wachtwoord voor uw hele systeem. En u moet ervoor zorgen dat alle externe services die e-mails van uw organisatie verzenden of ontvangen, ook veilig zijn en dezelfde wachtwoordvereisten hebben als uw interne systemen.

Het e-mailsysteem van uw bedrijf is een essentieel onderdeel van uw bedrijf. Het is de manier waarop u in contact staat met prospects, klanten en werknemers, en waarop u belangrijke updates en aankondigingen verstuurt.

Maar het is ook een van de meest kwetsbare onderdelen van uw bedrijf.

Dus als u ervoor wilt zorgen dat uw e-mails privé blijven en veilig zijn voor hackers, is naleving van de cyberbeveiligingseisen een must. Hier volgen enkele tips om ervoor te zorgen dat uw e-mails voldoen aan de cyberbeveiligingseisen:

 1. Zorg ervoor dat u versleuteling(SSL) gebruikt wanneer u gevoelige informatie via e-mail verstuurt. Dit helpt ervoor te zorgen dat niemand kan onderscheppen of lezen wat er wordt verzonden tussen uw computer en het apparaat van de beoogde ontvanger.
 2. Stel een wachtwoordbeleid op zodat alle gebruikers unieke wachtwoorden hebben die regelmatig worden gewijzigd en nooit worden gebruikt in een andere dienst of toepassing op dezelfde account of hetzelfde apparaat als de e-mail service provider (ESP).
 3. Schakel waar mogelijk tweefactorauthenticatie (2FA) in, zodat alleen bevoegde personen toegang kunnen krijgen tot accounts met 2FA, en zelfs dan alleen als ze eerder toegang hebben gekregen van iemand anders met 2FA al ingeschakeld
 4. Beveilig uw e-maildomein tegen spoofing, phishing, ransomware en meer door e-mailverificatieprotocollen te implementeren zoals DMARC, SPFen DKIM
 5. Beveilig uw e-mails tijdens het transport tegen de nieuwsgierige ogen van een man-in-the-middle aanvaller door een TLS-gecodeerde e-mailtransactie af te dwingen met behulp van MTA-STS

Het belang van cyberbeveiligingsnaleving

Er zijn veel manieren waarop een bedrijf niet aan de cyberbeveiliging kan voldoen. Als uw bedrijf bijvoorbeeld een verouderde firewall heeft, is het mogelijk dat hackers uw systeem gebruiken als een tussenstation voor hun malware-aanvallen. Of als uw netwerk niet wordt beschermd door twee-factor authenticatie, loopt u het risico dat uw website wordt gehackt. Of als uw e-mails niet zijn geauthenticeerd, kan dit de weg vrijmaken voor spoofingaanvallen en phishing. 

Het is belangrijk op te merken dat compliance geen bescherming biedt tegen alle soorten bedreigingsvectoren. Cyberbeveiligingsoplossingen kunnen organisaties helpen hackers de toegang tot hun netwerken te ontzeggen, diefstal van intellectueel eigendom te voorkomen, fysieke activa zoals computers en servers te beschermen, malware-infecties te voorkomen die de toegang tot kritieke systemen of informatie kunnen beperken, fraude bij online betalingstransacties te detecteren en andere cyberaanvallen te stoppen voordat ze plaatsvinden.

Nieuwste berichten van Ahona Rudra (zie alle)