Ważne ostrzeżenie: Google i Yahoo będą wymagać DMARC od kwietnia 2024 r.

PowerAnalyzer DMARC Domain Checker

Skorzystaj z naszego PowerAnalyzer, aby sprawdzić, czy nazwa Twojej domeny jest chroniona przed phishingiem, spoofingiem, oszustwami i podszywaniem się. Otrzymasz pełną analizę stanu uwierzytelniania bezpieczeństwa poczty e-mail Twojej domeny(DMARC, SPF, DKIM, MTA-STS, TLS-RPT, BIMI) oraz niezbędne działania, które należy podjąć w celu poprawy stanu bezpieczeństwa.

 

Użyj tego narzędzia, aby sprawdzić i zweryfikować swoje rekordy SPF, DKIM i DMARC.

Proszę wpisać poprawną nazwę domeny, bez prefiksu http://
Wprowadź selektory rekordów DKIM
Selektor autowykrycia
Proszę podać pole recaptcha