Zgodność z zasadami bezpieczeństwa cybernetycznego

Zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa cybernetycznego jest coraz większym problemem dla wielu firm. Ważne jest, aby firma była świadoma wymogów i posiadała plan osiągnięcia zgodności.

Zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa cybernetycznego obejmuje następujące elementy:

 1. Przeprowadzanie oceny ryzyka w firmie, w tym ryzyka związanego z zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak wirusy i złośliwe oprogramowanie, oraz zagrożeniami wewnętrznymi, takimi jak wykorzystywanie poufnych informacji przez osoby nieupoważnione.
 2. Utworzenie zespołu reagowania na incydenty, który może szybko reagować na każdy incydent. Powinni oni również zostać przeszkoleni w zakresie reagowania na ataki cybernetyczne.
 3. Wdrożenie systemu wykrywania włamań, który monitoruje sieć i ruch poczty elektronicznej pod kątem nieautoryzowanych działań, np. analizator DMARC.
 4. Opracowanie silnej strategii cyberbezpieczeństwa, która obejmuje najlepsze praktyki w zakresie opracowywania środków kontroli bezpieczeństwa i szkolenia pracowników w zakresie prawidłowego ich stosowania oraz powstrzymywania oszustw internetowych.

Co to jest zgodność z przepisami bezpieczeństwa cybernetycznego?

Zgodność z przepisami bezpieczeństwa cybernetycznego to zestaw standardów, których firmy i organizacje muszą przestrzegać, aby zostać uznane za "zgodne z przepisami". Standardy te mogą się różnić w zależności od rodzaju podmiotu lub organizacji, ale generalnie obejmują one zasady, procedury i mechanizmy kontrolne, które zapewniają, że firma chroni się przed atakami cybernetycznymi.

Na przykład, jeśli Twoja organizacja wykorzystuje pocztę elektroniczną jako sposób komunikacji, musisz wdrożyć protokoły bezpieczeństwa i uwierzytelniania poczty elektronicznej, takie jak DMARC, aby zabezpieczyć transakcje pocztowe i zweryfikować źródła wysyłania. Ich brak może sprawić, że Twoja domena będzie podatna na spoofing domen, ataki phishingowe i oprogramowanie ransomware. 

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możesz zrobić, aby chronić swoją firmę, jest upewnienie się, że Twoje praktyki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego są na najwyższym poziomie. Nie możesz sobie pozwolić na ignorowanie naruszeń bezpieczeństwa cybernetycznego - to najprostszy sposób, aby hakerzy dostali się do Twojej sieci i wyrządzili Ci poważne szkody.

Ale czym dokładnie jest zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa cybernetycznego?

Zgodność z zasadami bezpieczeństwa cybernetycznego to zestaw najlepszych praktyk, które firmy stosują w codziennej działalności, aby zapewnić sobie ochronę przed atakami cybernetycznymi. Te najlepsze praktyki obejmują:

 • Utrzymywanie bezpiecznej sieci
 • Utrzymywanie systemów w stanie poprawionym i aktualizowanie ich poprawkami bezpieczeństwa
 • Zabezpieczanie informacji i danych klientów
 • Zabezpieczanie własnych danych i komunikacji e-mailowej 

Od czego zacząć w zakresie zgodności z przepisami bezpieczeństwa cybernetycznego?

Pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa cybernetycznego jest zrozumienie, co chcemy osiągnąć.

Jakie są Twoje cele? Jakie są konkretne oczekiwania organizacji lub osoby, która zarządza zgodnością z przepisami bezpieczeństwa cybernetycznego? Czy chodzi o samą firmę, czy o podmiot zewnętrzny, którym może być agencja rządowa, organizacja taka jak NSA, a nawet zewnętrzny dostawca?

Jeśli dotyczy to samego przedsiębiorstwa, należy zrozumieć, jak działa organizacja i jak wchodzi w interakcje z innymi podmiotami. Należy również wiedzieć, jakiego rodzaju dane są gromadzone i gdzie są przechowywane. A jeśli firma korzysta z usług w chmurze, takich jak Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure lub Oracle Cloud Platform (OCP), należy dowiedzieć się, czy w odniesieniu do tych usług stosowane są jakiekolwiek środki kontroli bezpieczeństwa.

W przypadku współpracy z podmiotem zewnętrznym, takim jak agencja rządowa lub zewnętrzny dostawca, należy upewnić się, że dobrze rozumie on zarówno organizację i jej potrzeby, jak i własne procesy monitorowania i reagowania na zagrożenia. Należy również upewnić się, że znają oni rodzaje ataków, które mogą być skierowane przeciwko systemom firmowym, oraz sposoby ich przeprowadzania. 

Strategia zgodności z przepisami bezpieczeństwa cybernetycznego: Plan w działaniu

Bezpieczeństwo poczty elektronicznej

Zacznijmy od podstaw: Musisz dbać o bezpieczeństwo swojego systemu poczty elektronicznej. Oznacza to ochronę hasłem poczty elektronicznej, nawet jeśli jest to tylko jedno hasło dla całego systemu. Należy też upewnić się, że wszelkie usługi zewnętrzne, które wysyłają lub odbierają wiadomości e-mail od organizacji, są również bezpieczne i mają takie same wymagania dotyczące haseł, jak systemy wewnętrzne.

Firmowy system poczty elektronicznej jest kluczowym elementem działalności. Za jego pomocą kontaktujesz się z potencjalnymi klientami i pracownikami, a także wysyłasz ważne aktualizacje i ogłoszenia.

Jest to jednak także jeden z najbardziej narażonych na ataki elementów firmy.

Jeśli więc chcesz mieć pewność, że Twoje wiadomości e-mail pozostaną prywatne i bezpieczne przed hakerami, zgodność z przepisami bezpieczeństwa cybernetycznego jest koniecznością. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci upewnić się, że Twoje wiadomości e-mail są zgodne z przepisami bezpieczeństwa cybernetycznego:

 1. Upewnij się, że używasz szyfrowania(SSL) podczas wysyłania poufnych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pomaga to zapewnić, że nikt nie może przechwycić lub przeczytać tego, co jest przesyłane między Twoim komputerem a urządzeniem docelowego odbiorcy.
 2. Określ zasady dotyczące haseł, aby wszyscy użytkownicy mieli unikatowe hasła, które są regularnie zmieniane i nigdy nie są używane w żadnej innej usłudze lub aplikacji na tym samym koncie lub urządzeniu co dostawca usług poczty elektronicznej (ESP).
 3. W miarę możliwości włączaj uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), aby tylko upoważnione osoby miały dostęp do kont z włączoną funkcją 2FA - a nawet jeśli tak, to tylko wtedy, gdy ktoś inny wcześniej udzielił im dostępu, mając już włączoną funkcję 2FA
 4. Zabezpiecz swoją domenę poczty elektronicznej przed spoofingiem, phishingiem, oprogramowaniem ransomware i innymi zagrożeniami, wdrażając protokoły uwierzytelniania poczty elektronicznej, takie jak DMARC, SPFi DKIM
 5. Zabezpiecz wiadomości e-mail w trakcie ich przesyłania przed ciekawskimi oczami osób atakujących metodą man-in-the-middle, wymuszając szyfrowanie transakcji e-mail za pomocą protokołu TLS. MTA-STS

Znaczenie zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa cybernetycznego

Istnieje wiele sposobów, w jakie firma może nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa cybernetycznego. Na przykład, jeśli firma ma przestarzałą zaporę sieciową, możliwe jest, że hakerzy mogą wykorzystać jej system jako punkt pośredni dla swoich ataków złośliwego oprogramowania. Jeśli sieć nie jest chroniona za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego, istnieje ryzyko, że witryna internetowa zostanie zhakowana. Jeśli poczta elektroniczna nie jest uwierzytelniana, może to utorować drogę atakom typu spoofing i phishing. 

Należy pamiętać, że zgodność z przepisami nie chroni przed wszystkimi rodzajami wektorów zagrożeń. Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego mogą pomóc organizacjom w uniemożliwieniu hakerom dostępu do sieci, zapobieganiu kradzieży własności intelektualnej, ochronie aktywów fizycznych, takich jak komputery i serwery, zapobieganiu infekcjom złośliwym oprogramowaniem, które mogą ograniczyć dostęp do krytycznych systemów lub informacji, wykrywaniu oszustw przy transakcjach płatności online oraz powstrzymywaniu innych cyberataków zanim do nich dojdzie.